LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Göran Gustafson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Klippan, Göta älv 2005-01-02
Mindre sångsvan Torslandaviken 2005-04-04
Sångsvan Torslandaviken 2005-01-04
Grågås Torslandaviken 2005-03-25
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-22
Vitkindad gås Stora Amundö 2005-03-25
Prutgås Torslandaviken 2005-09-10
Nilgås Öxnäs, Säve 2005-05-11
Gravand Stora Amundö 2005-03-25
Bläsand Bolleskären, Hönö 2005-03-28
Snatterand Hökälla, Hisingen 2005-04-08
Kricka Välen, Gbg 2005-01-05
Gräsand Klippan, Göta älv 2005-01-02
Stjärtand Torslandaviken 2005-04-04
Årta Hökälla, Hisingen 2005-04-20
Skedand Torslandaviken 2005-04-04
Brunand Torslandaviken 2005-01-05
Vigg Torslandaviken 2005-01-05
Bergand Torslandaviken 2005-01-22
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Alfågel Bolleskären, Hönö 2005-03-28
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Knipa Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Salskrake Torslandaviken 2005-01-04
Småskrake Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Orre Torholmen, Björlanda 2005-04-24
Rapphöna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-10
Vaktel Öxnäs, Säve 2005-06-10
Fasan Välen, Gbg 2005-01-21
Smålom Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Storlom Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Svartnäbbad islom Askimsviken 2005-01-22
Smådopping Välen, Gbg 2005-02-01
Skäggdopping Askims fjord 2005-02-08
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2005-11-12
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-08
Svarthakedopping Torslandaviken 2005-05-14
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Mindre lira Rörö 2005-10-02
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Toppskarv Rörö 2005-01-29
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2005-04-02
Gråhäger Torslandaviken 2005-01-04
Bivråk Brudarebacken, Gbg 2005-08-11
Havsörn Lagmansholmen, Säve 2005-02-15
Brun kärrhök Torslandaviken 2005-04-08
Blå kärrhök Brudarebacken, Gbg 2005-09-04
Duvhök Berglärkan, Gbg 2005-01-23
Sparvhök Berglärkan, Gbg 2005-01-15
Ormvråk Söderleden, Mölndal 2005-01-21
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve 2005-02-15
Fiskgjuse Torslandaviken 2005-04-03
Tornfalk Lappesand, Hönö 2005-01-04
Stenfalk Brudarebacken, Gbg 2005-09-04
Pilgrimsfalk Torslandaviken 2005-09-24
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2005-04-02
Kornknarr Brudarebacken, Gbg 2005-06-18
Rörhöna Göteborgs fiskhamn 2005-01-29
Sothöna Torslandaviken 2005-01-04
Strandskata Bolleskären, Hönö 2005-01-04
Mindre strandpipare Stora Amundö 2005-04-01
Större strandpipare Stora Amundö 2005-04-01
Ljungpipare Stora Amundö 2005-08-25
Kustpipare Stegerholmsviken, Näset, Gbg 2005-05-15
Tofsvipa Välen, Gbg 2005-01-21
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-08-27
Sandlöpare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Mosnäppa Hills golfbana, Mölndal 2005-05-18
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö 2005-01-04
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Brushane Torslandaviken 2005-05-01
Enkelbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2005-02-15
Morkulla Änggårdsbergen, Gbg 2005-03-25
Rödspov Torslandaviken 2005-05-02
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Småspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Storspov Torslandaviken 2005-04-05
Svartsnäppa Torslandaviken 2005-06-16
Rödbena Stora Amundö 2005-03-25
Gluttsnäppa Torslandaviken 2005-04-24
Skogssnäppa Stora Amundö 2005-03-25
Grönbena Torslandaviken 2005-05-01
Drillsnäppa Torslandaviken 2005-04-30
Roskarl Kråkudden, Hönö 2005-08-27
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2005-08-18
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2005-04-09
Svarthuvad mås Klippan, Göta älv 2005-01-02
Dvärgmås Torslandaviken 2005-04-30
Skrattmås Klippan, Göta älv 2005-01-02
Fiskmås Klippan, Göta älv 2005-01-22
Silltrut Välen, Gbg 2005-04-02
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Kentsk tärna Stora Amundö 2005-04-12
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Svarttärna Bolleskären, Hönö 2005-08-27
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Tobisgrissla Bolleskären, Hönö 2005-03-28
Alkekung Kråkudden, Hönö 2005-11-02
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2005-11-02
Tamduva Klippan, Göta älv 2005-01-02
Skogsduva Öxnäs, Säve 2005-05-01
Ringduva Tynnered, Gbg 2005-01-02
Turkduva Hönö Röd 2005-01-04
Gök Ragnhildsholmen 2005-05-13
Berguv Hisingen, Gbg 2005-07-25
Kattuggla Berglärkan, Gbg 2005-02-12
Hornuggla Öxnäs, Säve 2005-06-10
