Saknade arter: Michael Forslund

Här ser du de arter som Michael Forslund inte har sett ännu men andra har sett.
·
Vill du veta var de andra deltagarna sett arterna är det bara att klicka på ett artnamnen så kommer en sådan lista upp.

Art  Kryssad av
Smålom 46
Storlom 49
Svartnäbbad islom 24
Vitnäbbad islom 11
Smådopping 54
Skäggdopping 59
Gråhakedopping 46
Svarthalsad dopping 30
Svarthakedopping 41
Stormfågel 39
Gulnäbbad lira 7
Grålira 23
Mindre lira 13
Klykstjärtad stormsvala 3
Havssula 43
Toppskarv 32
Rördrom 46
Silkeshäger 1
Mindre sångsvan 14
Sädgås 20
Spetsbergsgås 36
Bläsgås 9
Grågås 58
Kanadagås 66
Vitkindad gås 45
Prutgås 19
Gravand 60
Bläsand 51
Snatterand 29
Kricka 57
Stjärtand 42
Årta 29
Skedand 50
Rödhuvad dykand 1
Brunand 58
Vigg 66
Bergand 45
Alförrädare 26
Alfågel 51
Sjöorre 53
Vitnackad svärta 5
Svärta 36
Bivråk 35
Röd glada 9
Havsörn 22
Brun kärrhök 50
Blå kärrhök 41
Stäpphök 4
Sparvhök 55
Fjällvråk 49
Kungsörn 26
Fiskgjuse 47
Stenfalk 32
Lärkfalk 18
Pilgrimsfalk 39
Orre 28
Tjäder 13
Rapphöna 17
Vaktel 26
Fasan 62
Vattenrall 44
Småfläckig sumphöna 24
Kornknarr 37
Trana 25
Strandskata 64
Skärfläcka 8
Tjockfot 22
Mindre strandpipare 48
Större strandpipare 55
Fjällpipare 1
Ljungpipare 36
Kustpipare 26
Tofsvipa 63
Kustsnäppa 33
Sandlöpare 24
Småsnäppa 23
Mosnäppa 32
Spovsnäppa 20
Skärsnäppa 44
Kärrsnäppa 39
Brushane 41
Dvärgbeckasin 29
Enkelbeckasin 51
Dubbelbeckasin 20
Morkulla 50
Rödspov 1
Myrspov 42
Småspov 31
Storspov 50
Svartsnäppa 41
Rödbena 53
Dammsnäppa 37
Gluttsnäppa 52
Skogssnäppa 50
Grönbena 44
Drillsnäppa 47
Roskarl 24
Smalnäbbad simsnäppa 28
Brednäbbad simsnäppa 18
Bredstjärtad labb 18
Labb 33
Fjällabb 9
Storlabb 22
Dvärgmås 42
Silltrut 57
Vitvingad trut 48
Vittrut 7
Tretåig mås 48
Kentsk tärna 36
Fisktärna 54
Silvertärna 33
Småtärna 3
Svarttärna 17
Sillgrissla 52
Tordmule 48
Tobisgrissla 45
Alkekung 25
Lunnefågel 30
Skogsduva 51
Turkduva 54
Gök 51
Berguv 31
Sparvuggla 32
Kattuggla 50
Hornuggla 27
Jorduggla 24
Pärluggla 12
Nattskärra 30
Tornseglare 51
Härfågel 24
Göktyta 12
Spillkråka 49
Mindre hackspett 48
Korttålärka 17
Trädlärka 41
Sånglärka 61
Backsvala 52
Ladusvala 54
Hussvala 54
Större piplärka 3
Mongolpiplärka 34
Fältpiplärka 24
Trädpiplärka 48
Ängspiplärka 58
Rödstrupig piplärka 19
Vattenpiplärka 10
Gulärla 49
Forsärla 48
Sädesärla 60
Sidensvans 53
Strömstare 51
Järnsparv 49
Rödhake 65
Näktergal 53
Blåhake 17
Svart rödstjärt 30
Rödstjärt 46
Buskskvätta 48
Stenskvätta 53
Ringtrast 26
Taltrast 56
Rödvingetrast 48
Dubbeltrast 38
Gräshoppsångare 45
Sävsångare 41
Busksångare 36
Kärrsångare 46
Rörsångare 49
Härmsångare 39
Ärtsångare 52
Törnsångare 51
Trädgårdssångare 42
Svarthätta 53
Taigasångare 14
Grönsångare 45
Gransångare 50
Lövsångare 56
Grå flugsnappare 38
Svartvit flugsnappare 48
Skäggmes 36
Stjärtmes 49
Entita 55
Tofsmes 50
Nötväcka 64
Pungmes 7
Törnskata 38
Varfågel 51
Nötkråka 23
Korp 66
Stare 65
Rosenstare 29
Gulhämpling 2
Steglits 50
Grönsiska 58
Hämpling 52
Vinterhämpling 46
Bändelkorsnäbb 33
Mindre korsnäbb 47
Större korsnäbb 31
Rosenfink 30
Tallbit 1
Stenknäck 50
Lappsparv 26
Snösparv 28
Gulsparv 64
Ortolansparv 20
Sävsparv 54