Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 217

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Smådopping Säveåns mynning, Göta älv 2002-02-25
Skäggdopping Rådasjön, Råda 2002-03-10
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-24
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-20
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-27
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Grålira Vinga 2002-10-26
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Storskarv Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Toppskarv Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-12
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-10
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-12
Knölsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Sångsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-09
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-01
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Snatterand Torslandaviken 2002-04-27
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-26
Gräsand Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Stjärtand Torslandaviken 2002-04-29
Årta Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Vigg Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Ejder Torslandaviken 2002-01-01
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-28
Alfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-06-28
Knipa Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Smithska udden, Göteborg 2002-01-26
Storskrake Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Bivråk Sisjöns skjutfält, Mölndal 2002-08-04
Havsörn Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Blå kärrhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-01-13
Duvhök Kongahällavägen, Hisingen 2002-01-27
Sparvhök Hökälla, Hisingen 2002-07-14
Ormvråk Kållered, Mölndal 2002-01-04
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-06
Kungsörn Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-14
Fiskgjuse Hålsjön, Mölndal 2002-05-29
Tornfalk Kållered, Mölndal 2002-01-01
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Pilgrimsfalk Vinga 2002-10-26
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-07
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-06-05
Fasan Söderleden, Mölndal 2002-02-17
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-06
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-26
Kornknarr Torrekulla, Kållered 2002-05-20
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-15
Sothöna Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Skärfläcka Torslandaviken 2002-04-27
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-24
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Ljungpipare Hålsjön, Mölndal 2002-05-26
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Tofsvipa Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Mosnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-08
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Kärrsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-07-08
Brushane Torslandaviken 2002-05-11
Dvärgbeckasin Eklanda, Mölndal 2002-10-06
Enkelbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-02
Dubbelbeckasin Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-19
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-07-08
Småspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Storspov Torslandaviken 2002-04-21
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-08
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-30
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-24
Skogssnäppa Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Grönbena Torslandaviken 2002-05-11
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-28
Brednäbbad simsnäppa Vinga 2002-10-26
Labb Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Skrattmås Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Fiskmås Välen, Göteborg 2002-01-01
Silltrut Lilleby, Björlanda 2002-03-31
Gråtrut Balltorp, Mölndal 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-26
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-06-06
Lunnefågel Vinga 2002-10-26
Tamduva Göteborgs centrum 2002-01-01
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-17
Ringduva Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Turkduva Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-27
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-07
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-03-25
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-19
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Hornuggla Björlanda, Hisingen 2002-06-14
Nattskärra Rambo mosse, Mölndal 2002-06-07
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-24
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-06
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Gröngöling Smithska udden, Göteborg 2002-01-26
Spillkråka Lilleby, Björlanda 2002-03-16
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Mindre hackspett Hålsj ön, Mölndal 2002-04-01
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-17
Sånglärka Fässberg, Mölndal 2002-03-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Backsvala Torslandaviken 2002-04-27
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-21
Hussvala Hålsjön, Mölndal 2002-05-02
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Hålsjön, Mölndal 2002-04-30
Ängspiplärka Stora Amundön, Askim 2002-03-22
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Gulärla Torslandaviken 2002-04-29
Forsärla Delsjöbäcken, Göteborg 2002-03-30
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-03-22
Sidensvans Norra Guldheden, Göteborg 2002-02-13
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-01
Gärdsmyg Hökälla, Hisingen 2002-01-27
Järnsparv Kållered, Mölndal 2002-03-30
Rödhake Kållered, Mölndal 2002-01-01
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-12
Blåhake Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-12
Svart rödstjärt Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödstjärt Bohusleden, Mölndal 2002-06-05
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-07
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-21
Koltrast Kållered, Mölndal 2002-01-01
Björktrast Välen, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-22
Rödvingetrast Välen, Göteborg 2002-03-19
Dubbeltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-10
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-07
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-10
Kärrsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-27
Rörsångare Hålsjön, Mölndal 2002-05-04
Härmsångare Rya skog, Hisingen 2002-05-27
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Törnsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-07
Trädgårdssångare Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-27
Svarthätta Hålsjön, Mölndal 2002-05-02
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Grönsångare Hålsjön, Mölndal 2002-05-04
Gransångare Stora Amundön, Askim 2002-03-30
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-27
Kungsfågel Kållered, Mölndal 2002-01-20
Grå flugsnappare Bokedalen, Jonsered 2002-07-25
Svartvit flugsnappare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-28
Skäggmes Otterbäcken, Askim 2002-11-16
Stjärtmes Hålsjön, Mölndal 2002-03-10
Entita Kållered, Mölndal 2002-01-02
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-09
Tofsmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-09
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-09
Blåmes Kållered, Mölndal 2002-01-01
Talgoxe Kållered, Mölndal 2002-01-01
Nötväcka Kållered, Mölndal 2002-01-01
Trädkrypare Kållered, Mölndal 2002-01-04
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-03
Nötskrika Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-27
Skata Kållered, Mölndal 2002-01-01
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-09-01
Kaja Kållered, Mölndal 2002-01-01
Råka Torslandaviken 2002-05-02
Kråka Kållered, Mölndal 2002-01-01
Korp Torslandaviken 2002-01-12
Stare Balltorp, Mölndal 2002-02-03
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-20
Gråsparv Kållered centrum, Mölndal 2002-01-04
Pilfink Kållered centrum, Mölndal 2002-01-04
Bofink Kållered, Mölndal 2002-01-01
Bergfink Kållered, Mölndal 2002-01-01
Grönfink Kållered, Mölndal 2002-01-01
Steglits Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-09
Grönsiska Kållered, Mölndal 2002-01-01
Hämpling Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-31
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-01-06
Gråsiska Torslandaviken 2002-02-17
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-11
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-07-30
Rosenfink Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-28
Domherre Kållered, Mölndal 2002-01-02
Stenknäck Framnäsgatan, Göteborg 2002-02-16
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-14
Snösparv Vinga 2002-10-26
Gulsparv Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-09
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Sävsparv Välen, Göteborg 2002-03-19