LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Uno Unger

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ad Klippan, Gbg 2005-01-01
Mindre sångsvan 1 par med 4 juv Rörö 2005-03-27
Sångsvan 5 ad Torslandaviken 2005-01-01
Sädgås 34 ex mot V Rörö 2005-09-17
Spetsbergsgås 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Grågås 8 ex mot NO Rörö 2005-01-15
Kanadagås 10 ex Lilla Amundö 2005-01-01
Vitkindad gås 1 par Stora Amundö 2005-03-26
Prutgås 31 ex str Stora Amundö 2005-05-05
Nilgås 1 ex Uppegården, Säve 2005-05-11
Gravand 1 ex mot N Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Bläsand 1 par Rörö 2005-03-27
Snatterand 3 ex Torslandaviken 2005-04-24
Kricka 1 hane Torslandaviken 2005-01-01
Gräsand 1 hane Fässbergsmotet, Mölndal 2005-01-01
Stjärtand 1 hane Karlsrodammen, Slottsskogen, Gbg 2005-03-02
Årta 1 par Södra dammen, Hökälla, Hisingen 2005-04-15
Skedand 1 par Torslandaviken 2005-04-03
Brunand 47 ex Torslandaviken 2005-01-01
Vigg 50 ex Torslandaviken 2005-01-01
Bergand 7 ex Torslandaviken 2005-01-11
Ejder 1 par Torslandaviken 2005-01-01
Alfågel 6 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Sjöorre 3 honfärgade Stora Amundö 2005-01-01
Svärta 6 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Knipa 30 ex Torslandaviken 2005-01-01
Salskrake 50 ex Torslandaviken 2005-01-01
Småskrake 1 hane Askims fjord 2005-01-01
Storskrake 1 hane Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Orre 2 ex Landvetter flygplats, Härryda 2005-02-19
Tjäder 1 ex Spejsmossarna, Landvetter 2005-02-09
Rapphöna 2 ex Öxnäs, Säve 2005-03-14
Vaktel 3 ex sp Uppegården, Säve 2005-06-08
Fasan 1 hona Järnbrottsmotet, Västra Frölunda 2005-01-01
Smålom 1 2K Askims fjord 2005-01-01
Storlom 2 ex Askims fjord 2005-01-01
Svartnäbbad islom 1 2K Lilla Amundö 2005-01-06
Vitnäbbad islom 1 subad Askims fjord 2005-05-05
Smådopping 1 ex Välen, Gbg 2005-01-03
Skäggdopping 1 ex Rådasjön, Mölndal 2005-01-14
Gråhakedopping 2 ex mot S Vinga 2005-03-28
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Svarthakedopping 2 ex Askimsviken 2005-02-02
Stormfågel 121 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Grålira 1 ex mot N Kråkudden, Hönö 2005-09-14
Mindre lira 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-06-27
Klykstjärtad stormsvala 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Havssula 16 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Storskarv 100 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Toppskarv 1 2K mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Rördrom 1 ex Sävholmen, Gullö, Hisingen 2005-03-09
Ägretthäger 1 ex Välen, Gbg 2005-08-01
Gråhäger 1 ex Torslandaviken 2005-01-01
Bivråk 1 ex mot N Slottsskogen, Gbg 2005-05-18
Havsörn 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-02-27
Brun kärrhök 1 par Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-26
Blå kärrhök 2 ex str Krossholmen, Torslanda 2005-09-02
Duvhök 1 ex Torslandaviken 2005-01-11
Sparvhök 1 ad hane Stora Amundö 2005-01-21
Ormvråk 1 ex Östergärde, Björlanda 2005-01-04
Fjällvråk 1 ad Askesby, Säve, Hisingen 2005-01-25
Fiskgjuse 1 ex mot NO Torslandaviken 2005-03-31
Tornfalk 1 ex Fiskebäcksmotet, Västra Frölunda 2005-01-03
Stenfalk 1 hona Askesby, Säve, Hisingen 2005-05-10
Lärkfalk 1 ad mot N Stora Amundö 2005-04-27
Pilgrimsfalk 1 ad Byggholmen, Billdals skärgård 2005-01-21
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2005-04-04
Småfläckig sumphöna 2 ex sp Lagmansholmen, Säve 2005-07-22
Kornknarr 1 ex sp Brudarebacken, Gbg 2005-05-23
Rörhöna 1 2K Göteborgs fiskhamn 2005-01-10
Sothöna 100 ex Lilla Amundö 2005-01-01
Trana 1 ex mot NO Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Strandskata 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Skärfläcka 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2005-04-16
Större strandpipare 5 ex Rörö 2005-03-27
Ljungpipare 1 ex mot N Brudarebacken, Gbg 2005-04-15
Kustpipare 1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-19
Tofsvipa 1 ex Välen, Göteborg 2005-01-14
Kustsnäppa 3 ad mot S Kråkudden, Hönö 2005-08-05
