Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 243

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-03
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-03-26
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-07
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-27
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Storskarv Torslandaviken 2002-01-06
Toppskarv Vinga 2002-03-16
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-06
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-06
Mindre sångsvan Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-06
Sädgås Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Bläsgås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-28
Grågås Trädet, Säve, Hisingen 2002-02-21
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-06
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-26
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Snatterand Torslandaviken 2002-04-01
Kricka Torslandaviken 2002-03-23
Gräsand Torslandaviken 2002-01-06
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Bolleskären, Hönö 2002-05-11
Brunand Torslandaviken 2002-02-12
Vigg Torslandaviken 2002-01-06
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Ejder Torslandaviken 2002-01-06
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-07-02
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Vitnackad svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Svärta Vinga 2002-03-16
Knipa Torslandaviken 2002-01-06
Salskrake Torslandaviken 2002-01-06
Småskrake Torslandaviken 2002-01-06
Storskrake Torslandaviken 2002-01-06
Bivråk Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-05-26
Röd glada Säve flygplats, Hisingen 2002-02-21
Havsörn Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Brun kärrhök Rambo mosse, Mölndal 2002-04-03
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-21
Duvhök Torslandaviken 2002-01-06
Sparvhök Slottsskogen, Göteborg 2002-02-03
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-06
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-21
Kungsörn Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-24
Fiskgjuse Stensjön, Mölndal 2002-04-03
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-06
Stenfalk Torslandaviken 2002-05-11
Lärkfalk Hökälla, Hisingen 2002-05-05
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-03
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-27
Fasan Torslandaviken 2002-03-23
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-04-03
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-25
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Sothöna Torslandaviken 2002-02-12
Trana Smedstorp, Björketorp 2002-04-20
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-14
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-23
Fjällpipare Torslandaviken 2002-05-04
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-28
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Tofsvipa Eklanda, Mölndal 2002-03-12
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-24
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-12
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-08
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-13
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Storspov Torslandaviken 2002-04-14
Svartsnäppa Stora Hästholmen, Björlanda 2002-06-06
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-26
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-27
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-12
Grönbena Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Drillsnäppa Välen, Göteborg 2002-05-04
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-09-28
Labb Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-27
Skrattmås Torslandaviken 2002-01-06
Fiskmås Slottsskogen, Göteborg 2002-01-31
Silltrut Vinga 2002-03-23
Gråtrut Torslandaviken 2002-01-06
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut Vinga 2002-03-23
Havstrut Torslandaviken 2002-01-06
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-28
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2002-04-20
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Tamduva Majorna, Göteborg 2002-01-06
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-24
Ringduva Medicinareberget, Göteborg 2002-01-30
Turkduva Nya varvet, Göteborg 2002-04-01
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-08
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-04-04
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Hornuggla Alleby. Björlanda 2002-06-06
Jorduggla Torslandaviken 2002-04-01
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-13
Nattskärra Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Tornseglare Majorna, Göteborg 2002-05-23
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-06
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Göktyta Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-10
Gröngöling Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Spillkråka Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-02-23
Större hackspett Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-04-03
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-26
Sånglärka Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-02-10
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-06
Backsvala Torslandaviken 2002-04-27
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-27
Hussvala Torslandaviken 2002-04-27
Större piplärka Lilla Rävholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-10-19
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Ängspiplärka Vinga 2002-03-23
Rödstrupig piplärka Smithska udden, Göteborg 2002-09-04
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Vattenpiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2002-05-03
Forsärla Vinga 2002-03-23
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-23
Sidensvans Medicinareberget, Göteborg 2002-02-22
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-03-12
Gärdsmyg Medicinareberget, Göteborg 2002-01-29
Järnsparv Vinga 2002-03-23
Rödhake Majorna, Göteborg 2002-02-09
Näktergal Torslandaviken 2002-05-03
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Postgatan. Göteborg 2002-06-08
Rödstjärt Medicinareberget, Göteborg 2002-05-08
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-03
Stenskvätta Kråkudden, Hönö 2002-04-20
Ringtrast Torslandaviken 2002-04-19
Koltrast Majorna, Göteborg 2002-01-06
Björktrast Majorna, Göteborg 2002-01-06
Taltrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-26
Rödvingetrast Torslandaviken 2002-04-01
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Sävsångare Torslandaviken 2002-05-11
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Torslandaviken 2002-05-23
Rörsångare Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-08
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-02
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-02
Trädgårdssångare Medicinareberget, Göteborg 2002-05-23
Svarthätta Rävekärr, Mölndal 2002-05-03
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Grönsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-07
Gransångare Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-01
Lövsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-23
Kungsfågel Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-27
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-26
Stjärtmes Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-02-23
Entita Medicinareberget, Göteborg 2002-07-18
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-01
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-12
Svartmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-24
Blåmes Majorna, Göteborg 2002-01-06
Talgoxe Majorna, Göteborg 2002-01-06
Nötväcka Slottsskogen, Göteborg 2002-03-05
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Pungmes Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-24
Varfågel Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Nötskrika Olofstorp, Bergum 2002-03-14
Skata Majorna, Göteborg 2002-01-06
Nötkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-10
Kaja Majorna, Göteborg 2002-01-06
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-23
Kråka Majorna, Göteborg 2002-01-06
Korp Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Stare Säve flygplats, Hisingen 2002-02-21
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Pilfink Torslandaviken 2002-01-06
Bofink Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Bergfink Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Grönfink Torslandaviken 2002-01-06
Steglits Välen, Göteborg 2002-02-17
Grönsiska Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-24
Hämpling Torslandaviken 2002-04-14
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-03-23
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-06
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-07
Mindre korsnäbb Rambo mosse, Mölndal 2002-04-03
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-26
Rosenfink Ingebäck, Säve, Hisingen 2002-05-25
Domherre Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-10
Stenknäck Hålsjön, Mölndal 2002-04-03
Lappsparv Torslandaviken 2002-04-06
Snösparv Vinga 2002-03-16
Gulsparv Torslandaviken 2002-01-06
Ortolansparv Smithska udden, Göteborg 2002-08-10
Sävsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30