Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 219

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Storlom Vinga 2002-03-29
Svartnäbbad islom Vinga 2002-10-27
Smådopping Säveåns mynning, Göta älv 2002-02-24
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-23
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-06-09
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-19
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-27
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-03
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Havssula Vinga 2002-03-29
Storskarv Torslandaviken 2002-01-26
Toppskarv Vinga 2002-03-16
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-26
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-26
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-26
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-02
Grågås Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Kanadagås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-02
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-05-03
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-06-16
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Snatterand Torslandaviken 2002-04-14
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-24
Gräsand Torslandaviken 2002-01-26
Stjärtand Vinga 2002-03-29
Årta Torslandaviken 2002-05-02
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-15
Brunand Torslandaviken 2002-01-26
Vigg Torslandaviken 2002-01-26
Bergand Torslandaviken 2002-01-26
Ejder Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-22
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Svärta Vinga 2002-03-16
Knipa Torslandaviken 2002-01-26
Salskrake Torslandaviken 2002-01-26
Småskrake Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Storskrake Torslandaviken 2002-01-26
Bivråk Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-06-09
Röd glada Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-04
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-05
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-17
Duvhök Trädet, Säve, Hisingen 2002-02-18
Sparvhök Hökälla, Hisingen 2002-02-18
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-26
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-17
Kungsörn Trädet, Säve, Hisingen 2002-02-18
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-04-14
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-26
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-15
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-26
Fasan Hökälla, Hisingen 2002-02-18
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-24
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-26
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-14
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-02-24
Sothöna Torslandaviken 2002-01-26
Trana Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-13
Större strandpipare Torslandaviken 2002-02-23
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Kustpipare Vinga 2002-10-27
Tofsvipa Säve, Hisingen  2002-02-17
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-26
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Vinga 2002-03-29
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-03-15
Morkulla Vinga 2002-03-29
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-04-07
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-09
Rödbena Torslandaviken 2002-04-05
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-27
Skogssnäppa Hålsjön, Mölndal 2002-04-05
Grönbena Välen, Göteborg 2002-05-03
Drillsnäppa Kåhög, Partille 2002-05-03
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-27
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Labb Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-20
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-27
Skrattmås Almedal, Göteborg 2002-01-22
Fiskmås Almedal, Göteborg 2002-01-22
Silltrut Vinga 2002-03-23
Gråtrut Almedal, Göteborg 2002-01-22
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Vittrut Vinga 2002-03-23
Havstrut Torslandaviken 2002-01-26
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Alkekung Vinga 2002-10-27
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Tamduva Almedal, Göteborg 2002-01-22
Skogsduva Björlanda, Hisingen 2002-02-02
Ringduva Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-17
Turkduva Påvelund, Göteborg 2002-03-24
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-08
Berguv Göteborgs kommun 2002-02-23
Sparvuggla Hindås, Björketorp 2002-10-31
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-03-17
Hornuggla Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-31
Jorduggla Torslandaviken 2002-03-29
Nattskärra Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-31
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-26
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-03-03
Göktyta Askesby, Säve, Hisingen 2002-05-04
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-02-23
Spillkråka Hindås, Björketorp 2002-05-27
Större hackspett Stora Amundön, Askim 2002-02-23
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-04-05
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Hålsjön, Mölndal 2002-04-05
Sånglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-10
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-26
Backsvala Torslandaviken 2002-04-14
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-27
Hussvala Torslandaviken 2002-04-27
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-04-19
Ängspiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-23
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Gulärla Torslandaviken 2002-05-01
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-26
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-24
Sidensvans Rya skog, Hisingen 2002-01-26
Strömstare Kåhög, Säveån, Partille 2002-02-19
Gärdsmyg Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-17
Järnsparv Maderna, Partille 2002-03-15
Rödhake Rya skog, Hisingen 2002-02-10
Näktergal Torslandaviken 2002-05-03
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-05-04
Rödstjärt Slottsskogen, Göteborg 2002-08-23
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-01
Stenskvätta Kråkudden, Hönö 2002-04-07
Ringtrast Torslandaviken 2002-04-19
Koltrast Rya skog, Hisingen 2002-01-26
Björktrast Rya skog, Hisingen 2002-01-26
Taltrast Vinga 2002-03-23
Rödvingetrast Tulebo, Kållered 2002-03-17
Dubbeltrast Skändla, Tuve, Hisingen 2002-03-15
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-04
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-03
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-26
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-03
Härmsångare Rya skog, Hisingen 2002-05-26
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-04-30
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-03
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö 2002-05-08
Svarthätta Grimmered, Göteborg 2002-03-29
Grönsångare Kåhög, Partille 2002-05-04
Gransångare Vinga 2002-03-29
Lövsångare Hönö 2002-04-27
Kungsfågel Maderna, Partille 2002-03-15
Grå flugsnappare Rya skog, Hisingen 2002-05-26
Svartvit flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-04-30
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-04-14
Stjärtmes Rya skog, Hisingen 2002-02-10
Entita Kåhög, Partille 2002-02-19
Talltita Maderna, Partille 2002-03-15
Tofsmes Maderna, Partille 2002-03-15
Svartmes Maderna, Partille 2002-03-15
Blåmes Rya skog, Hisingen 2002-01-26
Talgoxe Rya skog, Hisingen 2002-01-26
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-02-10
Trädkrypare Kåhög, Partille 2002-02-19
Törnskata Torslandaviken 2002-06-09
Varfågel Säve, Hisingen  2002-02-17
Nötskrika Maderna, Partille 2002-03-15
Skata Almedal, Göteborg 2002-01-22
Nötkråka Maderna, Partille 2002-08-23
Kaja Almedal, Göteborg 2002-01-22
Råka Torslandaviken 2002-04-27
Kråka Almedal, Göteborg 2002-01-22
Korp Almedal, Göteborg 2002-01-22
Stare Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Gråsparv Almedal, Göteborg 2002-01-22
Pilfink Almedal, Göteborg 2002-01-22
Bofink Säve, Hisingen  2002-01-26
Bergfink Säve, Hisingen  2002-01-26
Grönfink Säve, Hisingen  2002-01-26
Steglits Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Grönsiska Säve, Hisingen  2002-01-26
Hämpling Torslandaviken 2002-04-05
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-26
Gråsiska Arendalstippen, Hisingen 2002-02-10
Bändelkorsnäbb Maderna, Partille 2002-08-23
Mindre korsnäbb Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Större korsnäbb Stora Amundön, Askim 2002-02-23
Rosenfink Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-06-09
Domherre Säve, Hisingen  2002-01-26
Stenknäck Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Lappsparv Torslandaviken 2002-04-07
Snösparv Vinga 2002-03-23
Gulsparv Säve, Hisingen  2002-01-26
Sävsparv Välen, Göteborg 2002-02-24