Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 226

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Smådopping Gullbergskajen, Göteborgs hamn 2002-01-07
Skäggdopping Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-19
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-05-02
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Grålira Vinga 2002-10-26
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Klykstjärtad stormsvala Vinga 2002-10-26
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Storskarv Gullbergskajen, Göteborgs hamn 2002-01-07
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-14
Gråhäger Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-05
Mindre sångsvan Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-02
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-05
Sädgås Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-26
Grågås Hålsjön, Mölndal 2002-03-14
Kanadagås Välen, Göteborg 2002-01-05
Vitkindad gås Kråkudden, Hönö 2002-05-31
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-18
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Snatterand Torslandaviken 2002-07-14
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-05
Gräsand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-09
Årta Torslandaviken 2002-05-02
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Torslandaviken 2002-01-23
Vigg Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-18
Ejder Torslandaviken 2002-01-05
Alförrädare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-11-30
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Knipa Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Salskrake Torslandaviken 2002-01-23
Småskrake Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Storskrake Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Bivråk Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-09
Havsörn Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Brun kärrhök Kärra, Hisingen 2002-04-13
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-03
Duvhök Gamla flygfältet, Torslanda  2002-02-01
Sparvhök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-01-13
Ormvråk Gamla flygfältet, Torslanda  2002-01-03
Fjällvråk Gamla flygfältet, Torslanda  2002-01-03
Kungsörn Hökälla, Hisingen 2002-02-25
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-05-24
Tornfalk Gamla flygfältet, Torslanda  2002-01-03
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-09
Lärkfalk Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-11
Pilgrimsfalk Klippan, Majorna, Göteborg 2002-02-25
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Vaktel Eklanda, Mölndal 2002-06-12
Fasan Utby, Göteborg 2002-01-20
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-14
Småfläckig sumphöna Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-06-19
Kornknarr Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-14
Rörhöna Gullbergskajen, Göteborgs hamn 2002-01-07
Sothöna Torslandaviken 2002-01-05
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-19
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-06
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-11
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-03-07
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-22
Sandlöpare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-22
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-22
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Eklanda, Mölndal 2002-10-07
Enkelbeckasin Välen, Göteborg 2002-01-05
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-08
Morkulla Hålsjön, Mölndal 2002-03-14
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-11
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-12
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-10
Rödbena Välen, Göteborg 2002-04-03
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-02
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-19
Grönbena Torslandaviken 2002-05-02
Drillsnäppa Säveåns mynning, Göta älv 2002-04-29
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-08-04
Brednäbbad simsnäppa Vinga 2002-10-26
Bredstjärtad labb Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Skrattmås Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Silltrut Hökälla, Hisingen 2002-03-23
Gråtrut Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-05-31
Fisktärna Torslandaviken 2002-05-05
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-09
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Alkekung Vinga 2002-10-26
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Tamduva Gamlestaden, Göteborg 2002-01-04
Skogsduva Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-07
Ringduva Gamlestaden, Göteborg 2002-01-04
Turkduva Runiusgatan, Göteborg 2002-03-30
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-08
Berguv Torslandaviken 2002-07-09
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-15
Kattuggla Hålsjön, Mölndal 2002-03-14
Hornuggla Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-06-19
Jorduggla Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Nattskärra Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-06-05
Tornseglare Storeberget, Gamlestaden 2002-05-18
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-10-18
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-06
Göktyta Storeberget, Gamlestaden 2002-05-01
Gröngöling Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20
Spillkråka Lärjeåns dalgång, Angered 2002-03-25
Större hackspett Gamlestaden, Göteborg 2002-01-04
Mindre hackspett Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-18
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Sånglärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-06
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-05
Backsvala Torslandaviken 2002-05-05
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-13
Hussvala Torslandaviken 2002-05-02
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-11
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-07-05
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-05-02
Ängspiplärka Välen, Göteborg 2002-03-07
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-11
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Vattenpiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2002-05-02
Forsärla Grevedämmet, Mölndal 2002-06-05
Sädesärla Torslandaviken 2002-04-03
Sidensvans Utby, Göteborg 2002-01-20
Strömstare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-03-25
Gärdsmyg Lärjeåns dalgång, Angered 2002-03-25
Järnsparv Ersdalen, Hönö 2002-05-24
Rödhake Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Näktergal Torslandaviken 2002-05-08
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-19
Rödstjärt Gullberskajen, Göteborgs hamn  2002-09-16
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-02
Stenskvätta Arendalstippen, Hisingen 2002-04-13
Koltrast Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Gamlestaden, Göteborg 2002-01-04
Taltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-26
Rödvingetrast Fiskebäck, Göteborg 2002-04-12
Dubbeltrast Smithska udden, Göteborg 2002-10-11
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-14
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-10
Kärrsångare Alelyckan, Göteborg 2002-05-22
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-13
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-17
Ärtsångare Gullbergsvass, Göteborg 2002-05-03
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-02
Trädgårdssångare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-22
Svarthätta Gullbergsvass, Göteborg 2002-05-03
Grönsångare Storeberget, Gamlestaden 2002-05-01
Gransångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-04-13
Lövsångare Gullbergsvass, Göteborg 2002-04-29
Kungsfågel Gamlestaden, Göteborg 2002-01-04
Grå flugsnappare Storeberget, Gamlestaden 2002-05-18
Svartvit flugsnappare Storeberget, Gamlestaden 2002-05-01
Skäggmes Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Stjärtmes Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-16
Entita Gamlestaden, Göteborg 2002-01-04
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-26
Tofsmes Kortedala, Göteborg 2002-01-04
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-06
Blåmes Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Gamlestaden, Göteborg 2002-01-04
Trädkrypare Kortedala, Göteborg 2002-01-04
Törnskata Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-11
Varfågel Kviberg, Göteborg 2002-01-20
Nötskrika Gamlestaden, Göteborg 2002-01-04
Skata Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Kaja Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Råka Fässberg, Mölndal 2002-10-10
Kråka Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Korp Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Stare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-01-13
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-19
Gråsparv Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Pilfink Gamlestaden, Göteborg 2002-01-04
Bofink Rya skog, Hisingen 2002-01-03
Bergfink Utby, Göteborg 2002-01-20
Gulhämpling Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-08
Grönfink Gamlestaden, Göteborg 2002-01-01
Steglits Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-19
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-03
Hämpling Torslandaviken 2002-04-03
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-03-13
Gråsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-03
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-11-27
Rosenfink Orrekulla, Säve, Hisingen 2002-06-02
Domherre Rya skog, Hisingen 2002-01-03
Stenknäck Gamla flygfältet, Torslanda  2002-01-03
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-11
Snösparv Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Gulsparv Gamla flygfältet, Torslanda  2002-02-01
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-09
Sävsparv Torslandaviken 2002-03-13