LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Ralf Englund

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Fiskebäck, Gbg 2005-01-01
Sångsvan Torslandaviken 2005-01-01
Grågås 7 ex Öxnäs, Säve 2005-03-13
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-01
Gravand 1 ex Stora Amundö 2005-03-19
Bläsand 5 ex Torslandaviken 2005-04-04
Snatterand 3 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-10
Kricka 10 ex Välen, Gbg 2005-01-02
Gräsand Torslandaviken 2005-01-01
Stjärtand 2 ex Torslandaviken 2005-04-04
Årta 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-06
Brunand 2 ex Torslandaviken 2005-01-01
Vigg Torslandaviken 2005-01-01
Bergand 5 ex Torslandaviken 2005-04-21
Ejder Fiskebäck, Gbg 2005-01-01
Knipa Torslandaviken 2005-01-01
Salskrake 24 ex Torslandaviken 2005-01-01
Småskrake 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-07-22
Storskrake Fiskebäck, Gbg 2005-01-01
Fasan 1 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Storlom 8 ex Stora Amundö 2005-01-23
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2005-01-23
Smådopping 1 ex Välen, Gbg 2005-10-02
Skäggdopping 18 ex Torslandaviken 2005-04-10
Storskarv Torslandaviken 2005-01-01
Gråhäger 14 ex Torslandaviken 2005-01-01
Brun kärrhök Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Sparvhök 1 ex Öxnäs, Säve 2005-07-22
Ormvråk 5 ex Säve, Hisingen 2005-03-13
Fiskgjuse 1 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-08-28
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2005-01-23
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2005-08-23
Småfläckig sumphöna 1 ex Öxnäs, Säve 2005-07-24
Rörhöna 4 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-17
Sothöna 1 ex Torslandaviken 2005-04-04
Strandskata 61 ex Askimsbadet 2005-03-19
Mindre strandpipare 2 ex Torslandaviken 2005-05-10
Tofsvipa 3 ex Välen, Gbg 2005-03-19
Brushane 4 ex Torslandaviken 2005-08-23
Enkelbeckasin 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-17
Rödspov 1 ex Välen, Gbg 2005-10-02
Rödbena 1 ex Torslandaviken 2005-05-10
Gluttsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2005-07-21
Skogssnäppa 4 ex Öxnäs, Säve 2005-07-22
Grönbena 1 ex Välen, Gbg 2005-07-21
Drillsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2005-07-21
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-01
Skrattmås Klippan, Gbg 2005-01-01
Fiskmås 10 ex Välen, Gbg 2005-04-09
Silltrut 1 ex Klippan, Gbg 2005-03-20
Gråtrut Torslandaviken 2005-01-01
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-03-20
Havstrut Torslandaviken 2005-01-01
Fisktärna 40 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-07-22
Silvertärna 1 ex Öxnäs, Säve 2005-07-22
Tamduva Klippan, Gbg 2005-01-01
Skogsduva 2 ex Öxnäs, Säve 2005-03-20
Ringduva 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Turkduva 1 ex Sjöbergen, Gbg 2005-01-22
Gök 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-05-27
Kattuggla 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-17
Tornseglare 6 ex Kungsladugård, Gbg 2005-05-27
Gröngöling 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-03-06
Större hackspett 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-12-26
Sånglärka Öxnäs, Säve 2005-03-20
Hussvala 10 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Ängspiplärka 4 ex Torslandaviken 2005-04-21
Sädesärla 1 ex Välen, Gbg 2005-04-09
Sidensvans 9 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-27
Strömstare 2 ex Grevedämmet, Mölndal 2005-01-02
Gärdsmyg 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-03-19
Järnsparv 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Rödhake 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Stenskvätta 3 ex Torslandaviken 2005-04-17
Ringtrast 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-04-24
Koltrast 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Björktrast Fässberg, Mölndal 2005-01-02
Rödvingetrast 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-10-19
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-10
Törnsångare 2 ex Torslandaviken 2005-05-10
Trädgårdssångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-10
Svarthätta 1 hona Berglärkan, Gbg 2005-01-14
Gransångare 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-04-10
Svartmes 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-03-07
Blåmes Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Talgoxe Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Nötväcka 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-03-06
Skata Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Kaja Klippan, Gbg 2005-01-01
Kråka Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Korp 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-03-13
Stare 18 ex Välen, Gbg 2005-03-19
Gråsparv Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Pilfink Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Bofink 5 ex Berglärkan, Gbg 2005-03-25
Bergfink 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-22
Grönfink Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Grönsiska 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-19
Gråsiska 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-14
Mindre korsnäbb 2 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Domherre 2 ex Berglärkan, Gbg
Snösparv 10 ex Öxnäs, Säve 2005-03-20
Gulsparv 7 ex Öxnäs, Säve 2005-03-13
Sävsparv 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-06Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Vitkindad gås 41/55
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Skedand 37/55
Alförrädare 1/55
Alfågel 29/55
Sjöorre 32/55
Svärta 30/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Smålom 32/55
Vitnäbbad islom 7/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthalsad dopping 26/55
Svarthakedopping 24/55
Stormfågel 28/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Havssula 33/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Bivråk 29/55
Röd glada 13/55
Havsörn 24/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Duvhök 34/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Pilgrimsfalk 29/55
Kornknarr 20/55
Trana 27/55
Skärfläcka 15/55
Större strandpipare 38/55
Ljungpipare 31/55
Kustpipare 27/55
Kustsnäppa 25/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Mosnäppa 29/55
Spovsnäppa 17/55
Skärsnäppa 29/55
Kärrsnäppa 32/55
Myrsnäppa 6/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Morkulla 31/55
Myrspov 25/55
Småspov 28/55
Storspov 33/55
Svartsnäppa 27/55
Roskarl 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Bredstjärtad labb 24/55
Kustlabb 26/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Dvärgmås 32/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Tretåig mås 30/55
Kentsk tärna 36/55
Svarttärna 13/55
Sillgrissla 33/55
Tordmule 28/55
Tobisgrissla 31/55
Alkekung 24/55
Lunnefågel 27/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Hornuggla 19/55
Jorduggla 16/55
Pärluggla 20/55
Nattskärra 26/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Spillkråka 37/55
Mindre hackspett 34/55
Tretåig hackspett 8/55
Trädlärka 27/55
Berglärka 2/55
Backsvala 41/55
Ladusvala 42/55
Rostgumpsvala 30/55
Större piplärka 2/55
Trädpiplärka 40/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Skärpiplärka 34/55
Vattenpiplärka 13/55
Gulärla 40/55
Forsärla 40/55
Näktergal 35/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Rödstjärt 31/55
Buskskvätta 38/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Taltrast 39/55
Dubbeltrast 30/55
Gräshoppsångare 28/55
Sävsångare 32/55
Kärrsångare 34/55
Härmsångare 28/55
Höksångare 3/55
Ärtsångare 38/55
Taigasångare 3/55
Grönsångare 37/55
Lövsångare 43/55
Kungsfågel 43/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Grå flugsnappare 30/55
Svartvit flugsnappare 38/55
Skäggmes 28/55
Stjärtmes 29/55
Entita 36/55
Talltita 30/55
Tofsmes 31/55
Trädkrypare 41/55
Törnskata 30/55
Varfågel 32/55
Nötskrika 42/55
Nötkråka 23/55
Råka 31/55
Rosenstare 8/55
Steglits 28/55
Hämpling 37/55
Vinterhämpling 30/55
Snösiska 17/55
Större korsnäbb 13/55
Rosenfink 26/55
Stenknäck 32/55
Lappsparv 16/55
Ortolansparv 12/55