Saknade arter: Sture Jansson

Här ser du de arter som Sture Jansson inte har sett ännu men andra har sett.
·
Vill du veta var de andra deltagarna sett arterna är det bara att klicka på ett artnamnen så kommer en sådan lista upp.

Art  Kryssad av
Smålom 46
Storlom 49
Svartnäbbad islom 24
Vitnäbbad islom 11
Smådopping 54
Gråhakedopping 46
Svarthalsad dopping 30
Svarthakedopping 41
Stormfågel 39
Gulnäbbad lira 7
Grålira 23
Mindre lira 13
Klykstjärtad stormsvala 3
Havssula 43
Toppskarv 32
Rördrom 46
Silkeshäger 1
Mindre sångsvan 14
Sädgås 20
Spetsbergsgås 36
Bläsgås 9
Vitkindad gås 45
Prutgås 19
Gravand 60
Bläsand 51
Snatterand 29
Stjärtand 42
Årta 29
Skedand 50
Rödhuvad dykand 1
Bergand 45
Alförrädare 26
Alfågel 51
Sjöorre 53
Vitnackad svärta 5
Svärta 36
Bivråk 35
Röd glada 9
Havsörn 22
Blå kärrhök 41
Stäpphök 4
Duvhök 54
Sparvhök 55
Ormvråk 65
Fjällvråk 49
Kungsörn 26
Fiskgjuse 47
Stenfalk 32
Lärkfalk 18
Pilgrimsfalk 39
Orre 28
Tjäder 13
Rapphöna 17
Vaktel 26
Vattenrall 44
Småfläckig sumphöna 24
Kornknarr 37
Rörhöna 57
Trana 25
Skärfläcka 8
Tjockfot 22
Mindre strandpipare 48
Större strandpipare 55
Fjällpipare 1
Ljungpipare 36
Kustpipare 26
Kustsnäppa 33
Sandlöpare 24
Småsnäppa 23
Mosnäppa 32
Spovsnäppa 20
Skärsnäppa 44
Kärrsnäppa 39
Brushane 41
Dvärgbeckasin 29
Enkelbeckasin 51
Dubbelbeckasin 20
Rödspov 1
Myrspov 42
Småspov 31
Storspov 50
Svartsnäppa 41
Rödbena 53
Dammsnäppa 37
Gluttsnäppa 52
Skogssnäppa 50
Grönbena 44
Drillsnäppa 47
Roskarl 24
Smalnäbbad simsnäppa 28
Brednäbbad simsnäppa 18
Bredstjärtad labb 18
Labb 33
Fjällabb 9
Storlabb 22
Dvärgmås 42
Vitvingad trut 48
Vittrut 7
Tretåig mås 48
Kentsk tärna 36
Silvertärna 33
Småtärna 3
Svarttärna 17
Sillgrissla 52
Tordmule 48
Tobisgrissla 45
Alkekung 25
Lunnefågel 30
Tamduva 64
Turkduva 54
Berguv 31
Sparvuggla 32
Kattuggla 50
Hornuggla 27
Jorduggla 24
Pärluggla 12
Nattskärra 30
Kungsfiskare 51
Härfågel 24
Göktyta 12
Spillkråka 49
Större hackspett 65
Mindre hackspett 48
Korttålärka 17
Trädlärka 41
Berglärka 47
Backsvala 52
Ladusvala 54
Hussvala 54
Större piplärka 3
Mongolpiplärka 34
Fältpiplärka 24
Trädpiplärka 48
Ängspiplärka 58
Rödstrupig piplärka 19
Skärpiplärka 58
Vattenpiplärka 10
Gulärla 49
Forsärla 48
Sidensvans 53
Järnsparv 49
Rödhake 65
Näktergal 53
Blåhake 17
Svart rödstjärt 30
Buskskvätta 48
Stenskvätta 53
Ringtrast 26
Rödvingetrast 48
Dubbeltrast 38
Gräshoppsångare 45
Sävsångare 41
Busksångare 36
Kärrsångare 46
Rörsångare 49
Härmsångare 39
Taigasångare 14
Grönsångare 45
Gransångare 50
Kungsfågel 61
Grå flugsnappare 38
Svartvit flugsnappare 48
Skäggmes 36
Stjärtmes 49
Tofsmes 50
Pungmes 7
Törnskata 38
Varfågel 51
Nötskrika 56
Nötkråka 23
Råka 43
Rosenstare 29
Gulhämpling 2
Steglits 50
Hämpling 52
Vinterhämpling 46
Snösiska 16
Bändelkorsnäbb 33
Mindre korsnäbb 47
Större korsnäbb 31
Rosenfink 30
Tallbit 1
Stenknäck 50
Lappsparv 26
Snösparv 28
Ortolansparv 20
Sävsparv 54