Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 234

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Storlom Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Smådopping Säveåns mynning, Göta älv 2002-02-24
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Gråhakedopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-27
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-05-25
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Storskarv Torslandaviken 2002-01-02
Toppskarv Vinga 2002-03-29
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-04
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sädgås Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-11
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Grågås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-02
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-26
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-02-01
Snatterand Torslandaviken 2002-04-27
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-30
Gräsand Torslandaviken 2002-01-02
Stjärtand Vinga 2002-03-29
Årta Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Skedand Torslandaviken 2002-05-08
Brunand Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-15
Vigg Torslandaviken 2002-01-04
Bergand Torslandaviken 2002-01-02
Ejder Torslandaviken 2002-01-02
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-25
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Sjöorre Vinga 2002-03-29
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Knipa Torslandaviken 2002-01-02
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Torslandaviken 2002-01-02
Storskrake Torslandaviken 2002-01-02
Bivråk Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-19
Röd glada Säve flygplats, Hisingen 2002-02-21
Havsörn Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Brun kärrhök Rambo mosse, Mölndal 2002-04-03
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-06
Duvhök Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-26
Sparvhök Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-02
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-02
Kungsörn Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-02-25
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-05-11
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-02
Stenfalk Prästgårdskilen, Björlanda 2002-05-05
Lärkfalk Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-11
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-07
Tjäder Vättlefjäll, Bergum 2002-12-29
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-07
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-10
Fasan Torslandaviken 2002-01-07
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-25
Kornknarr Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-11
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Sothöna Torslandaviken 2002-01-02
Trana Smedstorp, Björketorp 2002-05-08
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-11
Större strandpipare Prästgårdskilen, Björlanda 2002-03-25
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-07-24
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-25
Tofsvipa Hökälla, Hisingen 2002-02-18
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-24
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-29
Småsnäppa Torslandaviken 2002-08-30
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Spovsnäppa Hjälvik, Öckerö 2002-08-03
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-08
Morkulla Torslandaviken 2002-03-26
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Storspov Torslandaviken 2002-04-11
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-07
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-26
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-27
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-19
Grönbena Torslandaviken 2002-05-03
Drillsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-09-28
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-03
Skrattmås Torslandaviken 2002-01-04
Fiskmås Torslandaviken 2002-01-04
Silltrut Pinan, Hönö 2002-03-29
Gråtrut Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-02
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Torslandaviken 2002-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Kentsk tärna Prästgårdskilen, Björlanda 2002-06-04
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-27
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-09-28
Tamduva Kvillestaden, Hisingen 2002-01-04
Skogsduva Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-01-29
Ringduva Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-02
Turkduva Påvelund, Göteborg 2002-01-30
Gök Habäck, Björketorp 2002-05-04
Berguv Torslandaviken 2002-06-08
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-16
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-28
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-07
Jorduggla Torslandaviken 2002-03-29
Nattskärra Getryggen, Delsjöområdet 2002-05-21
Tornseglare Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-02
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Gröngöling Slottsskogen, Göteborg 2002-01-19
Spillkråka Välen, Göteborg 2002-02-16
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-04
Mindre hackspett Sjöbergen, Majorna, Göteborg 2002-06-16
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-26
Sånglärka Torslandaviken 2002-02-02
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Backsvala Torslandaviken 2002-04-27
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-27
Hussvala Torslandaviken 2002-04-27
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Hålsjön, Mölndal 2002-05-04
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-25
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-11
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Vattenpiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2002-05-05
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-29
Sädesärla Vinga 2002-03-29
Sidensvans Guldheden, Göteborg 2002-02-13
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-26
Gärdsmyg Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Järnsparv Otterbäck, Askim 2002-03-26
Rödhake Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-03
Näktergal Torslandaviken 2002-05-09
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-22
Rödstjärt Slottsskogen, Göteborg 2002-05-08
Buskskvätta Smedstorp, Björketorp 2002-05-08
Stenskvätta Arendalstippen, Hisingen 2002-04-11
Ringtrast Torslandaviken 2002-04-19
Koltrast Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-02
Björktrast Torslandaviken 2002-01-02
Taltrast Vättlefjäll, Angered 2002-03-28
Rödvingetrast Vinga 2002-03-29
Dubbeltrast Vättlefjäll, Angered 2002-03-28
Gräshoppsångare Torslandaviken 2002-05-05
Sävsångare Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-11
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-18
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-03
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-18
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-05
Törnsångare Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö 2002-05-18
Svarthätta Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-08
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-03
Grönsångare Hålsjön, Mölndal 2002-05-04
Gransångare Vinga 2002-03-29
Lövsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-26
Kungsfågel Slätta damm, Hisingen 2002-01-13
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Rya skog, Hisingen 2002-05-06
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-26
Stjärtmes Hökälla, Hisingen 2002-02-15
Entita Botaniska trädgården, Göteborg 2002-01-25
Talltita Vättlefjäll, Angered 2002-03-28
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-17
Svartmes Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Blåmes Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-03
Talgoxe Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-02
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-01-04
Trädkrypare Vasaparken, Göteborg 2002-01-10
Pungmes Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Törnskata Gullö, Säve, Hisingen 2002-05-19
Varfågel Hökälla, Hisingen 2002-01-15
Nötskrika Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-02
Skata Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-02
Nötkråka Smithska udden, Göteborg 2002-08-18
Kaja Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-02
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-25
Kråka Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-02
Korp Torslandaviken 2002-01-02
Stare Torslanda golfbana, Hisingen 2002-02-02
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Bangatan, Göteborg 2002-01-20
Pilfink Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Bofink Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-13
Bergfink Torslandaviken 2002-01-04
Grönfink Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-02
Steglits Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-25
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-04
Hämpling Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-25
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-01-02
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-02
Snösiska Torslandaviken 2002-01-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-07
Mindre korsnäbb Vättlefjäll, Angered 2002-03-28
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-17
Rosenfink Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-05-19
Domherre Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-02
Stenknäck Tolered, Lundby, Hisingen 2002-01-13
Lappsparv Torslandaviken 2002-04-21
Snösparv Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulsparv Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-01-15
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Sävsparv Torslandaviken 2002-03-25