LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Birger Kaiser

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Mindre sångsvan 2 ex Vinga 2005-03-28
Sångsvan 2 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Spetsbergsgås 2 ex Torslandaviken 2005-01-22
Grågås 6 ex Billdals skärgård 2005-03-05
Kanadagås 4 ex Välen, Gbg 2005-01-19
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2005-03-25
Prutgås 5 ex Bolleskären, Hönö 2005-04-11
Nilgås 1 ex Öxnäs, Säve 2005-05-11
Gravand 1 ex Stora Amundö 2005-03-18
Bläsand 6 ex Vi nga 2005-03-28
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2005-04-01
Kricka 2 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Gräsand 5 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Stjärtand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-03-03
Årta 2 ex Hö källa, Hisingen 2005-04-10
Skedand 3 ex Torslandaviken 2005-04-04
Brunand 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Vigg 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Bergand 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Ejder 1 ex Stora Amundö 2005-01-03
Alfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Sjöorre 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Svärta 2 ex Vinga 2005-03-28
Knipa 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Salskrake 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Småskrake 2 ex Stora Amundö 2005-01-03
Storskrake 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Orre 2 ex Landvetter flygplats, Härryda 2005-02-27
Tjäder 1 ex Råhult, Partille 2005-11-29
Rapphöna 11 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-12
Vaktel 3 ex Öxnäs, Säve 2005-06-09
Fasan 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Smålom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Storlom 1 ex Askims fjord 2005-01-22
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2005-01-21
Smådopping 2 ex Välen, Gbg 2005-01-31
Skäggdopping 1 ex Stora Amundö 2005-01-03
Gråhakedopping 2 ex Vinga 2005-03-28
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2005-06-03
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Grålira 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-21
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Havssula 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Storskarv 1 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Rördrom 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-06-12
Gråhäger 1 ex Välen, Gbg 2005-01-22
Bivråk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-19
Röd glada 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-29
Havsörn 1 ex Billdals skärgård 2005-02-27
Brun kärrhök 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-14
Blå kärrhök 1 ex Rörö 2005-10-11
Duvhök 1 ex Önnered, Gbg 2005-02-19
Sparvhök 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Ormvråk 1 ex Fässberg, Mölndal 2005-01-19
Fjällvråk 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-02-17
Kungsörn 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-10-18
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2005-04-01
Tornfalk 1 ex Fässberg, Mölndal 2005-01-19
Stenfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-09-08
Pilgrimsfalk 1 ex Billdals skärgård 2005-03-02
Vattenrall 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-27
Småfläckig sumphöna 2 ex Lagmansholmen, Säve 2005-07-22
Kornknarr 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-06-04
Rörhöna 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-02-20
Sothöna 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Trana 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Strandskata 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Skärfläcka 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Mindre strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2005-03-30
Större strandpipare 1 ex Vinga 2005-03-28
Ljungpipare 47 ex Kvillehed, Säve 2005-05-08
Kustpipare 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Tofsvipa 1 ex Välen, Gbg 2005-01-15
Kustsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-12
Sandlöpare 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Mosnäppa 3 ex Välen, Gbg 2005-08-04
Spovsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-23
Skärsnäppa 5 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Kärrsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Brushane 1 ex Torslandaviken 2005-05-02
Dvärgbeckasin 3 ex Stora Amundö 2005-10-10
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2005-03-23
Morkulla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-27
Myrspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-23
Småspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-05
Storspov 1 ex Vinga 2005-03-28
Svartsnäppa 13 ex Torslandaviken 2005-06-14
Rödbena 1 ex Stora Amundö 2005-03-25
Gluttsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2005-04-23
Skogssnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-01
Grönbena 1 ex Välen, Gbg 2005-05-03
Drillsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2005-05-03
Roskarl 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-08-18
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-21
Kustlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-09-14
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-09-14
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-01
Dvärgmås 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Skrattmås 5 ex Klippan, Gbg 2005-01-01
Fiskmås 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Silltrut 1 ex Klippan, Göteborg 2005-03-29
Gråtrut 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-03
Kaspisk trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-11-05
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Havstrut 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-14
Tretåig mås 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Kentsk tärna 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Fisktärna 2 ex Grötö, Gbg:s norra skärgård 2005-04-11
Silvertärna 1 ex Torslandaviken 2005-09-09
Svarttärna 3 ex Torslandaviken 2005-06-14
Sillgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Tordmule 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Alkekung 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Lunnefågel 5 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Tamduva 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-03
Skogsduva 12 ex Öxnäs, Säve 2005-03-15
Ringduva 2ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Turkduva 2 ex Kungsladugård, Gbg 2005-01-22
Gök 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-05-11
Berguv 1 ex Hisingen, Gbg 2005-06-14
Sparvuggla 1 ex Vättlefjäll, Angered 2005-12-13
Kattuggla 1 ex Kålltorp, Gbg 2005-03-09
Hornuggla 1 ex Öxnäs, Säve 2005-06-09
Jorduggla 1 ex Vinga 2005-03-28
Pärluggla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-10
Nattskärra 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-30
Tornseglare 2 ex Torslandaviken 2005-05-09
Kungsfiskare 1 ex Välen, Gbg 2005-10-09
Göktyta 2 ex Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-10
Gröngöling 1 ex Önnered, Gbg 2005-02-01
Spillkråka 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-16
Större hackspett 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Mindre hackspett 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-03-03
Tretåig hackspett 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-16
Trädlärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Sånglärka 2 ex Torslandaviken 2005-01-22
Backsvala 2 ex Torslandaviken 2005-04-24
Ladusvala 4 ex Torslandaviken 2005-05-02
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Trädpiplärka 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-27
Ängspiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Skärpiplärka 1 ex Hästen, Hönö 2005-01-22
Vattenpiplärka 1 ex Hästen, Hönö 2005-02-17
Gulärla 6 ex Välen, Gbg 2005-05-03
Forsärla 1 ex Fässberg, Mölndal 2005-01-27
Sädesärla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-29
Sidensvans 30 ex Önnered, Gbg 2005-01-09
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2005-01-29
Gärdsmyg 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-14
Järnsparv 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Rödhake 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Näktergal 2 ex Torslandaviken 2005-06-02
Blåhake 1 ex Torslandaviken 2005-05-11
Svart rödstjärt 1 ex Eroksberg, Hisingen 2005-05-10
Rödstjärt 1 ex Erikberg, Hisingen 2005-05-10
Buskskvätta 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Svarthakad buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Stenskvätta 1 ex Torslandaviken 2005-04-13
Ringtrast 1 ex Alleby, Björlanda 2005-04-04
Koltrast 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-03
Björktrast 5 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Taltrast 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-03-26
Rödvingetrast 1 ex Albatross golfbana, Säve 2005-03-19
Dubbeltrast 1 ex Albatross golfbana, Säve 2005-03-19
Gräshoppsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2005-05-06
Sävsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2005-05-11
Kärrsångare 1 ex Torslandaviken 2005-06-03
Rörsångare 1 ex Välen, Gbg 2005-05-09
Härmsångare 1 ex Sisjövägen/Knapegårdsvägen 2005-06-04
Ärtsångare 2 ex Välen, Gbg 2005-05-04
Törnsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-09
Trädgårdssångare 1 ex Tors landaviken 2005-05-09
Svarthätta 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Grönsångare 1 ex Sisjön, S om bilprovningen 2005-05-09
Gransångare 1 ex Välen, Gbg 2005-03-30
Lövsångare 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Kungsfågel 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-19
Grå flugsnappare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-06-08
Svartvit flugsnappare 1 ex Stora Amundö 2005-05-03
Skäggmes 5 ex Välen, Gbg 2005-01-19
Stjärtmes 5 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-04
Entita 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-02-13
Talltita 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-02-27
Tofsmes 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Svartmes 5 ex Harekärrs mosse, Sisjön 2005-06-10
Blåmes 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-14
Talgoxe 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-14
Nötväcka 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-19
Trädkrypare 1 ex Stora Amundö 2005-01-03
Törnskata 1 ex Välen, Gbg 2005-06-06
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Nötskrika 1 ex Landvetter flygplats, Härryda 2005-02-27
Skata 5 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Nötkråka 1 ex Jonsered, Partille 2005-09-17
Kaja 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Råka 15 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Kråka 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Korp 1 ex Stora Amundö 2005-01-21
Stare 11 ex Öxnäs, Säve 2005-03-15
Gråsparv 2 ex Stora Amundö 2005-01-03
Pilfink 1 ex Solängen, Mölndal 2005-01-22
Bofink 2 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Bergfink 2 ex Kungsladugård, Gbg 2005-01-22
Grönfink 10 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Steglits 1 ex Kviberg, Gbg 2005-02-08
Grönsiska 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-11
Hämpling 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-11
Vinterhämpling 8 ex Torslandaviken 2005-01-22
Gråsiska 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-09
Snösiska 2 ex Torslandaviken 2005-02-06
Mindre korsnäbb 6 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-13
Rosenfink 1 ex Orrekulla skans, Kärra 2005-06-05
Domherre 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-05
Stenknäck 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-04-15
Lappsparv 2 ex Öxnäs, Säve 2005-03-15
Snösparv 1 ex Öxnäs, Säve 2005-03-19
Gulsparv 1 ex Välen, Gbg 2005-01-22
Sävsparv 1 ex Välen, Gbg 2005-01-28Saknade arter på listan
Sädgås 16/55
Alförrädare 1/55
Vitnäbbad islom 7/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Ägretthäger 2/55
Ängshök 1/55
Aftonfalk 6/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Småsnäppa 5/55
Myrsnäppa 6/55
Dubbelbeckasin 13/55
Rödspov 27/55
Medelhavstrut 5/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Rosenstare 8/55
Större korsnäbb 13/55
Ortolansparv 12/55