Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 181

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Smådopping Finnsmossen, Änggårdsbergen 2002-07-02
Skäggdopping Stensjön, Mölndal 2002-04-20
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Storskarv Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-05-26
Gråhäger Hönö 2002-01-04
Knölsvan Hönö 2002-01-04
Sångsvan Hönö 2002-01-04
Grågås Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-06-04
Kanadagås Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-04-05
Bläsand Torslandaviken 2002-04-23
Kricka Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Gräsand Stensjön, Mölndal 2002-04-20
Stjärtand Torslandaviken 2002-09-25
Skedand Torslandaviken 2002-05-12
Brunand Torslandaviken 2002-09-16
Vigg Torslandaviken 2002-03-25
Bergand Askimsviken, Göteborg 2002-10-22
Ejder Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-07-03
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Svärta Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-12
Knipa Torslandaviken 2002-03-25
Salskrake Torslandaviken 2002-03-25
Småskrake Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Storskrake Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Brun kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-06
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-06
Duvhök Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Sparvhök Toltorpsdalen, Mölndal 2002-02-28
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-04
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-04
Kungsörn Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-11
Fiskgjuse Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-06
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-04
Fasan Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-19
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-26
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-26
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2002-04-22
Sothöna Hökälla, Hisingen 2002-04-22
Strandskata Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-07-03
Större strandpipare Torslandaviken 2002-05-12
Ljungpipare Hålsjön, Mölndal 2002-05-26
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-22
Tofsvipa Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Kustsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-09-03
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-22
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Kärrsnäppa Torslandaviken 2002-09-16
Brushane Stora Amundön, Askim 2002-05-11
Dvärgbeckasin Välen, Göteborg 2002-10-21
Enkelbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-06
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-19
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Storspov Torslandaviken 2002-04-23
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-07-23
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-07-03
Grönbena Välen, Göteborg 2002-08-21
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-06-29
Labb Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-23
Skrattmås Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Fiskmås Sveagatan, Göteborg 2002-04-26
Silltrut Bifrostgatan, Mölndal 2002-04-02
Gråtrut Linnéplatsen, Göteborg 2002-01-03
Havstrut Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-12-20
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Fisktärna Stora Amundön, Askim 2002-05-08
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Tamduva Linnéplatsen, Göteborg 2002-01-03
Skogsduva Änggårdsbergen, Göteborg 2002-09-19
Ringduva Hjuvik, Torslanda 2002-01-04
Turkduva Torgny Segerstedsgatan, Göteborg 2002-05-09
Gök Stora Amundön, Askim 2002-05-08
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-03-25
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-19
Kattuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-19
Nattskärra Bolsten, Rödbo, Hisingen 2002-06-04
Tornseglare Mölndalsvägen, Göteborg 2002-05-22
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-04
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Gröngöling Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-06
Spillkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-08
Större hackspett Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-06
Sånglärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-02
Backsvala Torslandaviken 2002-06-29
Ladusvala Stora Amundön, Askim 2002-05-08
Hussvala Skonertgatan, Göteborg 2002-05-19
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-11
Trädpiplärka Bokedalen, Jonsered 2002-08-18
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-25
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Skärpiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Gulärla Stora Amundön, Askim 2002-05-08
Forsärla Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-14
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-04-05
Sidensvans Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Strömstare Jonsered, Säveån 2002-12-08
Gärdsmyg Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Järnsparv Stora Amundön, Askim 2002-05-08
Rödhake Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Näktergal Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-27
Rödstjärt Stora Amundön, Askim 2002-05-08
Buskskvätta Välen, Göteborg 2002-08-21
Stenskvätta Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-22
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-20
Koltrast Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Björktrast Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Taltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-02
Rödvingetrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-02
Dubbeltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-06
Gräshoppsångare Ingebäck, Säve, Hisingen 2002-06-03
Sävsångare Ingebäck, Säve, Hisingen 2002-06-03
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-10
Kärrsångare Orrekulla, Säve, Hisingen 2002-05-28
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-12
Härmsångare Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-06-03
Ärtsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-08
Törnsångare Ingebäck, Säve, Hisingen 2002-06-03
Trädgårdssångare Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-31
Svarthätta Stora Amundön, Askim 2002-05-08
Grönsångare Skatås, Göteborg 2002-05-16
Gransångare Hökälla, Hisingen 2002-04-22
Lövsångare Östra sjukhuset, Göteborg 2002-05-01
Kungsfågel Änggårdsbergen, Göteborg 2002-07-02
Grå flugsnappare Smithska udden, Göteborg 2002-08-21
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-20
Skäggmes Ersdalen, Hönö 2002-10-19
Entita Skatås, Göteborg 2002-05-30
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-06
Tofsmes Smithska udden, Göteborg 2002-08-21
Svartmes Slottsskogen, Göteborg 2002-09-23
Blåmes Sveagatan, Göteborg 2002-01-02
Talgoxe Skatås, Göteborg 2002-04-25
Nötväcka Skatås, Göteborg 2002-04-25
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-04-05
Törnskata Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-15
Varfågel Änggårdsbergen, Göteborg 2002-09-24
Nötskrika Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-02
Skata Linnéplatsen, Göteborg 2002-01-03
Kaja Linnéplatsen, Göteborg 2002-01-04
Råka Fässberg, Mölndal 2002-10-06
Kråka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Korp Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-06
Stare Stora Amundön, Askim 2002-04-05
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-22
Gråsparv Övre Husargatan, Göteborg 2002-01-03
Pilfink Torslandaviken 2002-04-23
Bofink Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Bergfink Smithska udden, Göteborg 2002-08-21
Grönfink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Grönsiska Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-08
Hämpling Torslandaviken 2002-04-23
Gråsiska Stora Amundön, Askim 2002-05-08
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-07
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-07
Rosenfink Ingebäck, Säve, Hisingen 2002-06-03
Stenknäck Botaniska trädgården, Göteborg 2002-05-05
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Snösparv Ersdalen, Hönö 2002-10-19
Gulsparv Torslandaviken 2002-03-25
Sävsparv Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-04-22