Artlistor
Mindre lira
Antal som har arten: 13

Namn  Lokal  Datum
Magnus Unger Kråkudden, Hönö 2002-05-13
Niklas Aronsson Kråkudden, Hönö 2002-05-13
Uno Unger Kråkudden, Hönö 2002-05-13
Anette Unger Kråkudden, Hönö 2002-05-13
David Lundgren Kråkudden, Hönö 2002-06-26
Conny Palm Kråkudden, Hönö 2002-06-26
Björn Albinson Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Stefan Svanberg Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Jan Lundkvist Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Göran Gustafson Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Mikael Molin Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Christer Fält Kråkudden, Hönö 2002-09-07
Roger Eskilsson Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Nedanstående 57 personer saknar arten.

Aimon Niklasson
Anders Kronhamn
Anders Lundgren
Andréas Hagström
Anna Kristiansson
Bengt Karlsson
Benny Lyvén
Björn Dellming
Charlotte Eliasson
Clas Mellby
Eva-Lisa Johansson
Fredrik Spak
Gunilla Jarfelt
Göran Cederholm
Göran Karlsson
Gösta Olofsson
Hans Börjesson
Henrik Lindahl
Håkan Nilsson
Johan Dahlström
Johan Selander
Johan Svedholm
Johanna Lindqvist
John Thulin
Karl-Olof Johansson
Kent Johansson
Klaes Petersson
Kristoffer Nilsson
Lars Eric Rahm
Lars Erik Norbäck
Lars Kristiansson
Lars Lindskog
Lars-Erik Sporre
Magnus Rahm
Markus Lagerqvist
Martin Fransson
Martin Magnusson
Martin Oomen
Mathias Theander
Mats Björkqvist
Michael Forslund
Mikael Nord
Patrik Jonasson
Per-Anders Svensson
Peter Strandvik
Petter Elmdahl
Pär Lydmark
Roger Börjesson
Stefan Ekelund
Stefan Göransson
Stefan Lemurell
Stig Fredriksson
Stina Thelander
Sture Jansson
Sven Ängermark
Thomas Karlsson
Totte Weber