Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 235

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Smådopping Finnsmossen, Änggårdsbergen 2002-04-04
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Gråhakedopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-28
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Storskarv Torslandaviken 2002-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Gråhäger Välen, Göteborg 2002-01-04
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sädgås Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-16
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Bläsgås Marholmen, Askim 2002-05-20
Grågås Torslandaviken 2002-03-16
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-02
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-28
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Snatterand Torslandaviken 2002-04-20
Kricka Välen, Göteborg 2002-03-09
Gräsand Torslandaviken 2002-01-02
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Årta Torslandaviken 2002-05-02
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Torslandaviken 2002-01-20
Vigg Hinsholmskilen, Göteborg 2002-01-04
Bergand Torslandaviken 2002-01-02
Ejder Torslandaviken 2002-01-02
Alförrädare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-25
Alfågel Hummerviken, Öckerö 2002-02-03
Sjöorre Torslandaviken 2002-01-02
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Knipa Torslandaviken 2002-01-02
Salskrake Torslandaviken 2002-01-20
Småskrake Torslandaviken 2002-01-02
Storskrake Torslandaviken 2002-01-02
Bivråk Arendal, Hisingen 2002-05-10
Havsörn Byggholmen, Askim 2002-02-17
Brun kärrhök Rambo mosse, Mölndal 2002-04-03
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-10
Duvhök Älvsborgsbron, Göteborg 2002-04-02
Sparvhök Slottsskogen, Göteborg 2002-01-05
Ormvråk Söderleden, Mölndal 2002-01-02
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-06
Kungsörn Kalshed, Säve, Hisingen 2002-02-03
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-05-02
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-02
Stenfalk Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Lärkfalk Torslandaviken 2002-05-10
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-26
Tjäder Vättlefjäll, Bergum 2002-12-29
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-07
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-10
Fasan Skändla, Tuve, Hisingen 2002-03-16
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Småfläckig sumphöna Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-06-17
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-14
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-05
Sothöna Torslandaviken 2002-01-02
Trana Masthugget, Göteborg 2002-04-02
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-20
Större strandpipare Stora Hästholmen, Björlanda 2002-03-16
Ljungpipare Torslandaviken 2002-05-20
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-03-09
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-24
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-29
Småsnäppa Torslandaviken 2002-08-30
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-10
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-13
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Enkelbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-02
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-07
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Svartsnäppa Stora Hästholmen, Björlanda 2002-06-02
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-26
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-20
Grönbena Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Drillsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Labb Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-02
Skrattmås Ryaverket, Hisingen 2002-01-04
Fiskmås Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Silltrut Torslanda golfbana 2002-04-02
Gråtrut Toltorpsdalen, Mölndal 2002-01-02
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-05
Havstrut Torslandaviken 2002-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-07-24
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-26
Silvertärna Lilla Varholmen, Torslanda 2002-04-28
Småtärna Torslandaviken 2002-05-20
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Tamduva Toltorpsdalen, Mölndal 2002-01-02
Skogsduva Prästgårdskilen, Björlanda 2002-03-16
Ringduva Ryaverket, Hisingen 2002-01-04
Turkduva Aspgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-08
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-04-04
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-01-20
Hornuggla Alleby, Björlanda 2002-06-06
Jorduggla Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-06
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-13
Nattskärra Getryggen, Delsjöområdet 2002-05-21
Tornseglare Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-02
Göktyta Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-11
Gröngöling Medicinareberget, Göteborg 2002-02-01
Spillkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-04
Mindre hackspett Aspgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-15
Sånglärka Hummerviken, Öckerö 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-06
Backsvala Torslandaviken 2002-04-26
Ladusvala Lilla Kullbäckstorp, Råda 2002-04-26
Hussvala Torslandaviken 2002-05-02
Större piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-11
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Hålsjön, Mölndal 2002-04-26
Ängspiplärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-15
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Gulärla Torslandaviken 2002-05-02
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-04
Sädesärla Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Sidensvans Skintebo, Askim 2002-02-17
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-03-11
Gärdsmyg Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Järnsparv Hönö 2002-03-28
Rödhake Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Näktergal Slottsskogen, Göteborg 2002-05-09
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-28
Rödstjärt Slottsskogen, Göteborg 2002-05-09
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-02
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-20
Ringtrast Hökälla, Hisingen 2002-04-19
Koltrast Torslandaviken 2002-01-02
Björktrast Torslandaviken 2002-01-02
Taltrast Torslandaviken 2002-04-02
Rödvingetrast Ersdalen, Hönö 2002-03-28
Dubbeltrast Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Gräshoppsångare Torslandaviken 2002-05-05
Sävsångare Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-11
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-14
Rörsångare Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-07
Härmsångare Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Ärtsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Törnsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Trädgårdssångare Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Svarthätta Slottsskogen, Göteborg 2002-05-02
Grönsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-02
Gransångare Torslandaviken 2002-04-02
Lövsångare Medicinareberget, Göteborg 2002-04-25
Kungsfågel Elljusspåret, Hindås 2002-01-03
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Hålsjön, Mölndal 2002-04-26
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-28
Stjärtmes Ryaverket, Hisingen 2002-01-04
Entita Slottsskogen, Göteborg 2002-02-25
Talltita Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-06
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-17
Svartmes Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Blåmes Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Talgoxe Torslandaviken 2002-01-02
Nötväcka Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Trädkrypare Elljusspåret, Hindås 2002-01-03
Pungmes Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Törnskata Torslandaviken 2002-05-20
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Nötskrika Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Skata Toltorpsdalen, Mölndal 2002-01-02
Nötkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-02
Kaja Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-25
Kråka Fässberg, Mölndal 2002-01-02
Korp Fässberg, Mölndal 2002-01-02
Stare Lunnegården, Björlanda 2002-02-03
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Aspgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Pilfink Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Bofink Aspgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Bergfink Aspgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Grönfink Fässberg, Mölndal 2002-01-02
Steglits Torslandaviken 2002-01-02
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-04
Hämpling Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-04
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-01-02
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-02
Snösiska Torslandaviken 2002-01-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Rambo mosse, Mölndal 2002-04-03
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-17
Rosenfink Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-05-30
Domherre Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Stenknäck Hålsjön, Mölndal 2002-04-26
Lappsparv Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Snösparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-05
Gulsparv Åby, Mölndal 2002-01-19
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-02
Sävsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30