Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 190

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Storlom Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-10
Smådopping Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-03-14
Gråhakedopping Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-14
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-05-01
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Storskarv Partihallarna, Säveån, Göteborg 2002-01-06
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-14
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-12
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-12
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-12
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-02
Grågås Hökälla, Hisingen 2002-01-16
Kanadagås Askimsviken, Göteborg 2002-01-13
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-05-05
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Bläsand Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-02
Gräsand Stora Mölnesjön, Angered 2002-01-06
Stjärtand Torslandaviken 2002-10-12
Årta Hökälla, Hisingen 2002-05-29
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Vigg Partihallarna, Säveån, Göteborg 2002-01-06
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Ejder Askimsviken, Göteborg 2002-01-13
Alförrädare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-27
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Svärta Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Knipa Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Askimsviken, Göteborg 2002-01-13
Storskrake Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Bivråk Bokedalen, Jonsered 2002-06-02
Havsörn Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Brun kärrhök Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Blå kärrhök Torslandaviken 2002-01-27
Sparvhök Kornhalls färjeläge, Hisingen 2002-02-13
Ormvråk Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-25
Fjällvråk Lagmansholmen,Säve,Hisingen 2002-02-21
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-07-02
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-12
Orre Vättlefjäll, Bergum 2002-03-10
Fasan Välen, Göteborg 2002-01-07
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-27
Kornknarr Ekered, Angered 2002-05-26
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-10
Sothöna Torslandaviken 2002-01-12
Strandskata Bolleskären, Hönö 2002-01-27
Mindre strandpipare Gunnilse, Angered 2002-04-20
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-13
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-25
Mosnäppa Torslandaviken 2002-07-17
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö 2002-01-27
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-04
Brushane Torslandaviken 2002-07-17
Enkelbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-03
Morkulla Lärjeåns dalgång, Angered 2002-03-13
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-04
Storspov Torslandaviken 2002-06-22
Svartsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-25
Rödbena Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-17
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-01
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-03
Grönbena Stora Amundön, Askim 2002-05-05
Drillsnäppa Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-30
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-04
Skrattmås Göteborgs hamn 2002-01-06
Fiskmås Göteborgs hamn 2002-01-06
Silltrut Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-04
Gråtrut Rannebergen, Angered 2002-01-06
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Havstrut Göteborgs hamn 2002-01-06
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-21
Fisktärna Torslandaviken 2002-05-01
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-27
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Tobisgrissla Bolleskären, Hönö 2002-01-27
Alkekung Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Tamduva Ekelundsgatan, Göteborg 2002-01-02
Skogsduva Bokedalen, Jonsered 2002-03-24
Ringduva Högsbo, Göteborg 2002-01-07
Turkduva Carl Grimbergsgatan, Göteborg 2002-01-07
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Berguv Göteborgs kommun 2002-04-03
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-14
Kattuggla Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-06
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-14
Nattskärra Orremossen, Vättlefjäll, Angered 2002-05-27
Tornseglare Angered centrum 2002-05-26
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-27
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Gröngöling Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Spillkråka Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Större hackspett Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Mindre hackspett Lärjeåns dalgång, Angered 2002-03-23
Trädlärka Vättlefjäll, Angered 2002-03-17
Sånglärka Björröd, Landvetter 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Backsvala Torslandaviken 2002-05-01
Ladusvala Torslandaviken 2002-05-01
Hussvala Torslandaviken 2002-05-01
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-14
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-07-02
Trädpiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-21
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-09
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-27
Vattenpiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2002-05-01
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-27
Sädesärla Torslandaviken 2002-04-03
Sidensvans Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-02-09
Strömstare Stora Mölnesjön, Angered 2002-01-06
Gärdsmyg Övre Fogelbergsgatan, Göteborg 2002-01-02
Järnsparv Botaniska trädgården, Göteborg 2002-04-11
Rödhake Nedre Fogelbergsgatan, Göteborg 2002-01-07
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-26
Svart rödstjärt Postgatan, Göteborg 2002-06-19
Rödstjärt Otterbäck, Askim 2002-05-05
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Stenskvätta Saltholmen, Göteborg 2002-04-21
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-20
Koltrast Rannebergen, Angered 2002-01-01
Björktrast Övre Fogelbergsgatan, Göteborg 2002-01-02
Taltrast Lärjeåns dalgång, Angered 2002-03-23
Rödvingetrast Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-10
Dubbeltrast Vättlefjäll, Bergum 2002-03-10
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-29
Kärrsångare Ekered, Angered 2002-05-26
Rörsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-26
Härmsångare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-26
Ärtsångare Otterbäck, Askim 2002-05-05
Törnsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Trädgårdssångare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-26
Svarthätta Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Grönsångare Storås, Angered 2002-05-04
Gransångare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-13
Lövsångare Rannebergen, Angered 2002-04-26
Kungsfågel Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Grå flugsnappare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-26
Svartvit flugsnappare Rannebergen, Angered 2002-05-02
Skäggmes Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Stjärtmes Ryaverket, Hisingen 2002-01-24
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Talltita Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Tofsmes Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Svartmes Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Blåmes Domkyrkan, Göteborg 2002-01-02
Talgoxe Västra Hamngatan, Göteborg 2002-01-04
Nötväcka Botaniska trädgården, Göteborg 2002-01-04
Trädkrypare Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Törnskata Orremossen, Vättlefjäll, Angered 2002-06-29
Varfågel Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-01-16
Nötskrika Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Skata Rannebergen, Angered 2002-01-01
Nötkråka Björnaråsen, Partille 2002-09-08
Kaja Angered centrum, Göteborg 2002-01-06
Råka Ersdalen, Hönö 2002-10-12
Kråka Föreningsgatan, Göteborg 2002-01-04
Korp Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Stare Askimsbadet, Göteborg 2002-01-13
Gråsparv Domkyrkan, Göteborg 2002-01-02
Pilfink Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Bofink Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Bergfink Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Grönfink Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Steglits Välen, Göteborg 2002-01-07
Grönsiska Angered centrum, Göteborg 2002-01-08
Hämpling Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-02-02
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Gråsiska Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Bändelkorsnäbb Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Mindre korsnäbb Vättlefjäll, Angered 2002-02-16
Större korsnäbb Björröd, Landvetter 2002-02-03
Rosenfink Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-05-26
Domherre Rannebergen, Angered 2002-01-01
Stenknäck Kungsparken, Göteborg 2002-02-12
Snösparv Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulsparv Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Sävsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-21