FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Härryda


» Kungsbacka
» Kungälv


» Mölndal


» Balltorps våtmark och skjutfältet
» Hårssjön
» Stensjön
» Änggårdsbergen
» Partille


» Öckerö


      BALLTORPS VÅTMARK OCH SISJÖNS SKJUTFÄLT  
Läge


Balltorps våtmark ligger i Mölndals kommun några kilometer från Söderleden och Sisjöns industriområde.

Karta


» Lokalinformation i Svalan.

Vägbeskrivning


Bil
Från Mölndal
Kör Söderleden från Åbromotet mot Hamnar och Frölunda och ta av vid Fässbergsmotet. Följ skyltarna mot Riskulla industriområde och Balltorp V. Kör höger efter andra rondellen in på Lunnagårdsgatan förbi Toyotas biluppställning (vänster sida) och stallgårdarna (höger sida). Vid T-korsning sväng vänster upp på Sisjövägen. Följ skyltarna mot Skjutfält, Brukshundklubb och Mölndals skytteförening. Vägen är asfalterad och skyltad ända fram till vägbommen till LV 6 område (Sisjöns skjutfält). Sväng vänster in på grusvägen och efter bara ett tiotal meter vänster igen in på en liten grusad parkering. För bästa vy över våtmarken stå antingen på utkiksplatsen eller handikapparkeringen. Se nedan.


Från Frölunda
Kör Söderleden mot Mölndal. Sväng av vid Fässbergsmotet mot Balltorp V och ta direkt till höger i rondellen efter avfarten in på Lunnagårdsgatan och därefter som ovan.


Buss
Ta buss till hållplats Bifrostgatan. Följ sedan skyltarna mot Riskulla och Balltorp V. Från hållplatsen är det drygt tre kilometer att gå upp till Balltorps våtmark. Se vägbeskrivningen för bil från Fässbergsmotet.


Fortsättning till utkiksplatsen Balltorps våtmark
Gå tillbaka på den asfalterade vägen, cirka 100 m och in på en grusväg på höger sida. Efter cirka 50 m, passera förbi en vägbom. Strax efter bommen finns en utkiksplats på en bergknalle. Här syns vadarna fint på nära håll under vår- och höstflyttning och du har fint spanläge över änder och doppingar.


Fortsättning till handkapparkeringen Balltorps våtmark
Fortsätt på grusvägen längs våtmarken. Efter cirka 200 meter svänger vägen vänster. Precis efter svängen finns en handikapparkering med utsikt över våtmarken.


Fortsättning till Sisjöns skjutfält
Från grusparkeringen - passera förbi vägbommen in på LV 6 område.
OBS: Om röd flagga är hissad vid bommen pågår skjutövningar. Det är då förbjudet att gå in på militärområdet.
Vid bommen finns en anslagstavla där mer information och en karta över området finns. Om lugnet råder och flaggan är halad: Fortsätt rakt fram förbi militärbarackerna och gå till vänster in på en grusväg. Det är svårt att se hela skjutfältet härifrån då det finns flera små björkdungar som skymmer sikten. Bäst är att stå vid hagelskyttebanans gräsmatta alternativt att gå ut på någon av skjutfältets alla grusvägar och kika över skjutfältet med omgivningar där. Skjutfältet kan också spanas av från brukshundsklubbens stora altan såvida inte kurser, tävlingar eller prov pågår (främst kvällar och helger).

Fåglar


Våtmarken ger mest vadare änder och doppingar.
På skjutfältet häckar bland annat törnskata, buskskvätta, ängspiplärka, enkelbeckasin och törnsångare. Rovfåglar syns ofta över skjutfältet. Under vinterhalvåret bevakas skjutfältet oftast av en varfågel.


» Art- och skådarlista från Svalan


» De senaste obsarna från Svalan

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .