Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 125

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-04
Smådopping Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-25
Skäggdopping Rådasjön, Råda 2002-03-30
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-06-25
Storskarv Stensjön, Mölndal 2002-02-10
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-04-04
Gråhäger Gunnebo, Mölndal 2002-01-27
Knölsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-24
Sångsvan Rådasjön, Råda 2002-01-25
Grågås Hålsjön, Mölndal 2002-04-04
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2002-01-24
Gravand Torslandaviken 2002-04-12
Kricka Hålsjön, Mölndal 2002-04-04
Gräsand Stensjön, Mölndal 2002-01-24
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Vigg Stensjön, Mölndal 2002-02-01
Ejder Stora Amundön, Göteborg 2002-02-21
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-06-25
Knipa Rådasjön, Råda 2002-01-25
Salskrake Torslandaviken 2002-04-12
Småskrake Stora Amundön, Göteborg 2002-02-21
Storskrake Rådasjön, Råda 2002-02-19
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-04
Sparvhök Banvägen, Pixbo, Råda 2002-02-03
Ormvråk Söderleden, Göteborg 2002-02-21
Fiskgjuse Rådasjön, Råda 2002-05-19
Tornfalk Högsbo industriområde, Göteborg 2002-02-10
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-04
Fasan Hålsjön, Mölndal 2002-04-04
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-04-04
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-27
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-03-18
Sothöna Stensjön, Mölndal 2002-01-26
Strandskata Eklanda, Mölndal 2002-04-09
Tofsvipa Eklanda, Mölndal 2002-03-16
Morkulla Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-12
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-06-25
Rödbena Björlanda, Hisingen 2002-06-01
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-06-25
Skogssnäppa Landvettersjön, Landvetter 2002-06-09
Drillsnäppa Stensjön, Mölndal 2002-05-07
Labb Kråkudden, Hönö 2002-06-25
Skrattmås Stensjön, Mölndal 2002-01-26
Fiskmås Åby simhall, Mölndal 2002-02-11
Silltrut Stensjön, Mölndal 2002-04-27
Gråtrut Pixbo, Råda 2002-01-25
Havstrut Stensjön, Mölndal 2002-02-24
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-06-25
Fisktärna Rådasjön, Råda 2002-05-02
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-06-25
Tamduva Pixbo, Råda 2002-01-27
Ringduva Banvägen, Pixbo, Råda 2002-02-10
Turkduva Bagaregården, Göteborg 2002-03-23
Gök Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-08
Kattuggla Härlanda tjärn, Göteborg 2002-02-05
Tornseglare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-17
Gröngöling Banvägen, Pixbo, Råda 2002-02-23
Spillkråka Pixbo, Råda 2002-01-27
Större hackspett Södermalm, Mölndal 2002-03-06
Mindre hackspett Rya skog, Hisingen 2002-04-12
Sånglärka Eklanda, Mölndal 2002-03-19
Backsvala Torslandaviken 2002-06-25
Ladusvala Vällsjön, Råda 2002-04-28
Hussvala Rådasjön, Råda 2002-05-20
Trädpiplärka Pixbo, Råda 2002-04-28
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-04-12
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-06-25
Gulärla Björlanda, Hisingen 2002-06-01
Forsärla Grevedämmet, Mölndal 2002-04-11
Sädesärla Slottsskogen, Göteborg 2002-04-06
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-03-12
Gärdsmyg Gunnebo, Mölndal 2002-02-06
Järnsparv Helenevik, Mölndal 2002-04-07
Rödhake Pixbo, Råda 2002-01-25
Näktergal Björlanda, Hisingen 2002-06-01
Rödstjärt Gunnebo, Mölndal 2002-05-07
Buskskvätta Björlanda, Hisingen 2002-06-01
Koltrast Pixbo, Råda 2002-01-21
Björktrast Krokslätts parkgata, Mölndal 2002-02-20
Taltrast Gunnebo, Mölndal 2002-04-01
Rödvingetrast Torslandaviken 2002-04-12
Dubbeltrast Vättlefjäll, Angered 2002-03-18
Gräshoppsångare Björlanda, Hisingen 2002-06-01
Kärrsångare Björlanda, Hisingen 2002-06-01
Rörsångare Stensjön, Mölndal 2002-05-07
Härmsångare Kållered, Mölndal 2002-06-02
Ärtsångare Pixbo, Råda 2002-05-07
Törnsångare Björlanda, Hisingen 2002-06-01
Trädgårdssångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-17
Svarthätta Gunnebo, Mölndal 2002-05-07
Grönsångare Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-30
Gransångare Dalgångsgatan, Mölndal 2002-04-09
Lövsångare Rådasjön, Råda 2002-04-23
Kungsfågel Vällsjön, Råda 2002-03-03
Svartvit flugsnappare Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-30
Stjärtmes Delsjöområdet, Göteborg 2002-02-10
Entita Banvägen, Pixbo, Råda 2002-02-10
Talltita Vättlefjäll, Angered 2002-03-18
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-18
Svartmes Gunnebo, Mölndal 2002-02-07
Blåmes Pixbo, Råda 2002-01-21
Talgoxe Pixbo, Råda 2002-01-21
Nötväcka Pixbo, Råda 2002-01-25
Trädkrypare Vättlefjäll, Angered 2002-03-18
Varfågel Stora Amundön, Göteborg 2002-02-21
Nötskrika Gunnebo, Mölndal 2002-02-07
Skata Chalmers, Göteborg 2002-01-23
Kaja Pixbo, Råda 2002-01-21
Kråka Pixbo, Råda 2002-01-25
Korp Banvägen, Pixbo, Råda 2002-02-03
Stare Gunnebo, Mölndal 2002-03-11
Gråsparv Åby simhall, Mölndal 2002-02-11
Pilfink Banvägen, Pixbo, Råda 2002-03-03
Bofink Banvägen, Pixbo, Råda 2002-02-17
Bergfink Pixbo, Råda 2002-01-25
Grönfink Pixbo, Råda 2002-01-25
Grönsiska Banvägen, Pixbo, Råda 2002-02-08
Hämpling Björlanda, Hisingen 2002-06-01
Gråsiska Slottsskogen, Göteborg 2002-03-18
Större korsnäbb Djupedal, Mölnlycke 2002-04-20
Rosenfink Banvägen, Pixbo, Råda 2002-05-31
Domherre Banvägen, Pixbo, Råda 2002-01-25
Stenknäck Broddgatan, Mölndal 2002-02-28
Gulsparv Vättlefjäll, Angered 2002-03-18
Sävsparv Gunnebo, Mölndal 2002-03-31