Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 48

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storskarv Torslandaviken 2002-01-02
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-02
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-02
Gräsand Torslandaviken 2002-01-02
Ejder Fiskebäck, Göteborg 2002-01-13
Knipa Torslandaviken 2002-01-02
Salskrake Torslandaviken 2002-01-13
Småskrake Fiskebäck, Göteborg 2002-01-13
Storskrake Torslandaviken 2002-01-02
Duvhök Frölunda, Göteborg 2002-01-06
Ormvråk Tuve, Hisingen 2002-01-13
Tornfalk Tuve, Hisingen 2002-01-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-13
Sothöna Torslandaviken 2002-01-02
Skrattmås Länsmansgården, Hisingen 2002-01-01
Fiskmås Länsmansgården, Hisingen 2002-01-01
Gråtrut Länsmansgården, Hisingen 2002-01-01
Havstrut Torslandaviken 2002-01-02
Tamduva Vårväderstorget, Hisingen 2002-01-02
Ringduva Länsmansgården, Hisingen 2002-01-01
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-02
Gröngöling Svarte mosse, Biskopsgården, Hisingen 2002-01-18
Större hackspett Länsmansgården, Hisingen 2002-01-02
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-13
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-17
Gärdsmyg Länsmansgården, Hisingen 2002-01-18
Koltrast Länsmansgården, Hisingen 2002-01-01
Björktrast Svarte mosse, Biskopsgården, Hisingen 2002-01-18
Kungsfågel Länsmansgården, Hisingen 2002-01-18
Talltita Länsmansgården, Hisingen 2002-01-18
Svartmes Länsmansgården, Hisingen 2002-01-18
Blåmes Biskopsgården, Hisingen 2002-01-02
Talgoxe Biskopsgården, Hisingen 2002-01-02
Trädkrypare Länsmansgården, Hisingen 2002-01-18
Nötskrika Länsmansgården, Hisingen 2002-01-18
Skata Länsmansgården, Hisingen 2002-01-01
Kaja Länsmansgården, Hisingen 2002-01-01
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-01-02
Kråka Länsmansgården, Hisingen 2002-01-01
Gråsparv Hönö 2002-01-17
Pilfink Arendalstippen, Hisingen 2002-01-13
Bofink Arendalstippen, Hisingen 2002-01-13
Bergfink Länsmansgården, Hisingen 2002-01-18
Grönfink Svarte mosse, Biskopsgården, Hisingen 2002-01-18
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-02
Snösiska Torslandaviken 2002-01-02
Domherre Länsmansgården, Hisingen 2002-01-13