Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 235

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-01-30
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-28
Smådopping Säveåns mynning, Göta älv 2002-02-24
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Gråhakedopping Lappesand, Hönö 2002-02-14
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-03
Svarthakedopping Rådasjön, Råda 2002-04-11
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Grålira Vinga 2002-10-26
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-09-07
Klykstjärtad stormsvala Vinga 2002-10-26
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Storskarv Torslandaviken 2002-01-08
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-08
Knölsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-07
Mindre sångsvan Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-02
Sångsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-07
Sädgås Kråkudden, Hönö 2002-02-14
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Grågås Skatås, Göteborg 2002-01-20
Kanadagås Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-07
Vitkindad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Snatterand Torslandaviken 2002-04-14
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-23
Gräsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-06
Stjärtand Bolleskären, Hönö 2002-05-10
Årta Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Brunand Torslandaviken 2002-01-30
Vigg Arketjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-07
Bergand Torslandaviken 2002-01-08
Ejder Torslandaviken 2002-01-08
Alförrädare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-25
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-30
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Svärta Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Knipa Arketjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-07
Salskrake Torslandaviken 2002-01-30
Småskrake Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-12
Storskrake Torslandaviken 2002-01-08
Bivråk Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-26
Röd glada Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-26
Havsörn Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-27
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-08
Blå kärrhök Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Duvhök Torslandaviken 2002-01-08
Sparvhök Guldheden, Göteborg 2002-01-06
Ormvråk Hökälla, Hisingen 2002-01-13
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-08
Kungsörn Skändla, Tuve, Hisingen 2002-02-03
Fiskgjuse Rambo mosse, Mölndal 2002-03-26
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-08
Stenfalk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-21
Orre Rambo mosse, Råda 2002-03-26
Tjäder Bråtaskogen, Råda 2002-03-10
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-11
Fasan Hökälla, Hisingen 2002-01-13
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-26
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-14
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-06
Sothöna Stensjön, Mölndal 2002-01-07
Trana Vällsjön, Råda 2002-03-26
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Skärfläcka Torslandaviken 2002-04-27
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-14
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Ljungpipare Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-26
Kustpipare Bolleskären, Hönö 2002-05-29
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-03
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Sandlöpare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-02
Småsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-29
Mosnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-30
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Brushane Stora Amundön, Askim 2002-05-11
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-17
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-17
Dubbelbeckasin Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Morkulla Bråtaskogen, Råda 2002-03-10
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Storspov Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Svartsnäppa Hökälla, Hisingen 2002-06-06
Rödbena Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-06
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-27
Skogssnäppa Vällsjön,Råda 2002-04-09
Grönbena Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Drillsnäppa Rådasjön, Råda 2002-05-06
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-28
Brednäbbad simsnäppa Vinga 2002-10-26
Bredstjärtad labb Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Labb Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-04
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-06
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-06
Silltrut Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-06
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Torslandaviken 2002-01-08
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-30
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-06
Fisktärna Hålsjön, Mölndal 2002-04-24
Silvertärna Lilla Varholmen, Torslanda 2002-05-08
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Sillgrissla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Tordmule Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Tobisgrissla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Alkekung Vinga 2002-10-26
Lunnefågel Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Tamduva Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Skogsduva Bråta, Råda 2002-01-15
Ringduva Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Turkduva Långedrag, Göteborg 2002-01-19
Gök Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-03-24
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-02-21
Kattuggla Wendelsberg, Mölnlycke, Råda 2002-01-07
Hornuggla Alleby, Björlanda 2002-06-06
Jorduggla Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-15
Nattskärra Getryggen, Delsjöområdet 2002-05-27
Tornseglare Hökälla, Hisingen 2002-05-20
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-08
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-06
Göktyta Råda portar, Råda 2002-05-08
Gröngöling Bråta, Råda 2002-01-31
Spillkråka Klippans naturreservat, Björketorp 2002-02-06
Större hackspett Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Mindre hackspett Labbera, Råda 2002-02-15
Trädlärka Rambo mosse, Mölndal 2002-03-26
Sånglärka Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-11
Backsvala Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-26
Ladusvala Labbera, Råda 2002-04-25
Hussvala Labbera, Råda 2002-04-25
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-21
Ängspiplärka Hönö 2002-03-11
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-12
Skärpiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-12
Vattenpiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2002-04-27
Forsärla Mölnlycke fabriker, Mölndalsån 2002-03-15
Sädesärla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Sidensvans Sälöfjordsgatan, Lundby, Hisingen 2002-02-02
Strömstare Mölnlycke fabriker, Mölndalsån 2002-01-07
Gärdsmyg Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Järnsparv Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-01
Rödhake Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Näktergal Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-08
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-19
Rödstjärt Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-08
Buskskvätta Rådasjön, Råda 2002-05-01
Stenskvätta Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-06
Ringtrast Helenedal, Mölndal 2002-04-04
Koltrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Björktrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Taltrast Labbera, Råda 2002-03-22
Rödvingetrast Hönö 2002-02-14
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2002-03-04
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Sävsångare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-27
Rörsångare Vällsjön, Råda 2002-05-03
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Ärtsångare Rådasjön, Råda  2002-05-03
Törnsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-04
Trädgårdssångare Helenedal, Mölndal 2002-05-13
Svarthätta Rådasjön, Råda 2002-04-24
Grönsångare Labbera, Råda 2002-05-01
Gransångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-06
Lövsångare Rådasjön, Råda 2002-04-23
Kungsfågel Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Grå flugsnappare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Hålsjön, Mölndal 2002-04-25
Skäggmes Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Stjärtmes Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-12
Entita Wendelsberg, Mölnlycke, Råda 2002-01-22
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-05
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-01
Svartmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-01
Blåmes Slottsskogen, Göteborg 2002-01-06
Talgoxe Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Nötväcka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Trädkrypare Guldheden, Göteborg 2002-01-06
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Varfågel Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-01-13
Nötskrika Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Skata Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Nötkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-22
Kaja Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-26
Kråka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Korp Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Stare Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-28
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Slottsskogen, Göteborg 2002-01-06
Pilfink Wendelsberg, Mölnlycke, Råda 2002-01-07
Bofink Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Bergfink Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Gulhämpling Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-08
Grönfink Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Steglits Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Grönsiska Hulebäck, Mölnlycke, Råda 2002-01-08
Hämpling Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-06
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-13
Gråsiska Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Snösiska Norra Krokslättsgatan, Göteborg 2002-01-20
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-12
Rosenfink Orrekulla, Säve, Hisingen 2002-06-04
Domherre Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Stenknäck Guldheden, Göteborg 2002-01-06
Lappsparv Rambo mosse, Mölndal 2002-03-26
Snösparv Torslandaviken 2002-01-08
Gulsparv Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-24
Sävsparv Hålsjön, Mölndal 2002-03-04