Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 244

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Storlom Stora Amundön, Askim 2002-02-04
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Smådopping Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Gråhakedopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Rådasjön, Råda 2002-04-11
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-04
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-04
Storskarv Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-10
Gråhäger Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-02
Mindre sångsvan Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sädgås Uppegården, Säve, Hisingen 2002-01-19
Spetsbergsgås Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Bläsgås Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Grågås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Kanadagås Fässberg, Mölndal 2002-01-04
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-25
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-02-04
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Snatterand Torslandaviken 2002-04-01
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-04
Gräsand Torslandaviken 2002-01-02
Stjärtand Vinga 2002-03-29
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Brunand Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Vigg Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Bergand Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-04
Ejder Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Alförrädare Danska liljan, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Alfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Knipa Torslandaviken 2002-01-02
Salskrake Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-04
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Storskrake Torslandaviken 2002-01-02
Bivråk Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-06-08
Röd glada Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-05
Havsörn Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-08
Blå kärrhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-14
Stäpphök Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-06
Duvhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-03
Sparvhök Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Ormvråk Fässberg, Mölndal  2002-01-04
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-05
Kungsörn Kvillehed, Säve, Hisingen 2002-02-03
Fiskgjuse Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-05
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-02
Stenfalk Hökälla, Hisingen 2002-04-06
Lärkfalk Torslandaviken 2002-05-10
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Orre Stora Hästholmen, Björlanda 2002-02-03
Tjäder Vättlefjäll, Bergum 2002-02-25
Rapphöna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-06-05
Fasan Fässberg, Mölndal 2002-01-04
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-05
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-26
Kornknarr Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Sothöna Torslandaviken 2002-01-02
Trana Smedstorp, Björketorp 2002-04-20
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Skärfläcka Torslandaviken 2002-04-27
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-11
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-17
Tofsvipa Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-03
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Småsnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-03
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-10
Spovsnäppa Hjälvik, Öckerö 2002-08-03
Skärsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Kärrsnäppa Yttre Tistlarna 2002-03-30
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-15
Enkelbeckasin Fässberg, Mölndal 2002-01-12
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-08
Morkulla Vättlefjäll, Bergum 2002-02-17
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-06
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-25
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-23
Skogssnäppa Stora Amundön, Askim 2002-04-01
Grönbena Välen, Göteborg 2002-04-30
Drillsnäppa Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-28
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Labb Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-26
Skrattmås Torslandaviken 2002-01-05
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-05
Silltrut Vinga 2002-03-23
Gråtrut Torslandaviken 2002-01-02
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut Vinga 2002-03-23
Havstrut Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-26
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Tobisgrissla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Tamduva Överås, Göteborg 2002-01-02
Skogsduva Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-21
Ringduva Fässberg, Mölndal 2002-01-04
Turkduva Påvelund, Göteborg 2002-02-16
Gök Stora Amundön, Askim 2002-05-03
Berguv Göteborgs kommun 2002-01-20
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-11
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Hornuggla Alleby, Björlanda 2002-06-04
Jorduggla Torslandaviken 2002-03-29
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-01
Nattskärra Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Tornseglare Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-02
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Göktyta Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-10
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Spillkråka Vättlefjäll, Bergum 2002-01-13
Större hackspett Överås, Göteborg 2002-01-02
Mindre hackspett Iskällareliden, Göteborg 2002-02-17
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-24
Sånglärka Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Berglärka Torslandaviken 2002-01-05
Backsvala Torslandaviken 2002-04-24
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-26
Hussvala Torslandaviken 2002-04-26
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Bustaden, Hönö 2002-04-21
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-10
Rödstrupig piplärka Yttre Tistlarna 2002-05-11
Skärpiplärka Torslandaviken 2002-01-05
Vattenpiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2002-04-24
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-02-03
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-23
Sidensvans Torslandaviken 2002-01-05
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-12
Gärdsmyg Hökälla, Hisingen 2002-01-05
Järnsparv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Rödhake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Näktergal Torslandaviken 2002-05-03
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skarvikshamnen, Lundby, Hisingen 2002-04-10
Rödstjärt Torslandaviken 2002-05-03
Buskskvätta Stora Amundön, Askim 2002-04-30
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-09
Ringtrast Torslandaviken 2002-04-19
Koltrast Överås, Göteborg 2002-01-02
Björktrast Överås, Göteborg 2002-01-02
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-25
Rödvingetrast Vinga 2002-03-29
Dubbeltrast Askesby, Säve, Hisingen 2002-01-19
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-04
Sävsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-03
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-18
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-03
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Ärtsångare Yttre Tistlarna 2002-04-28
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-03
Trädgårdssångare Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-19
Svarthätta Ersdalen, Hönö 2002-05-02
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-03
Grönsångare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Gransångare Vinga 2002-03-29
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-23
Kungsfågel Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-12
Grå flugsnappare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Lillhagsparken, Hisingen 2002-05-04
Skäggmes Torslandaviken 2002-01-05
Stjärtmes Ryaverket, Hisingen 2002-02-02
Entita Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-13
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-12
Tofsmes Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-12
Blåmes Överås, Göteborg 2002-01-02
Talgoxe Brottkärr, Askim 2002-01-04
Nötväcka Överås, Göteborg 2002-01-02
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Törnskata Balltorp, Mölndal 2002-05-21
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Nötskrika Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Skata Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-08-12
Kaja Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-01-30
Kråka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Korp Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Stare Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-01-19
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Överås, Göteborg 2002-01-02
Pilfink Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Bofink Brottkärr, Askim 2002-01-04
Bergfink Brottkärr, Askim 2002-01-04
Grönfink Torslandaviken 2002-01-02
Steglits Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Grönsiska Brottkärr, Askim 2002-01-04
Hämpling Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-03-24
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-02
Snösiska Torslandaviken 2002-01-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Vättlefjäll, Bergum 2002-02-25
Större korsnäbb Ugglemossen, Partille 2002-01-13
Rosenfink Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-30
Domherre Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Stenknäck Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-13
Lappsparv Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Snösparv Torslandaviken 2002-01-02
Gulsparv Brottkärr, Askim 2002-01-04
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-05