Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 224

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-28
Smådopping Saltholmen, Göteborg 2002-01-20
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-26
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-08
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-24
Stormfågel Vinga 2002-03-23
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Storskarv Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-02
Knölsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sädgås Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-14
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Grågås Osberget, Påvelund, Göteborg 2002-01-30
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-02
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Snatterand Torslandaviken 2002-06-23
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-03
Gräsand Torslandaviken 2002-01-02
Stjärtand Torslandaviken 2002-05-07
Årta Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-13
Brunand Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Vigg Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Bergand Torslandaviken 2002-01-02
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-07-03
Alfågel Hinsholmskilen, Göteborg 2002-01-20
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-04-25
Knipa Torslandaviken 2002-01-02
Salskrake Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-02
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Storskrake Torslandaviken 2002-01-02
Bivråk Billdal, Askim 2002-05-25
Havsörn Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Blå kärrhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-25
Duvhök Påvelund, Göteborg 2002-01-11
Sparvhök Påvelund, Göteborg 2002-01-03
Ormvråk Ryaverket, Hisingen 2002-01-02
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-08
Kungsörn Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-03
Fiskgjuse Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-18
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-02
Stenfalk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-29
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-01
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-05-05
Tjäder Vättlefjäll, Angered 2002-12-24
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Fasan Torslandaviken 2002-01-02
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-20
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-19
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Sothöna Torslandaviken 2002-01-02
Trana Osberget, Påvelund, Göteborg 2002-04-03
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-17
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Ljungpipare Arendalstippen, Hisingen 2002-02-03
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-18
Tofsvipa Prästgårdskilen, Björlanda 2002-03-03
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-28
Sandlöpare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-06
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-22
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-20
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-06
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Brushane Torslandaviken 2002-05-11
Dvärgbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-10-18
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-03-03
Morkulla Vinga 2002-03-23
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-07-28
Storspov Torslandaviken 2002-04-17
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-16
Rödbena Välen, Göteborg 2002-04-05
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-24
Skogssnäppa Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Grönbena Torslandaviken 2002-05-07
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-05-16
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-11
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-27
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-04-25
Skrattmås Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Fiskmås Saltholmen, Göteborg 2002-01-20
Silltrut Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-20
Gråtrut Nya varvet, Göteborg 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut Vinga 2002-03-23
Havstrut Torslandaviken 2002-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-04-25
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-24
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-25
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Tobisgrissla Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Tamduva Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Skogsduva Hjuvik, Torslanda 2002-01-21
Ringduva Osberget, Påvelund, Göteborg 2002-01-02
Turkduva Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-03
Gök Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Berguv Torslandaviken 2002-07-14
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-13
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Hornuggla Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-07-12
Jorduggla Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-09
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-16
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-02
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Göktyta Nya varvet, Göteborg 2002-07-29
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Spillkråka Påvelund, Göteborg 2002-02-16
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Mindre hackspett Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Rambo mosse, Mölndal 2002-04-05
Sånglärka Torslandaviken 2002-02-03
Berglärka Torslandaviken 2002-01-02
Backsvala Torslandaviken 2002-04-17
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-24
Hussvala Torslandaviken 2002-05-07
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Ängspiplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-11
Rödstrupig piplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-18
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Vattenpiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2002-05-05
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-21
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Sidensvans Åby travbana, Mölndal 2002-01-05
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-05
Gärdsmyg Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Järnsparv Påvelund, Göteborg 2002-01-30
Rödhake Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-01
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-10
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-20
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-21
Rödstjärt Ersdalen, Hönö 2002-05-20
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-02
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-24
Koltrast Nya varvet, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Nya varvet, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Rödvingetrast Påvelund, Göteborg 2002-01-30
Dubbeltrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-24
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-07
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Ingebäck, Säve, Hisingen 2002-05-26
Rörsångare Hönö 2002-05-11
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-11
Ärtsångare Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-05-01
Törnsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-07
Trädgårdssångare Björkö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-16
Svarthätta Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-05-03
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Grönsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-11
Gransångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-05
Lövsångare Ersdalen, Hönö 2002-04-28
Kungsfågel Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Grå flugsnappare Nya varvet, Göteborg 2002-07-10
Svartvit flugsnappare Grimmered, Göteborg 2002-05-10
Skäggmes Välen, Göteborg 2002-01-05
Stjärtmes Askesby, Säve, Hisingen 2002-02-14
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Talltita Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-31
Tofsmes Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Svartmes Grevedämmet, Mölndal 2002-01-05
Blåmes Nya varvet, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Nya varvet, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Trädkrypare Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Törnskata Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-18
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Nötskrika Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-14
Skata Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-01
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-12-01
Kaja Nya varvet, Göteborg 2002-01-01
Råka Välen, Göteborg 2002-03-20
Kråka Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-01
Korp Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Stare Hökälla, Hisingen 2002-01-21
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-19
Gråsparv Nya varvet, Göteborg 2002-01-01
Pilfink Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-01
Bofink Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Bergfink Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-01
Grönfink Nya varvet, Göteborg 2002-01-01
Steglits Torslandaviken 2002-01-02
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Hämpling Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-05
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-02
Snösiska Torslandaviken 2002-01-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-14
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-09
Större korsnäbb Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-03-24
Rosenfink Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-06-29
Domherre Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Stenknäck Välen, Göteborg 2002-01-05
Lappsparv Torslandaviken 2002-04-06
Snösparv Bärby, Säve, Hisingen 2002-02-27
Gulsparv Hinsholmskilen, Göteborg 2002-01-20
Ortolansparv Getryggen, Delsjöområdet 2002-09-05
Sävsparv Välen, Göteborg 2002-01-05