Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 196

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-03-30
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-24
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-20
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-29
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Storskarv Torslandaviken 2002-01-20
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-15
Gråhäger Torslandaviken 2002-02-11
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-20
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-20
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-09
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-08
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2002-01-27
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-24
Gravand Torslandaviken 2002-02-11
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-28
Gräsand Torslandaviken 2002-01-20
Stjärtand Torslandaviken 2002-04-29
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Torslandaviken 2002-01-26
Vigg Torslandaviken 2002-01-20
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Ejder Torslandaviken 2002-01-20
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Knipa Torslandaviken 2002-01-20
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Torslandaviken 2002-01-20
Storskrake Torslandaviken 2002-01-20
Bivråk Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-06-09
Brun kärrhök Säve, Hisingen 2002-07-21
Duvhök Torslandaviken 2002-02-12
Sparvhök Torslanda, Hisingen  2002-01-20
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-20
Fjällvråk Torslandaviken 2002-03-01
Fiskgjuse Välen, Göteborg 2002-07-21
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-20
Stenfalk Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-23
Orre Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-04
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-24
Fasan Välen, Göteborg 2002-01-12
Vattenrall Torslandaviken 2002-08-23
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-06-20
Rörhöna Välen, Göteborg 2002-04-07
Sothöna Torslandaviken 2002-01-20
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-03-01
Skärfläcka Kråkudden, Hönö 2002-03-29
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-23
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-01
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-10
Kustpipare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Tofsvipa Eklanda, Mölndal 2002-03-01
Kustsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Småsnäppa Torslandaviken 2002-09-11
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Kärrsnäppa Torslandaviken 2002-07-20
Brushane Torslandaviken 2002-06-09
Enkelbeckasin Välen, Göteborg 2002-01-12
Dubbelbeckasin Torslandaviken 2002-09-28
Morkulla Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-11
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Storspov Torslandaviken 2002-04-29
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-07-21
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-03
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Skogssnäppa Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-03
Grönbena Torslandaviken 2002-07-20
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Bredstjärtad labb Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-23
Skrattmås Hönö 2002-01-26
Fiskmås Hönö 2002-01-26
Silltrut Grimmered, Göteborg 2002-04-28
Gråtrut Älvsborgsbron, Göteborg 2002-01-02
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Älvsborgsbron, Göteborg 2002-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-06-24
Fisktärna Stora Amundön, Askim 2002-04-24
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Tamduva Frölunda, Göteborg 2002-01-05
Skogsduva Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-03-16
Ringduva Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-02
Turkduva Påvelund, Göteborg 2002-04-28
Gök Torslandaviken 2002-05-13
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-08-25
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-14
Kattuggla Kålltorp, Göteborg 2002-03-01
Hornuggla Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-24
Nattskärra Oxsjön, Askim 2002-06-08
Tornseglare Tynnered, Göteborg 2002-05-23
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-06
Gröngöling Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-23
Spillkråka Påvelund, Göteborg 2002-07-18
Större hackspett Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-11
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-05-04
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Sånglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-09
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-09
Backsvala Torslandaviken 2002-04-23
Ladusvala Välen, Göteborg 2002-04-30
Hussvala Rådasjön, Råda 2002-05-01
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-16
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Ängspiplärka Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Rödstrupig piplärka Torslandaviken 2002-09-11
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Gulärla Torslandaviken 2002-04-23
Forsärla Kråkudden, Hönö 2002-03-29
Sädesärla Köpstadsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Sidensvans Frölunda, Göteborg 2002-01-26
Strömstare Stensjön, Mölndal 2002-01-27
Gärdsmyg Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-27
Järnsparv Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-02
Rödhake Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-02
Näktergal Torslandaviken 2002-05-13
Rödstjärt Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-05-13
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-03
Stenskvätta Hålsjön, Mölndal 2002-05-04
Koltrast Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-02
Björktrast Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-02
Taltrast Gunnebo, Mölndal 2002-03-29
Rödvingetrast Gunnebo, Mölndal 2002-03-29
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-03
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-03
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-24
Rörsångare Hålsjön, Mölndal 2002-05-04
Härmsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Ärtsångare Stegelholmen, Göteborg 2002-05-05
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-13
Trädgårdssångare Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-06-07
Svarthätta Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-04-30
Grönsångare Hålsjön, Mölndal 2002-05-01
Gransångare Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-04-05
Lövsångare Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-04-23
Kungsfågel Oxsjön, Askim 2002-02-13
Grå flugsnappare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-06-09
Svartvit flugsnappare Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-05-02
Skäggmes Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Stjärtmes Gunnebo, Mölndal 2002-03-29
Entita Gunnebo, Mölndal 2002-03-29
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-04
Tofsmes Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-05
Svartmes Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-12
Blåmes Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-02
Talgoxe Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-02
Nötväcka Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-27
Trädkrypare Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-27
Törnskata Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-22
Varfågel Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-09
Nötskrika Hålsjön, Mölndal 2002-05-01
Skata Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-04
Kaja Frölunda, Göteborg 2002-01-04
Kråka Frölunda, Göteborg 2002-01-04
Korp Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-09
Stare Välen, Göteborg 2002-02-10
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Tynnered, Göteborg 2002-01-06
Pilfink Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-05
Bofink Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-04
Bergfink Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-04
Grönfink Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-04
Steglits Välen, Göteborg 2002-02-10
Grönsiska Stensjön, Mölndal 2002-01-27
Hämpling Torslandaviken 2002-04-23
Vinterhämpling Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-20
Bändelkorsnäbb Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-14
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-08
Domherre Ersdalen, Hönö 2002-03-01
Stenknäck Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-03
Gulsparv Årekärr, Askim 2002-02-13
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-26