Artlistor
Årta
Antal som har arten: 29

Namn  Lokal  Datum
Kristoffer Nilsson Kråkudden, Hönö 2002-04-03
Stefan Lemurell Torslandaviken 2002-04-12
Fredrik Spak Torslandaviken 2002-04-12
Stefan Svanberg Torslandaviken 2002-04-12
Magnus Unger Torslandaviken 2002-04-12
Niklas Aronsson Torslandaviken 2002-04-12
Uno Unger Torslandaviken 2002-04-12
Hans Börjesson Torslandaviken 2002-04-12
Mikael Molin Torslandaviken 2002-04-12
Johan Selander Torslandaviken 2002-04-12
Anette Unger Torslandaviken 2002-04-12
Pär Lydmark Torslandaviken 2002-05-02
Johan Svedholm Torslandaviken 2002-05-02
David Lundgren Torslandaviken 2002-05-02
Björn Albinson Torslandaviken 2002-05-02
Roger Eskilsson Torslandaviken 2002-05-02
Markus Lagerqvist Torslandaviken 2002-05-04
Aimon Niklasson Torslandaviken 2002-05-05
Anders Kronhamn Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Christer Fält Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Björn Dellming Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Karl-Olof Johansson Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Lars Eric Rahm Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Magnus Rahm Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Stina Thelander Hökälla, Hisingen 2002-05-07
John Thulin Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Sven Ängermark Torslandaviken 2002-05-27
Conny Palm Välen, Göteborg 2002-05-27
Lars Erik Norbäck Hökälla, Hisingen 2002-05-29
Nedanstående 41 personer saknar arten.

Anders Lundgren
Andréas Hagström
Anna Kristiansson
Bengt Karlsson
Benny Lyvén
Charlotte Eliasson
Clas Mellby
Eva-Lisa Johansson
Gunilla Jarfelt
Göran Cederholm
Göran Gustafson
Göran Karlsson
Gösta Olofsson
Henrik Lindahl
Håkan Nilsson
Jan Lundkvist
Johan Dahlström
Johanna Lindqvist
Kent Johansson
Klaes Petersson
Lars Kristiansson
Lars Lindskog
Lars-Erik Sporre
Martin Fransson
Martin Magnusson
Martin Oomen
Mathias Theander
Mats Björkqvist
Michael Forslund
Mikael Nord
Patrik Jonasson
Per-Anders Svensson
Peter Strandvik
Petter Elmdahl
Roger Börjesson
Stefan Ekelund
Stefan Göransson
Stig Fredriksson
Sture Jansson
Thomas Karlsson
Totte Weber