Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 68

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-03-15
Storskarv Hjuvik, Torslanda 2002-01-08
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-07
Knölsvan Hjuvik, Torslanda 2002-01-08
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-15
Grågås Torslandaviken 2002-03-14
Kanadagås Torslandaviken 2002-02-08
Kricka Torslandaviken 2002-03-26
Gräsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-07
Brunand Torslandaviken 2002-01-16
Vigg Torslandaviken 2002-01-16
Ejder Slottsskogen, Göteborg 2002-01-07
Knipa Hjuvik, Torslanda 2002-01-08
Salskrake Torslandaviken 2002-01-14
Småskrake Hjuvik, Torslanda 2002-01-08
Storskrake Hjuvik, Torslanda 2002-01-08
Brun kärrhök Säve flygplats, Hisingen 2002-03-21
Tornfalk Torslandaviken 2002-02-08
Fasan Tumlehed, Torslanda 2002-01-06
Sothöna Torslandaviken 2002-02-08
Strandskata Torslandaviken 2002-03-14
Tofsvipa Hålsjön, Mölndal 2002-03-15
Morkulla Björkö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-17
Skrattmås Slottsskogen, Göteborg 2002-01-07
Fiskmås Björkö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-03
Silltrut Hjuvik, Torslanda 2002-04-19
Gråtrut Slottsskogen, Göteborg 2002-01-07
Havstrut Björkö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-03
Fisktärna Björkö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-30
Skogsduva Björkö, Gbg:s norra skärgård 2002-03-21
Ringduva Biskopsgården, Hisingen 2002-01-07
Gök Tumlehed, Torslanda 2002-05-07
Tornseglare Björkö, Gbg:s norra skärgård 2002-06-05
Gröngöling Tumlehed, Torslanda 2002-03-13
Sånglärka Torslandaviken 2002-03-21
Sädesärla Stora Varholmen, Torslanda 2002-04-21
Strömstare Mölndalsån, Mölndal 2002-03-15
Gärdsmyg Tumlehed, Torslanda 2002-03-23
Rödstjärt Tumlehed, Torslanda 2002-05-01
Koltrast Tumlehed, Torslanda 2002-01-06
Björktrast Tumlehed, Torslanda 2002-01-06
Taltrast Björkö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-17
Ärtsångare Tumlehed, Torslanda 2002-06-01
Törnsångare Tumlehed, Torslanda 2002-06-05
Trädgårdssångare Tumlehed, Torslanda 2002-06-05
Svarthätta Tumlehed, Torslanda 2002-05-01
Lövsångare Tumlehed, Torslanda 2002-04-30
Entita Tumlehed, Torslanda 2002-01-12
Talltita Tumlehed, Torslanda 2002-01-05
Svartmes Tumlehed, Torslanda 2002-12-12
Blåmes Tumlehed, Torslanda 2002-01-05
Talgoxe Tumlehed, Torslanda 2002-01-05
Nötväcka Tumlehed, Torslanda 2002-01-06
Trädkrypare Tumlehed, Torslanda 2002-01-06
Skata Tumlehed, Torslanda 2002-01-05
Kaja Slottsskogen, Göteborg 2002-01-07
Kråka Slottsskogen, Göteborg 2002-01-07
Korp Tumlehed, Torslanda 2002-03-13
Stare Tumlehed, Torslanda 2002-03-17
Gråsparv Hjuvik, Torslanda 2002-04-22
Pilfink Hjuvik, Torslanda 2002-04-22
Bofink Tumlehed, Torslanda 2002-01-06
Bergfink Tumlehed, Torslanda 2002-01-05
Grönfink Tumlehed, Torslanda 2002-01-05
Grönsiska Tumlehed, Torslanda 2002-12-12
Gråsiska Tumlehed, Torslanda 2002-12-11
Domherre Tumlehed, Torslanda 2002-01-05
Gulsparv Tumlehed, Torslanda 2002-03-22