LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Harry Hellberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Hällsvik, Torslanda 2005-01-06
Sångsvan 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-15
Kanadagås 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Gravand 6 ex Torslandaviken 2005-04-24
Bläsand 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Kricka 4 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-04
Gräsand 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-05
Stjärtand 7 ex Torslandaviken 2005-04-24
Årta 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-30
Skedand 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-26
Vigg 4 ex Torslandaviken 2005-04-24
Ejder 4 ex Torslandaviken 2005-04-24
Knipa 2 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-25
Småskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-25
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-25
Fasan 1 ex Kärramotet, Kärra 2005-02-15
Smådopping 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-08
Skäggdopping 2 ex Torslandaviken 2005-04-24
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2005-01-25
Gråhäger 4 ex Torslandaviken 2005-04-24
Brun kärrhök 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-04
Sparvhök 1 ex Volvo Tuve, Hisingen 2005-04-24
Ormvråk 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-26
Fiskgjuse 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-26
Tornfalk 1 ex Tagene, Säve, Hisingen 2005-04-04
Rörhöna 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-23
Sothöna 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-14
Strandskata 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-06-06
Mindre strandpipare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-21
Större strandpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-06-06
Tofsvipa 10 ex Tagene, Säve, Hisingen 2005-03-20
Enkelbeckasin 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-23
Svartsnäppa 2 ex Torslandaviken 2005-06-17
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-09-17
Skogssnäppa 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-21
Drillsnäppa 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-05
Skrattmås 6 ex Brunnsparken, Göteborg 2005-03-30
Fiskmås 1 ex Frölunda, Västra Frölunda 2005-01-23
Silltrut 1 ex Lilleby, Björlanda 2005-06-12
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-25
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-25
Fisktärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-06-06
Tamduva 2 ex Eriksbergs Köpcentrum 2005-01-17
Skogsduva 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-07-25
Ringduva 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-21
Gök 1 ex Kippholmen, Björlanda 2005-05-14
Kattuggla 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-20
Tornseglare 10 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-05-23
Gröngöling 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-24
Spillkråka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-05
Större hackspett 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-23
Mindre hackspett 1 ex Lä rjeåns dalgång, Angered 2005-04-28
Backsvala 6 ex Torslandaviken 2005-04-24
Ladusvala 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-29
Hussvala 10 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-20
Trädpiplärka 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-20
Ängspiplärka 10 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-14
Gulärla 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-25
Forsärla 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-09-16
Sädesärla 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-03
Sidensvans 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-23
Gärdsmyg 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-24
Rödhake 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-14
Koltrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Björktrast 5 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-28
Taltrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-23
Sävsångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-14
Rörsångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-05
Svarthätta 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-05
Grönsångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-29
Gransångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-29
Lövsångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-29
Kungsfågel 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-25
Svartvit flugsnappare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Talltita 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-02-26
Blåmes 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Talgoxe 5 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Nötväcka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Trädkrypare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-29
Varfågel 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Nötskrika 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-05
Skata 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Kaja 20 ex Kärra centrum 2005-01-10
Kråka 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-05
Korp 2 ex Ramberget, Hisingen 2005-04-05
Stare 15 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-24
Gråsparv 2 ex Lundby nya kyrka, Hisingen 2005-04-02
Pilfink 1 ex Eriksbergs Köpcentrum 2005-03-24
Bofink 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-28
Grönfink 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-20
Domherre 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-05
Gulsparv 4 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-20
Sävsparv 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-24Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Grågås 38/55
Vitkindad gås 41/55
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Snatterand 37/55
Brunand 40/55
Bergand 33/55
Alförrädare 1/55
Alfågel 29/55
Sjöorre 32/55
Svärta 30/55
Salskrake 37/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Smålom 32/55
Storlom 36/55
Svartnäbbad islom 27/55
Vitnäbbad islom 7/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthalsad dopping 26/55
Svarthakedopping 24/55
Stormfågel 28/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Havssula 33/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Bivråk 29/55
Röd glada 13/55
Havsörn 24/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Duvhök 34/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Pilgrimsfalk 29/55
Vattenrall 32/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Trana 27/55
Skärfläcka 15/55
Ljungpipare 31/55
Kustpipare 27/55
Kustsnäppa 25/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Mosnäppa 29/55
Spovsnäppa 17/55
Skärsnäppa 29/55
Kärrsnäppa 32/55
Myrsnäppa 6/55
Brushane 28/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Morkulla 31/55
Rödspov 27/55
Myrspov 25/55
Småspov 28/55
Storspov 33/55
Rödbena 41/55
Grönbena 35/55
Roskarl 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Bredstjärtad labb 24/55
Kustlabb 26/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Svarthuvad mås 42/55
Dvärgmås 32/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Vitvingad trut 36/55
Tretåig mås 30/55
Kentsk tärna 36/55
Silvertärna 31/55
Svarttärna 13/55
Sillgrissla 33/55
Tordmule 28/55
Tobisgrissla 31/55
Alkekung 24/55
Lunnefågel 27/55
Turkduva 34/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Hornuggla 19/55
Jorduggla 16/55
Pärluggla 20/55
Nattskärra 26/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Tretåig hackspett 8/55
Trädlärka 27/55
Sånglärka 43/55
Berglärka 2/55
Rostgumpsvala 30/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Skärpiplärka 34/55
Vattenpiplärka 13/55
Strömstare 29/55
Järnsparv 39/55
Näktergal 35/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Rödstjärt 31/55
Buskskvätta 38/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Stenskvätta 41/55
Ringtrast 23/55
Rödvingetrast 38/55
Dubbeltrast 30/55
Gräshoppsångare 28/55
Kärrsångare 34/55
Härmsångare 28/55
Höksångare 3/55
Ärtsångare 38/55
Törnsångare 40/55
Trädgårdssångare 33/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Grå flugsnappare 30/55
Skäggmes 28/55
Stjärtmes 29/55
Entita 36/55
Tofsmes 31/55
Svartmes 35/55
Törnskata 30/55
Nötkråka 23/55
Råka 31/55
Rosenstare 8/55
Bergfink 36/55
Steglits 28/55
Grönsiska 43/55
Hämpling 37/55
Vinterhämpling 30/55
Gråsiska 39/55
Snösiska 17/55
Mindre korsnäbb 32/55
Större korsnäbb 13/55
Rosenfink 26/55
Stenknäck 32/55
Lappsparv 16/55
Snösparv 25/55
Ortolansparv 12/55