Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 217

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-03-24
Skäggdopping Torslandaviken 2002-03-16
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-19
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-28
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-06-26
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-23
Gråhäger Billdals park, Askim 2002-01-12
Knölsvan Gunnebo, Mölndal 2002-01-12
Mindre sångsvan Fotö, Gbg:s norra skärgård 2002-12-07
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-06
Sädgås Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-12-30
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-02
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-02
Kanadagås Gunnebo, Mölndal 2002-01-12
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-06-02
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Bläsand Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Snatterand Torslandaviken 2002-04-01
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-19
Gräsand Torslandaviken 2002-01-06
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Årta Välen, Göteborg 2002-05-27
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-17
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-12
Vigg Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Alförrädare Vasskären, Gbg:s södra skärgård 2002-07-27
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Sjöorre Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Knipa Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Salskrake Torslandaviken 2002-01-19
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Bivråk Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-26
Brun kärrhök Bredungen, Rödbo, Hisingen 2002-04-07
Blå kärrhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-10
Duvhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Sparvhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-01-20
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-06
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Kungsörn Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-03
Fiskgjuse Rambo mosse, Mölndal 2002-04-21
Tornfalk Arendalstippen, Hisingen 2002-01-20
Stenfalk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-07
Pilgrimsfalk Saltsjönäs, Göteborg 2002-09-18
Orre Landvetter flygplats, Härryda 2002-05-18
Tjäder Slättås, Landvetter 2002-12-21
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Fasan Välen, Göteborg 2002-02-02
Vattenrall Hökälla, Hisingen 2002-03-17
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-26
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-26
Sothöna Gunnebo, Mölndal 2002-01-12
Trana Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-18
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-13
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-04-29
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-28
Tofsvipa Skogome, Säve, Hisingen 2002-02-03
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-03
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Småsnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-04
Mosnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-04
Spovsnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-04
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Kärrsnäppa Vinga 2002-05-12
Brushane Torslandaviken 2002-06-07
Dvärgbeckasin Vinga 2002-03-29
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-06
Morkulla Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-03
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-04-29
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-07
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-27
Skogssnäppa Maderna, Partille 2002-04-20
Grönbena Välen, Göteborg 2002-05-30
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-27
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Skrattmås Gunnebo, Mölndal 2002-01-12
Fiskmås Öxnäs, Hisingen 2002-02-09
Silltrut Välen, Göteborg 2002-03-28
Gråtrut Rya skog, Hisingen 2002-01-06
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-12
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Fisktärna Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-27
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-29
Svarttärna Vinga 2002-05-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Tamduva Slottsskogen, Göteborg 2002-01-13
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-17
Ringduva Slottsskogen, Göteborg 2002-01-13
Turkduva Hönö kyrkogård 2002-04-29
Gök Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-26
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-03-29
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-12-23
Kattuggla Kålltorp, Göteborg 2002-02-16
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-10
Jorduggla Torslandaviken 2002-03-29
Nattskärra Rambo mosse, Mölndal 2002-05-26
Tornseglare Stora ån, Frölunda, Göteborg 2002-05-30
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-26
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-06
Göktyta Rambo mosse, Mölndal 2002-05-09
Gröngöling Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-01-20
Spillkråka Lilla Bråtatjärn, Råda 2002-03-10
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Mindre hackspett Rya skog, Hisingen 2002-03-30
Trädlärka Skällsjöås, Landvetter 2002-03-24
Sånglärka Torslandaviken 2002-01-06
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-02
Backsvala Torslandaviken 2002-04-27
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-13
Hussvala Torslandaviken 2002-04-28
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Ängspiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Gulärla Torslandaviken 2002-05-02
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-02-23
Sädesärla Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Sidensvans Landvetter flygplats, Härryda 2002-11-09
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-12
Gärdsmyg Heden, Göteborg 2002-02-25
Järnsparv Vinga 2002-03-29
Rödhake Skändla, Tuve, Hisingen 2002-02-10
Näktergal Hökälla, Hisingen 2002-05-26
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-21
Rödstjärt Fotö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-02
Buskskvätta Fotö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-02
Stenskvätta Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-20
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-19
Koltrast Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Björktrast Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Taltrast Rya skog, Hisingen 2002-03-30
Rödvingetrast Vinga 2002-03-29
Dubbeltrast Sundet, Nordsjön, Härryda 2002-03-31
Gräshoppsångare Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-05-26
Sävsångare Rådasjön, Råda 2002-05-26
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-10
Kärrsångare Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-05-26
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-03
Härmsångare Holmdammen, Tuve, Hisingen 2002-05-26
Ärtsångare Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-02
Trädgårdssångare Stora ån, Frölunda, Göteborg 2002-05-30
Svarthätta Ersdalen, Hönö 2002-04-30
Grönsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-03
Gransångare Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Lövsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-27
Kungsfågel Billdals park, Askim 2002-01-12
Grå flugsnappare Bokedalen, Jonsered 2002-06-02
Svartvit flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-04-30
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-29
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Tofsmes Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Blåmes Rya skog, Hisingen 2002-01-06
Talgoxe Rya skog, Hisingen 2002-01-06
Nötväcka Billdals park, Askim 2002-01-12
Trädkrypare Rya skog, Hisingen 2002-02-23
Törnskata Stora ån, Frölunda, Göteborg 2002-05-30
Varfågel Hökälla, Hisingen 2002-02-03
Nötskrika Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Skata Rya skog, Hisingen 2002-01-06
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-08-25
Kaja Gullbergsvass, Göteborg 2002-01-12
Råka Trädet, Säve, Hisingen 2002-04-06
Kråka Rya skog, Hisingen 2002-01-06
Korp Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Stare Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-01-20
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-20
Gråsparv Sälöfjordsgatan, Lundby, Hisingen 2002-02-03
Pilfink Askesby, Säve, Hisingen 2002-01-20
Bofink Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-23
Bergfink Trädgårdsföreningen, Göteborg 2002-02-10
Grönfink Arendal, Hisingen 2002-01-12
Steglits Välen, Göteborg 2002-01-19
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-02-23
Hämpling Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-03-16
Gråsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-09
Mindre korsnäbb Sundet, Nordsjön, Härryda 2002-03-31
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-24
Rosenfink Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-26
Domherre Billdals park, Askim 2002-01-12
Stenknäck Trädgårdsföreningen, Göteborg 2002-02-10
Lappsparv Torslandaviken 2002-04-07
Snösparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-12-29
Gulsparv Bärby, Säve, Hisingen 2002-01-20
Sävsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-23