Artlistor
Tjockfot
Antal som har arten: 22

Namn  Lokal  Datum
Markus Lagerqvist Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Jan Lundkvist Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Stefan Svanberg Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Lars Eric Rahm Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Magnus Rahm Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Christer Fält Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Stina Thelander Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Göran Gustafson Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Niklas Aronsson Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Magnus Unger Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Anette Unger Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Uno Unger Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Roger Börjesson Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mathias Theander Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Björn Albinson Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Pär Lydmark Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Conny Palm Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Hans Börjesson Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Johan Svedholm Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Kristoffer Nilsson Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Anders Kronhamn Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Stefan Ekelund Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Nedanstående 48 personer saknar arten.

Aimon Niklasson
Anders Lundgren
Andréas Hagström
Anna Kristiansson
Bengt Karlsson
Benny Lyvén
Björn Dellming
Charlotte Eliasson
Clas Mellby
David Lundgren
Eva-Lisa Johansson
Fredrik Spak
Gunilla Jarfelt
Göran Cederholm
Göran Karlsson
Gösta Olofsson
Henrik Lindahl
Håkan Nilsson
Johan Dahlström
Johan Selander
Johanna Lindqvist
John Thulin
Karl-Olof Johansson
Kent Johansson
Klaes Petersson
Lars Erik Norbäck
Lars Kristiansson
Lars Lindskog
Lars-Erik Sporre
Martin Fransson
Martin Magnusson
Martin Oomen
Mats Björkqvist
Michael Forslund
Mikael Molin
Mikael Nord
Patrik Jonasson
Per-Anders Svensson
Peter Strandvik
Petter Elmdahl
Roger Eskilsson
Stefan Göransson
Stefan Lemurell
Stig Fredriksson
Sture Jansson
Sven Ängermark
Thomas Karlsson
Totte Weber