Sandlöpare 2 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-03
Småsnäppa 1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-19
Mosnäppa 1 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve 2005-05-10
Spovsnäppa 2 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-19
Skärsnäppa 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Kärrsnäppa 9 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-20
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-31
Brushane 1 hane Torslandaviken 2005-05-01
Dvärgbeckasin 1 ex Stora Amundö 2005-01-01
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Göteborg 2005-01-14
Dubbelbeckasin 1 ex Bredungen, Rödbo 2005-09-06
Morkulla 1 ex Tistlarna 2005-01-29
Rödspov 1 hane Torslandaviken 2005-05-02
Myrspov 5 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-03
Småspov 1 ex Torslandaviken 2005-04-28
Storspov 2 ex str Vinga 2005-03-28
Svartsnäppa 7 ex Torslandaviken 2005-06-13
Rödbena 2 ex Askimsviken 2005-04-03
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Skogssnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-03-28
Grönbena 2 ex Torslandaviken 2005-04-30
Drillsnäppa 2 ex Hills golfbana, Mölndal 2005-04-27
Roskarl 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-20
Smalnäbbad simsnäppa 1 1K Torslandaviken 2005-08-18
Brednäbbad simsnäppa 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Bredstjärtad labb 1 2K mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Kustlabb 1 ad Rörö 2005-04-25
Fjällabb 1 juv mot S Kråkudden, Hönö 2005-08-28
Storlabb 2 2K mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Svarthuvad mås 1 3K Klippan, Gbg 2005-01-01
Dvärgmås 1 ad Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Skrattmås 10 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Fiskmås 1 ad Askims fjord 2005-01-01
Silltrut 1 ad Klippan, Göteborg 2005-03-19
Gråtrut 1 ad Kållered, Mölndal 2005-01-01
Kaspisk trut 1 1K Eriksberg, Hisingen 2005-11-10
Vitvingad trut 1 2K Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Havstrut 1 ad Stora Amundö 2005-01-01
Tretåig mås 1 2K Askims fjord 2005-01-01
Kentsk tärna 3 ex Stora Amundö 2005-04-06
Fisktärna 3 ex Lilla Sågsholmen, Näset, Gbg 2005-04-24
Silvertärna 1 ex Torslandaviken 2005-04-28
Svarttärna 3 ad Torslandaviken 2005-06-14
Sillgrissla 1 ex Askims fjord 2005-01-01
Tordmule 15 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Tobisgrissla 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-06
Alkekung 4 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Lunnefågel 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Tamduva 2 ex Sisjömotet, Göteborg 2005-01-01
Skogsduva 1 ex Niklasgården, Kvillehed, Säve 2005-02-22
Ringduva 4 ex Bräckemotet, Hisingen 2005-01-01
Turkduva 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2005-01-15
Gök 1 hane sp Askesby, Säve, Hisingen 2005-05-10
Berguv 1 ex Hisingen, Gbg 2005-01-15
Sparvuggla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-01-22
Kattuggla 1 ex sp Slottsskogen, Gbg 2005-01-22
Hornuggla 1 ex Västergården, Öxnäs, Säve 2005-06-08
Jorduggla 1 ex Vinga 2005-03-28
Pärluggla 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 2005-02-25
Nattskärra 2 ex sp Brudarebacken, Gbg 2005-05-28
Tornseglare 2 ex Torslandaviken 2005-05-02
Kungsfiskare 1 hane Säveåns mynning, Gbg 2005-10-24
Göktyta 2 ex sp Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-07
Gröngöling 1 ex Hinsholmskilen, Gbg 2005-01-03
Spillkråka 1 ex Mölndals bro 2005-01-14
Större hackspett 1 ex Nya Varvet, Gbg 2005-01-03
Mindre hackspett 1 hona Rya skog, Hisingen 2005-03-07
Tretåig hackspett 1 hane Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-19
Trädlärka 2 ex mot N Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Sånglärka 1 ex Rörö 2005-01-15
Backsvala 3 ex Torslandaviken 2005-04-25
Ladusvala 1 ex Torslandaviken 2005-04-16
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-30
Trädpiplärka 1 ex sj Dansekullen, Hills golfbana, Mölndal 2005-04-27
Ängspiplärka 1 ex Torslandaviken 2005-01-01
Skärpiplärka 1 ex Stora Amundö 2005-01-01
Vattenpiplärka 1 ex Rörö 2005-01-15
