Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 245

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Dana fjord, Göteborg 2002-01-06
Storlom Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-05
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Smådopping Partihallarna, Säveån, Göteborg 2002-01-01
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Rådasjön, Råda 2002-04-11
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-05-13
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Storskarv Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-01
Toppskarv Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-05
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-10
Gråhäger Välen, Göteborg 2002-01-01
Knölsvan Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Mindre sångsvan Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Sångsvan Välen, Göteborg 2002-01-01
Sädgås Uppegården, Säve, Hisingen 2002-01-19
Spetsbergsgås Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Bläsgås Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Grågås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-01
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-25
Prutgås Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-06
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Snatterand Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-03-17
Kricka Pilegården, Askim 2002-01-01
Gräsand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Vigg Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Bergand Torslandaviken 2002-01-02
Ejder Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-01
Alförrädare Danska liljan, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Knipa Torslandaviken 2002-01-01
Salskrake Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-02
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Storskrake Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Bivråk Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-05-25
Havsörn Byggholmen, Askim 2002-02-17
Brun kärrhök Bredungen, Rödbo, Hisingen 2002-03-31
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-02
Stäpphök Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-06
Duvhök Runstavsgatan, Kortedala 2002-01-18
Sparvhök Hönö 2002-01-01
Ormvråk Fässberg, Mölndal 2002-01-01
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-01
Kungsörn Kvillehed, Säve, Hisingen 2002-02-03
Fiskgjuse Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-13
Tornfalk Fiskebäcksmotet, Göteborg 2002-01-01
Stenfalk Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-20
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-02
Tjäder Skällsjöås, Landvetter 2002-01-27
Rapphöna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-24
Fasan Välen, Göteborg 2002-01-01
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-04
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-24
Kornknarr Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-10
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Sothöna Torslandaviken 2002-01-02
Trana Oxsjön, Askim 2002-04-03
Strandskata Bolleskären, Hönö 2002-01-20
Skärfläcka Torslandaviken 2002-04-27
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-10
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-14
Tofsvipa Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-03
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-09
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-02
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Kärrsnäppa Yttre Tistlarna 2002-03-30
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Enkelbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-08
Morkulla Ersdalen, Hönö 2002-01-01
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-04-29
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Svartsnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-02
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-25
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-22
Skogssnäppa Hökälla, Hisingen 2002-04-01
Grönbena Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-03
Drillsnäppa Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-28
Roskarl Hönö både, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Labb Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-20
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-06-16
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Skrattmås Hönö 2002-01-01
Fiskmås Gamla flygfätet, Torslanda 2002-01-01
Silltrut Vinga 2002-03-23
Gråtrut Fässberg, Mölndal 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut Vinga 2002-03-23
Havstrut Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Fisktärna Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-20
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Tobisgrissla Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Tamduva Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Skogsduva Kvillehed, Säve, Hisingen 2002-02-03
Ringduva Hästevik, Torslanda 2002-01-01
Turkduva Östra Palmgrensgatan, Göteborg 2002-01-04
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Berguv Göteborgs kommun 2002-01-20
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-11
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Hornuggla Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Jorduggla Torslandaviken 2002-03-29
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-01
Nattskärra Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Tornseglare Hönö kyrkogård 2002-05-10
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-01
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Göktyta Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-03
Gröngöling Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Spillkråka Björnekulla, Göteborg 2002-01-05
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Mindre hackspett Iskällareliden, Göteborg 2002-02-17
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Mölndal 2002-03-30
Sånglärka Hönö 2002-01-01
Berglärka Torslandaviken 2002-01-02
Backsvala Torslandaviken 2002-04-14
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-13
Hussvala Hökälla, Hisingen 2002-04-27
Större piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Bustaden, Hönö 2002-04-21
Ängspiplärka Lilleby båthamn, Björlanda 2002-02-23
Rödstrupig piplärka Yttre Tistlarna 2002-05-11
Skärpiplärka Ersdalsviken, Hönö 2002-01-01
Vattenpiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2002-04-29
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-27
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-23
Sidensvans Lindgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-04
Gärdsmyg Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Järnsparv Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-04
Rödhake Hönö 2002-01-01
Näktergal Hökälla, Hisingen 2002-05-08
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-21
Rödstjärt Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-02
Buskskvätta Kråkudden, Hönö 2002-04-29
Stenskvätta Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-06
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-09
Koltrast Månadsgatan, Kortedala, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Pilegården, Askim 2002-01-01
Taltrast Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-03-17
Rödvingetrast Drottningtorget, Göteborg 2002-02-13
Dubbeltrast Askesby, Säve, Hisingen 2002-01-19
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-03
Sävsångare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-02
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Torslandaviken 2002-05-16
Rörsångare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-02
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Ärtsångare Yttre Tistlarna 2002-04-28
Törnsångare Kråkudden, Hönö 2002-05-03
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö 2002-05-18
Svarthätta Grimmered, Göteborg 2002-02-24
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-03
Grönsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-03
Gransångare Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Lövsångare Hönö 2002-04-27
Kungsfågel Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Grå flugsnappare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-08
Svartvit flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-04-29
Skäggmes Välen, Göteborg 2002-01-01
Stjärtmes Kåhög, Partille 2002-01-26
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Talltita Vättlefjäll, Angered 2002-01-13
Tofsmes Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Svartmes Smithska udden, Göteborg 2002-01-04
Blåmes Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Talgoxe Välen, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Trädkrypare Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Pungmes Torslandaviken 2002-04-08
Törnskata Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Nötskrika Hindås, Björketorp 2002-01-06
Skata Månadsgatan, Kortedala, Göteborg 2002-01-01
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-08-12
Kaja Pilegården, Askim 2002-01-01
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-23
Kråka Fässberg, Mölndal 2002-01-01
Korp Hönö 2002-01-01
Stare Torslanda golfbana, Hisingen 2002-01-12
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Pilfink Hönö 2002-01-01
Bofink Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Bergfink Välen, Göteborg 2002-01-01
Grönfink Välen, Göteborg 2002-01-01
Steglits Torslandaviken 2002-01-02
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Hämpling Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Gråsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Snösiska Torslandaviken 2002-01-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Klippans naturreservat, Björketorp 2002-01-06
Större korsnäbb Ugglemossen, Partille 2002-01-13
Rosenfink Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-25
Domherre Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Stenknäck Gamla flygfätet, Torslanda 2002-01-01
Lappsparv Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Snösparv Hönö 2002-01-01
Gulsparv Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Ortolansparv Saltsjönäs, Göteborg 2002-08-22
Sävsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30