Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 152

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Storlom Kåsjön, Partille 2002-04-20
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-16
Skäggdopping Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-02
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-24
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Storskarv Gullbergkajen, Göteborgs hamn 2002-01-13
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Gråhäger Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-13
Knölsvan Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-13
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-13
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-09
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-27
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-06-04
Gravand Torslandaviken 2002-04-29
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-10
Kricka Härlanda tjärn, Göteborg 2002-04-03
Gräsand Järnvägsbron, Säveån, Sävedalen 2002-01-08
Årta Torslandaviken 2002-05-05
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-05-24
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-12
Vigg Järnvägsbron, Sävedalen 2002-01-08
Ejder Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-13
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Knipa Kåhögsbron, Säveån, Partille 2002-01-12
Salskrake Torslandaviken 2002-01-13
Småskrake Hjuvik, Torslanda 2002-01-20
Storskrake Hjuvik, Torslanda 2002-01-13
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Duvhök Finngösaravinen, Partille 2002-01-20
Sparvhök Baggeliden, Sävedalen 2002-01-21
Ormvråk Bolstad, Hisingen 2002-01-13
Fjällvråk Gamla flygfältet, Torslanda 2002-01-13
Fiskgjuse Kåsjön, Partille 2002-04-20
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-20
Fasan Hökälla, Hisingen 2002-04-05
Vattenrall Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-06
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-26
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-14
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Sothöna Torslandaviken 2002-01-27
Trana Maderna, Partille 2002-04-13
Strandskata Stora Amundön, Askim 2002-04-14
Mindre strandpipare Hökälla, Hisingen 2002-05-20
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Ljungpipare Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-14
Tofsvipa Hökälla, Hisingen 2002-03-10
Enkelbeckasin Hålsjön, Mölndal 2002-04-10
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-24
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Småspov Torslandaviken 2002-05-24
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-14
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-05
Skogssnäppa Maderna, Partille 2002-04-13
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Skrattmås Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-12
Fiskmås Arendalstippen, Hisingen 2002-01-23
Silltrut Kåbäcken, Partille 2002-04-07
Gråtrut Soldatängen, Sävedalen 2002-01-07
Havstrut Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-13
Fisktärna Lilla Varholmen, Torslanda 2002-04-21
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Tamduva Brattåskärrsvägen, Sävedalen 2002-01-08
Skogsduva Bokedalen, Jonsered 2002-04-07
Ringduva Magnusvägen, Sävedalen 2002-01-08
Turkduva Mellanvägen, Sävedalen 2002-01-08
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-16
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-24
Kattuggla Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-02-09
Nattskärra Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-05-14
Tornseglare Hökälla, Hisingen 2002-05-20
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-27
Gröngöling Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-19
Spillkråka Björnaråsen, Partille 2002-04-07
Större hackspett Baggeliden, Sävedalen 2002-01-21
Mindre hackspett Porthälla gymnasium, Partille 2002-04-07
Trädlärka Nötholmen, Hönö 2002-10-05
Sånglärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-18
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-27
Backsvala Torslandaviken 2002-04-29
Ladusvala Torslandaviken 2002-05-05
Hussvala Torslandaviken 2002-05-05
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-04-29
Ängspiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-06
Skärpiplärka Ersdalen, Hönö 2002-04-21
Gulärla Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-18
Forsärla Säveån, Jonsered 2002-04-07
Sädesärla Östra sjukhuset, Göteborg 2002-04-08
Sidensvans Brattåskärrsvägen,Sävedalen 2002-01-08
Strömstare Kåhög, Säveån, Partille 2002-01-12
Gärdsmyg Soldatängen, Sävedalen 2002-01-27
Järnsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-03
Rödhake Oxledsravinen, Sävedalen 2002-01-20
Näktergal Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Rödstjärt Brottkärr, Askim 2002-06-04
Buskskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-06
Stenskvätta Pinan, Hönö 2002-05-05
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-19
Koltrast Soldatängen, Sävedalen 2002-01-07
Björktrast Soldatängen, Sävedalen 2002-01-07
Taltrast Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-02
Rödvingetrast Oxledsravinen, Sävedalen 2002-04-02
Dubbeltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-04
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-16
Kärrsångare Säveån, Partille 2002-05-19
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-05
Härmsångare Annered, Lärjeån, Angered 2002-05-18
Ärtsångare Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Törnsångare Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Trädgårdssångare Soldatängen, Sävedalen 2002-05-31
Svarthätta Finngösaravinen, Partille 2002-05-02
Grönsångare Finngösaravinen, Partille 2002-05-02
Gransångare Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-06
Lövsångare Härlanda tjärn, Göteborg 2002-04-23
Kungsfågel Skatås, Göteborg 2002-01-19
Grå flugsnappare Utby industriängar, Utby 2002-05-19
Svartvit flugsnappare Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-26
Stjärtmes Finngösaravinen, Partille 2002-01-29
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-19
Tofsmes Maderna, Partille 2002-01-19
Svartmes Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-16
Blåmes Soldatängen, Sävedalen 2002-01-07
Talgoxe Soldatängen, Sävedalen 2002-01-07
Nötväcka Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-19
Trädkrypare Välen, Göteborg 2002-02-09
Varfågel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-01-13
Nötskrika Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-19
Skata Soldatängen, Sävedalen 2002-01-07
Kaja Brattåskärrsvägen, Sävedalen 2002-01-08
Kråka Soldatängen, Sävedalen 2002-01-07
Korp Soldatängen, Sävedalen 2002-01-07
Stare Oxledsravinen, Sävedalen 2002-01-28
Gråsparv Soldatängen, Sävedalen 2002-01-07
Pilfink Utmarksvägen, Sävedalen 2002-01-08
Bofink Oxledsravinen, Sävedalen 2002-01-19
Bergfink Brattåskärrsvägen,Sävedalen 2002-01-08
Grönfink Soldatängen, Sävedalen 2002-01-07
Steglits Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-18
Grönsiska Brattåskärrsvägen, Sävedalen 2002-01-08
Hämpling Pinan, Hönö 2002-04-21
Vinterhämpling Fiskebäck, Göteborg 2002-10-20
Gråsiska Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-18
Mindre korsnäbb Soldatängen, Sävedalen 2002-08-17
Större korsnäbb Maderna, Partille 2002-04-13
Rosenfink Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-06-01
Domherre Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-16
Stenknäck Brattåskärrsvägen, Sävedalen 2002-01-08
Gulsparv Säve flygfält, Hisingen 2002-01-13
Sävsparv Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-03