Gulärla 1 ex mot N Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Forsärla 1 2K Fässbergsbäcken, Mölndal 2005-01-16
Sädesärla 1 ex Torslandaviken 2005-03-28
Sidensvans 26 ex Välen, Gbg 2005-01-03
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2005-01-14
Gärdsmyg 1 ex Torslandaviken 2005-01-01
Järnsparv 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-03-01
Rödhake 1 ex Björnekulla, Gbg 2005-01-01
Näktergal 2 ex Torslandaviken 2005-05-12
Blåhake 1 hane Torslandaviken 2005-05-11
Svart rödstjärt 1 ad hane sj Eriksberg, Hisingen 2005-05-10
Rödstjärt 1 ex sj Björnekulla, Gbg 2005-04-28
Buskskvätta 2 hanar Hökälla, Hisingen 2005-04-30
Svarthakad buskskvätta 1 hane Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Stenskvätta 1 hane Brända skären, Näset, Göteborg 2005-04-12
Ringtrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-15
Koltrast 1 ex Brottkärrsmotet, Askim 2005-01-01
Björktrast 10 ex Åbro, Mölndal 2005-01-01
Taltrast 1 ex Öxnäs, Säve 2005-03-26
Rödvingetrast 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-01-28
Dubbeltrast 1 ex Niklasgården, Kvillehed, Säve 2005-02-22
Gräshoppsångare 1 ex sj Torslandaviken 2005-05-09
Sävsångare 1 ex sj Ragnhildsholmen 2005-05-07
Kärrsångare 1 ex sj Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2005-05-20
Rörsångare 1 ex sj Syrhålakanalen, Torslandaviken 2005-04-26
Härmsångare 1 ex Tistlarna 2005-05-14
Ärtsångare 1 ex Rörö 2005-04-25
Törnsångare 1 ex sj Torslandaviken 2005-05-01
Trädgårdssångare 1 ex sj Askesby, Säve, Hisingen 2005-05-10
Svarthätta 1 hane Berglärkan, Göteborg 2005-01-24
Grönsångare 2 ex sj Lunnagården, Mölndal 2005-04-27
Gransångare 1 ex Ryaverket, Hisingen 2005-02-08
Lövsångare 2 ex sj Torslandaviken 2005-04-23
Kungsfågel 2 ex Stora Amundö 2005-01-01
Grå flugsnappare 1 ex sj Rya skog, Hisingen 2005-05-27
Svartvit flugsnappare 2 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Skäggmes 1 ex Torslandaviken 2005-01-11
Stjärtmes 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-13
Entita 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-04
Talltita 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-02-09
Tofsmes 1 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-16
Svartmes 1 ex Kärra, Mölndal 2005-01-16
Blåmes 1 ex Torslandaviken 2005-01-01
Talgoxe 1 ex Björnekulla, Gbg 2005-01-03
Nötväcka 1 ex Stora Amundö 2005-01-01
Trädkrypare 1 ex Hasselbacken, Säve 2005-01-04
Törnskata 1 hane Slambybergen, Landvetter 2005-05-25
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2005-01-20
Nötskrika 2 ex Björröd, Landvetter 2005-01-22
Skata 1 ex Björnekulla, Gbg 2005-01-01
Nötkråka 10 ex Brudarebacken, Gbg 2005-09-04
Kaja 10 ex Klippan, Gbg 2005-01-01
Råka 14 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Kråka 1 ex Kållered, Mölndal 2005-01-01
Korp 2 ex Nya Varvet, Gbg 2005-01-03
Stare 1 ex Hult, Askim 2005-01-21
Rosenstare 1 1K Lyse, Torslanda 2005-09-21
Gråsparv 15 ex Stora Amundö 2005-01-01
Pilfink 10 ex Björnekulla, Gbg 2005-01-01
Bofink 4 ex Heden, Hönö 2005-01-22
Bergfink 1 ex Påvelund, Gbg 2005-01-03
Grönfink 10 ex Frölundamotet, Västra Frölundaa 2005-01-01
Steglits 15 ex Torslandaviken 2005-01-11
Grönsiska 1 ex Rörö 2005-01-15
Hämpling Ca 10 ex Rörö 2005-03-27
Vinterhämpling 2 ex Torslandaviken 2005-01-20
Gråsiska 1 ex Torslandaviken 2005-01-01
Snösiska 2 ex Fässberg, Mölndal 2005-01-30
Mindre korsnäbb 2 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Större korsnäbb 1 par Hindtjärn, Partille 2005-04-17
Rosenfink 1 ad hane sj Eriksdal, Hisingen 2005-05-24
Domherre 6 ex Gunnebo, Mölndal 2005-01-14
Stenknäck 1 ex Volvo Tuve, Hisingen 2005-02-06
Lappsparv 1 ex Uppegården, Säve 2005-03-14
Snösparv 5 ex Rörö 2005-01-15
Gulsparv 30 ex Skändla, Tuve, Hisingen 2005-01-04
Ortolansparv 4 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-31
Sävsparv 1 ex Torslandaviken 2005-01-11Saknade arter på listan
Alförrädare 1/55
Stormsvala 5/55
Röd glada 13/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Jaktfalk 1/55
Medelhavstrut 5/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55