Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 166

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Smådopping Finnsmossen, Änggårdsbergen 2002-05-07
Skäggdopping Torslandaviken 2002-04-09
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-30
Stormfågel Vinga 2002-10-26
Grålira Vinga 2002-10-26
Klykstjärtad stormsvala Vinga 2002-10-26
Havssula Vinga 2002-10-26
Storskarv Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-05-01
Gråhäger Torslandaviken 2002-02-03
Knölsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-13
Sångsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-07
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-03
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2002-01-07
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Gravand Torslandaviken 2002-04-09
Bläsand Torslandaviken 2002-04-30
Snatterand Torslandaviken 2002-06-22
Kricka Torslandaviken 2002-04-09
Gräsand Stensjön, Mölndal 2002-01-07
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-04-29
Brunand Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Vigg Stensjön, Mölndal 2002-01-13
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-22
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Sjöorre Vinga 2002-06-02
Knipa Stensjön, Mölndal 2002-01-13
Salskrake Torslandaviken 2002-02-03
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Storskrake Torslandaviken 2002-02-03
Bivråk Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-10
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-05-01
Blå kärrhök Eklanda, Mölndal 2002-09-15
Sparvhök Stensjön, Mölndal 2002-01-13
Ormvråk Eklanda, Mölndal 2002-01-20
Fjällvråk Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Fiskgjuse Grandalen, Björketorp 2002-04-20
Tornfalk Eklanda, Mölndal 2002-01-20
Pilgrimsfalk Vinga 2002-10-26
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-06
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-13
Fasan Eklanda, Mölndal 2002-01-20
Vattenrall Torslandaviken 2002-06-22
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-14
Rörhöna Eklanda, Mölndal 2002-07-07
Sothöna Stensjön, Mölndal 2002-01-13
Trana Kviberg, Göteborg 2002-03-13
Strandskata Lundbyhamnen, Göteborg 2002-03-18
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Lundbyhamnen, Hisingen 2002-06-06
Större strandpipare Stora Amundön, Askim 2002-09-07
Ljungpipare Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-14
Tofsvipa Torslandaviken 2002-02-10
Kustsnäppa Askimsbadet, Göteborg 2002-09-15
Skärsnäppa Vinga 2002-10-26
Kärrsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-07-26
Brushane Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Enkelbeckasin Eklanda, Mölndal 2002-04-20
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-04-20
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-09-11
Svartsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Gluttsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Skogssnäppa Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-10
Drillsnäppa Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Brednäbbad simsnäppa Vinga 2002-10-26
Dvärgmås Vinga 2002-10-26
Skrattmås Stensjön, Mölndal 2002-01-07
Fiskmås Stensjön, Mölndal 2002-01-13
Silltrut Lundbyhamnen, Göteborg 2002-04-04
Gråtrut Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Havstrut Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Tretåig mås Vinga 2002-10-26
Kentsk tärna Stora Amundön, Askim 2002-07-26
Fisktärna Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Sillgrissla Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-12
Tordmule Vinga 2002-10-26
Tobisgrissla Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-12
Lunnefågel Vinga 2002-10-26
Tamduva Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Skogsduva Vinga 2002-06-02
Ringduva Kviberg, Göteborg 2002-02-06
Turkduva Åbyberg, Mölndal 2002-03-17
Gök Torslandaviken 2002-05-15
Kattuggla Sisjön, Mölndal 2002-03-24
Nattskärra Hörsickan, Mölndal 2002-06-09
Tornseglare Åbyberg, Mölndal 2002-05-22
Gröngöling Kviberg, Göteborg 2002-01-09
Spillkråka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-17
Större hackspett Änggårdsbergen, Mölndal 2002-01-20
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-17
Sånglärka Torslandaviken 2002-02-03
Berglärka Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Backsvala Torslandaviken 2002-04-30
Ladusvala Hökälla, Hisingen 2002-04-29
Hussvala Torslandaviken 2002-04-30
Trädpiplärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-10
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-04-09
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Gulärla Torslandaviken 2002-04-30
Forsärla Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Sädesärla Rambo mosse, Mölndal 2002-04-06
Sidensvans Kviberg, Göteborg 2002-01-09
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-13
Gärdsmyg Åbyberg, Mölndal 2002-01-26
Järnsparv Eklanda, Mölndal 2002-04-20
Rödhake Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Näktergal Eklanda, Mölndal 2002-05-14
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-15
Stenskvätta Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Koltrast Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Björktrast Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Taltrast Sisjön, Mölndal 2002-03-24
Rödvingetrast Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-10
Kärrsångare Eklanda, Mölndal 2002-05-14
Rörsångare Hålsjön, Mölndal 2002-05-13
Ärtsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-15
Trädgårdssångare Åbyberg, Mölndal 2002-05-28
Svarthätta Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Grönsångare Hålsjön, Mölndal 2002-05-13
Gransångare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Lövsångare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Kungsfågel Änggårdsbergen, Mölndal 2002-01-20
Grå flugsnappare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-10
Svartvit flugsnappare Hålsjön, Mölndal 2002-05-13
Stjärtmes Ängårdsbergen, Mölndal 2002-03-17
Entita Åbyberg, Mölndal 2002-01-19
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-17
Svartmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-10
Blåmes Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Talgoxe Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Nötväcka Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Trädkrypare Änggårdsbergen, Mölndal 2002-01-20
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-12-17
Nötskrika Rambo mosse, Mölndal 2002-04-06
Skata Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Kaja Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Råka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-12
Kråka Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Korp Torslandaviken 2002-02-03
Stare Kviberg, Göteborg 2002-03-11
Gråsparv Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Pilfink Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Bofink Eklanda, Mölndal 2002-01-20
Bergfink Åbyberg, Mölndal 2002-01-13
Grönfink Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Steglits Välen, Göteborg 2002-12-18
Grönsiska Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-17
Hämpling Vinga 2002-06-02
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-02-10
Gråsiska Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Bändelkorsnäbb Brottkärr, Askim 2002-11-03
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-10
Rosenfink Vinga 2002-06-02
Domherre Åbyberg, Mölndal 2002-01-07
Stenknäck Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Gulsparv Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-17
Sävsparv Eklanda, Mölndal 2002-04-20