Jorduggla Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Pärluggla Lilla Issjön, Landvetter 2005-02-27
Nattskärra Hills golfbana, Mölndal 2005-06-09
Tornseglare Torslandaviken 2005-05-10
Göktyta Rödbo, Hisingen 2005-05-14
Gröngöling Påvelund, Gbg 2005-02-03
Spillkråka Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-16
Större hackspett Landvetter. 2005-01-05
Mindre hackspett Göteborgs botaniska trädgård 2005-04-12
Tretåig hackspett Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-16
Trädlärka Hills golfbana, Mölndal 2005-05-10
Sånglärka Öxnäs, Säve 2005-02-15
Backsvala Torslandaviken 2005-04-20
Ladusvala Torslandaviken 2005-04-30
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-08
Hussvala Torslandaviken 2005-04-30
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Ängspiplärka Rörö 2005-01-29
Rödstrupig piplärka Öxnäs, Säve 2005-09-10
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Vattenpiplärka Rörö 2005-01-29
Gulärla Torslandaviken 2005-05-01
Forsärla Fässbergsbäcken, Mölndal 2005-01-05
Sädesärla Stora Amundö 2005-03-25
Sidensvans Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Strömstare Stensjöns utlopp, Mölndal 2005-01-05
Gärdsmyg Ersdalen, Hönö 2005-01-04
Järnsparv Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Rödhake Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Näktergal Ragnhildsholmen 2005-05-13
Svart rödstjärt Eriksberg, Hisingen 2005-05-14
Rödstjärt Uppegårdsvägen, V Frölunda 2005-04-27
Buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Stenskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-04-05
Ringtrast Brudarebacken, Gbg 2005-04-07
Koltrast Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Björktrast Tynnered, Gbg 2005-01-02
Taltrast Änggårdsbergen, Gbg 2005-03-25
Rödvingetrast Stora Amundö 2005-03-25
Dubbeltrast Lagmansholmen, Säve 2005-04-05
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2005-05-11
Sävsångare Ragnhildsholmen 2005-05-11
Kärrsångare Torslandaviken 2005-06-08
Rörsångare Syrhålakanalen, Torslandaviken 2005-04-30
Härmsångare Berglärkan, Gbg 2005-05-22
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Törnsångare Torslandaviken 2005-05-09
Trädgårdssångare Torslandaviken 2005-05-10
Svarthätta Berglärkan, Gbg 2005-01-04
Grönsångare Hills golfbana, Mölndal 2005-05-10
Gransångare Berglärkan, Gbg 2005-04-02
Lövsångare Hålsjön, Mölndal 2005-04-23
Kungsfågel Bergum, Vättlefjäll 2005-01-05
Grå flugsnappare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-10
Svartvit flugsnappare Berglärkan, Gbg 2005-05-01
Skäggmes Syrhåladammen 2005-01-23
Stjärtmes Ersdalen, Hönö 2005-01-04
Entita Göteborgs botaniska trädgård 2005-04-12
Talltita Bergum, Vättlefjäll 2005-01-05
Tofsmes Bergum, Vättlefjäll 2005-01-05
Svartmes Berglärkan, Gbg 2005-01-23
Blåmes Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Talgoxe Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Nötväcka Landvetter. 2005-01-05
Trädkrypare Berglärkan, Gbg 2005-01-23
Törnskata Oxsjön, Askim 2005-06-18
Varfågel Torslandaviken 2005-01-22
Nötskrika Landvetter. 2005-01-05
Skata Frölunda, Västra Frölunda 2005-01-02
Nötkråka Brudarebacken, Gbg 2005-09-04
Kaja Frölunda, Västra Frölunda 2005-01-02
Råka Välen, Gbg 2005-04-02
Kråka Frölunda, Västra Frölunda 2005-01-02
Korp Bergum, Vättlefjäll 2005-01-05
Stare Stora Amundö 2005-03-25
Gråsparv Tynnered, Gbg 2005-01-02
Pilfink Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Bofink Berglärkan, Gbg 2005-01-04
Bergfink Berglärkan, Gbg 2005-01-23
Grönfink Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Steglits Grandalsmotet, Härryda 2005-04-15
Grönsiska Berglärkan, Gbg 2005-01-15
Hämpling Torslandaviken 2005-04-03
Vinterhämpling Arendalsudden, Hisingen 2005-01-23
Gråsiska Berglärkan, Gbg 2005-01-04
Snösiska Amhult, Torslanda 2005-02-15
Mindre korsnäbb Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-30
Rosenfink Rödbo, Hisingen 2005-06-20
Domherre Balltorp, Mölndal 2005-01-22
Stenknäck Göteborgs botaniska trädgård 2005-04-10
Snösparv Öxnäs, Säve 2005-02-15
Gulsparv Berglärkan, Gbg 2005-02-12
Ortolansparv Brudarebacken, Gbg 2005-09-04
Sävsparv Välen, Gbg 2005-01-22Saknade arter på listan
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Alförrädare 1/55
Tjäder 9/55
Vitnäbbad islom 7/55
Grålira 20/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Ägretthäger 2/55
Röd glada 13/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Trana 27/55
Skärfläcka 15/55
Småsnäppa 5/55
Spovsnäppa 17/55
Myrsnäppa 6/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Sparvuggla 16/55
Kungsfiskare 15/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Blåhake 12/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Rosenstare 8/55
Större korsnäbb 13/55
Lappsparv 16/55