Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 238

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Storlom Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Smådopping Säveåns mynning, Göta älv 2002-02-24
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Gråhakedopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-27
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-07-24
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Storskarv Torslandaviken 2002-01-02
Toppskarv Vinga 2002-03-29
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-04
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sädgås Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-16
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Bläsgås Marholmen, Askim 2002-05-20
Grågås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-02
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-26
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-13
Snatterand Torslandaviken 2002-04-20
Kricka Prästgårdskilen, Björlanda 2002-03-25
Gräsand Torslandaviken 2002-01-02
Stjärtand Vinga 2002-03-29
Årta Torslandaviken 2002-05-02
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Torslandaviken 2002-01-10
Vigg Torslandaviken 2002-01-04
Bergand Torslandaviken 2002-01-02
Ejder Torslandaviken 2002-01-02
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-25
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Sjöorre Vinga 2002-03-29
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Knipa Torslandaviken 2002-01-02
Salskrake Torslandaviken 2002-01-10
Småskrake Torslandaviken 2002-01-02
Storskrake Torslandaviken 2002-01-02
Bivråk Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-19
Röd glada Säve flygplats, Hisingen 2002-02-21
Havsörn Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Brun kärrhök Elleröd, Rödbo, Hisingen 2002-03-31
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-06
Duvhök Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-26
Sparvhök Eriksberg, Lundby, Hisingen 2002-01-28
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-02
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-02
Kungsörn Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-02-25
Fiskgjuse Masthugget, Göteborg 2002-04-05
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-02
Stenfalk Prästgårdskilen, Björlanda 2002-05-05
Lärkfalk Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-11
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-07
Tjäder Vättlefjäll, Bergum 2002-12-22
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-07
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-10
Fasan Torslandaviken 2002-01-07
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Småfläckig sumphöna Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-06-17
Kornknarr Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-11
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Sothöna Torslandaviken 2002-01-02
Trana Smedstorp, Björketorp 2002-05-08
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-11
Större strandpipare Stora Hästholmen, Björlanda 2002-03-16
Ljungpipare Torslandaviken 2002-05-20
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-18
Tofsvipa Assmundtorp, Säve, Hisingen 2002-02-10
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-24
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-29
Småsnäppa Torslandaviken 2002-08-30
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Spovsnäppa Hjälvik, Öckerö 2002-08-03
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-03
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-08
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Storspov Vinga 2002-03-29
Svartsnäppa Välen, Göteborg 2002-06-09
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-26
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-27
Skogssnäppa Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Grönbena Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Drillsnäppa Lundbyhamnen, Hisingen 2002-05-03
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-09-28
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-02
Skrattmås Torslandaviken 2002-01-04
Fiskmås Torslandaviken 2002-01-04
Silltrut Gullbergskajen, Göteborgs hamn 2002-03-27
Gråtrut Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Torslandaviken 2002-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Kentsk tärna Prästgårdskilen, Björlanda 2002-06-04
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-27
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Småtärna Torslandaviken 2002-05-20
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-09-28
Tamduva Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Skogsduva Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-01-29
Ringduva Rya skog, Hisingen 2002-01-04
Turkduva Påvelund, Göteborg 2002-02-26
Gök Habäck, Björketorp 2002-05-04
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-04-04
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Kattuggla Lövgärdet, Angered 2002-01-16
Hornuggla Alleby, Björlanda 2002-06-06
Jorduggla Torslandaviken 2002-03-29
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-13
Nattskärra Bolsten, Rödbo, Hisingen 2002-05-25
Tornseglare Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-02
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Göktyta Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-11
Gröngöling Rya, Hisingen 2002-01-10
Spillkråka Välen, Göteborg 2002-02-16
Större hackspett Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Mindre hackspett Skändla, Tuve, Hisingen 2002-02-10
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-26
Sånglärka Torslandaviken 2002-02-02
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-10
Backsvala Torslandaviken 2002-04-27
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-27
Hussvala Torslandaviken 2002-04-27
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-25
Ängspiplärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-10
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-11
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Vattenpiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulärla Slottsskogen, Göteborg 2002-04-29
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-28
Sädesärla S:t Jörgens golfbana, Tuve, Hisingen 2002-03-27
Sidensvans Masthugget, Göteborg 2002-01-11
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-26
Gärdsmyg Masthugget, Göteborg 2002-01-07
Järnsparv Otterbäck, Askim 2002-03-26
Rödhake Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Näktergal Torslandaviken 2002-05-09
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-22
Rödstjärt Annedal, Göteborg 2002-05-05
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-02
Stenskvätta Arendalstippen, Hisingen 2002-04-11
Ringtrast Hökälla, Hisingen 2002-04-19
Koltrast Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Björktrast Torslandaviken 2002-01-02
Taltrast Hökälla, Hisingen 2002-03-27
Rödvingetrast Hökälla, Hisingen 2002-03-27
Dubbeltrast Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-03
Sävsångare Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-11
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-18
Rörsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-03
Härmsångare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-17
Ärtsångare Backaplan, Hisingen 2002-05-03
Törnsångare Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Trädgårdssångare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-17
Svarthätta Slottsskogen, Göteborg 2002-05-02
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-03
Grönsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-02
Gransångare Vinga 2002-03-29
Lövsångare Medicinareberget, Göteborg 2002-04-24
Kungsfågel Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-29
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-26
Stjärtmes Skändla, Tuve, Hisingen 2002-02-10
Entita Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Talltita Biskopsgården, Hisingen 2002-01-30
Tofsmes Slätta damm, Hisingen 2002-01-14
Svartmes Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Blåmes Masthugget, Göteborg 2002-01-03
Talgoxe Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Nötväcka Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Trädkrypare Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Pungmes Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Törnskata Gullö, Säve, Hisingen 2002-05-19
Varfågel Hökälla, Hisingen 2002-01-14
Nötskrika Slätta damm, Hisingen 2002-01-14
Skata Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Nötkråka Smithska udden, Göteborg 2002-08-18
Kaja Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-01-30
Kråka Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Korp Torslandaviken 2002-01-02
Stare Torslanda golfbana, Hisingen 2002-02-02
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Annedals Trappor, Göteborg 2002-01-04
Pilfink Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Bofink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Bergfink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Grönfink Torslandaviken 2002-01-02
Steglits Torslandaviken 2002-01-02
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-04
Hämpling Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-25
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-01-02
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-02
Snösiska Torslandaviken 2002-01-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Vättlefjäll, Angered 2002-03-28
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-17
Rosenfink Hökälla, Hisingen 2002-05-12
Domherre Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Stenknäck Kungsladugård, Göteborg 2002-02-26
Lappsparv Torslandaviken 2002-04-21
Snösparv Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulsparv Grimbo, Tuve, Hisingen 2002-01-14
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Sävsparv Torslandaviken 2002-03-16