Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 190

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-03-27
Skäggdopping Torslandaviken 2002-04-01
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-24
Storskarv Torslandaviken 2002-01-05
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-05
Knölsvan Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-06
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Grågås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Kanadagås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-29
Gravand Torslandaviken 2002-04-01
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-11
Snatterand Torslandaviken 2002-04-01
Kricka Torslandaviken 2002-04-01
Gräsand Torslandaviken 2002-01-05
Stjärtand Bolleskären, Hönö 2002-05-10
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Torslandaviken 2002-01-05
Vigg Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Bergand Torslandaviken 2002-01-05
Ejder Torslandaviken 2002-01-05
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Vitnackad svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Svärta Torslandaviken 2002-04-20
Knipa Torslandaviken 2002-01-05
Salskrake Torslandaviken 2002-01-13
Småskrake Torslandaviken 2002-01-05
Storskrake Torslandaviken 2002-01-05
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Duvhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Sparvhök Grimmered, Göteborg 2002-02-23
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-05
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-06
Fiskgjuse Lilla Varholmen, Torslanda 2002-05-10
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-05
Stenfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-06
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-06-05
Fasan Torslandaviken 2002-01-05
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-13
Småfläckig sumphöna Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-06-18
Kornknarr Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-11
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-11
Sothöna Torslandaviken 2002-01-05
Strandskata Stora Amundön, Askim 2002-03-29
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-15
Större strandpipare Torslandaviken 2002-04-01
Ljungpipare Torslandaviken 2002-04-24
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Mosnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Brushane Torslandaviken 2002-05-11
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-23
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-08
Morkulla Torslandaviken 2002-04-07
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Storspov Torslandaviken 2002-04-20
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-13
Rödbena Torslandaviken 2002-04-15
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-24
Skogssnäppa Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Grönbena Torslandaviken 2002-05-11
Drillsnäppa Bolleskären, Hönö 2002-05-07
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-07
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-28
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-01
Skrattmås Göteborgs hamn 2002-01-03
Fiskmås Nya varvet, Göteborg 2002-01-19
Silltrut Lilla torget, Göteborg 2002-04-02
Gråtrut Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-28
Silvertärna Torslandaviken 2002-05-01
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Tamduva Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Skogsduva Säve flygplats, Hisingen 2002-02-10
Ringduva Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Turkduva Påvelund, Göteborg 2002-03-16
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-07
Berguv Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-03-11
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-13
Jorduggla Torslandaviken 2002-04-01
Nattskärra Rambo mosse, Mölndal 2002-05-30
Tornseglare Hönö kyrkogård 2002-05-10
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-05
Gröngöling Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Spillkråka Grimmered, Göteborg 2002-02-11
Större hackspett Påvelund, Göteborg 2002-01-05
Mindre hackspett Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-18
Sånglärka Säve flygplats, Hisingen 2002-02-10
Berglärka Torslandaviken 2002-01-05
Backsvala Torslandaviken 2002-04-24
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-28
Hussvala Torslandaviken 2002-04-28
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Grimmered, Göteborg 2002-04-29
Ängspiplärka Hökälla, Hisingen 2002-03-24
Skärpiplärka Torslandaviken 2002-01-05
Gulärla Torslandaviken 2002-05-01
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-02-23
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-03-29
Sidensvans Torslandaviken 2002-01-05
Gärdsmyg Grimmered, Göteborg 2002-01-04
Järnsparv Grimmered, Göteborg 2002-03-12
Rödhake Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-01
Näktergal Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-24
Rödstjärt Hönö 2002-05-07
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-03
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-20
Koltrast Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Rödvingetrast Grimmered, Göteborg 2002-03-29
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-27
Rörsångare Hönö 2002-05-07
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Ärtsångare Torslandaviken 2002-05-03
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-03
Trädgårdssångare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-11
Svarthätta Grimmered, Göteborg 2002-03-02
Grönsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-05
Gransångare Grimmered, Göteborg 2002-03-30
Lövsångare Grimmered, Göteborg 2002-04-24
Kungsfågel Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Grå flugsnappare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-05
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-29
Entita Torslandaviken 2002-01-05
Tofsmes Grimmered, Göteborg 2002-02-08
Svartmes Grimmered, Göteborg 2002-01-19
Blåmes Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Trädkrypare Slottsskogen, Göteborg 2002-01-11
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Varfågel Hökälla, Hisingen 2002-02-16
Nötskrika Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Skata Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Kaja Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Råka Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-16
Kråka Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Korp Torslandaviken 2002-01-05
Stare Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Ekelundsgatan, Göteborg 2002-01-10
Pilfink Grönsakstorget, Göteborg 2002-01-11
Bofink Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-01
Bergfink Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-01
Grönfink Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-01
Steglits Slottsskogen, Göteborg 2002-03-24
Grönsiska Grimmered, Göteborg 2002-02-18
Hämpling Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-13
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-05
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-11
Rosenfink Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-27
Domherre Påvelund, Göteborg 2002-01-05
Stenknäck Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Lappsparv Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Gulsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-05