Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 212

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-03-11
Smådopping Säveåns mynning, Göta älv 2002-02-25
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-03-18
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-27
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-02
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-29
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-18
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Storskarv Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-18
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-21
Knölsvan Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Mindre sångsvan Frölunda, Göteborg 2002-03-25
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-21
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-28
Grågås Kråkudden, Hönö 2002-02-04
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-21
Vitkindad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-04
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-09
Snatterand Torslandaviken 2002-06-22
Kricka Hökälla, Hisingen 2002-03-12
Gräsand Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Stjärtand Torslandaviken 2002-04-29
Årta Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-13
Brunand Torslandaviken 2002-01-21
Vigg Torslandaviken 2002-01-21
Bergand Torslandaviken 2002-03-18
Ejder Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Alförrädare Vasskären, Gbg:s södra skärgård 2002-12-16
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Vitnackad svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Knipa Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Salskrake Torslandaviken 2002-01-21
Småskrake Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Storskrake Torslandaviken 2002-01-21
Bivråk Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-05-27
Havsörn Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-11-11
Brun kärrhök Bredungen, Rödbo, Hisingen 2002-04-08
Blå kärrhök Trädet, Säve, Hisingen 2002-02-25
Duvhök Hökälla, Hisingen 2002-01-21
Sparvhök Hökälla, Hisingen 2002-01-28
Ormvråk Hökälla, Hisingen 2002-01-21
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-21
Kungsörn Hökälla, Hisingen 2002-01-28
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-08-01
Tornfalk Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Stenfalk Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-06
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-17
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-27
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-12
Fasan Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-18
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-17
Rörhöna Torslandaviken 2002-01-21
Sothöna Torslandaviken 2002-02-04
Trana Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-05-27
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-20
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-11
Ljungpipare Torslandaviken 2002-05-01
Kustpipare Backatorp, Backa, Hisingen 2002-07-24
Tofsvipa Hökälla, Hisingen 2002-02-04
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-09-02
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-09-02
Småsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-09-07
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-27
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-09-07
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Brushane Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-09-23
Enkelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Dubbelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-09-15
Morkulla Backatorp, Backa, Hisingen 2002-03-24
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Småspov Torslandaviken 2002-04-29
Storspov Torslandaviken 2002-04-20
Svartsnäppa Hökälla, Hisingen 2002-06-06
Rödbena Torslandaviken 2002-04-06
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-28
Skogssnäppa Hökälla, Hisingen 2002-04-18
Grönbena Torslandaviken 2002-05-03
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-11
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-08-02
Labb Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Skrattmås Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Silltrut Hökälla, Hisingen 2002-03-09
Gråtrut Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-09
Havstrut Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-09-07
Fisktärna Rådasjön, Råda 2002-04-27
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-02-04
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Tamduva Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Skogsduva Hökälla, Hisingen 2002-02-04
Ringduva Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Turkduva Mariaplan, Göteborg 2002-04-26
Gök Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Berguv Torslandaviken 2002-08-25
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-25
Kattuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-25
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-13
Nattskärra Rambo mosse, Mölndal 2002-06-09
Tornseglare Backatorp, Backa, Hisingen 2002-05-23
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-03-11
Gröngöling Backatorp, Backa, Hisingen 2002-02-23
Spillkråka Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-25
Större hackspett Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Mindre hackspett Lillhagen, Säve, Hisingen 2002-03-15
Trädlärka Rambo mosse, Mölndal 2002-04-06
Sånglärka Torslandaviken 2002-01-21
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-03-09
Backsvala Torslandaviken 2002-04-28
Ladusvala Hökälla, Hisingen 2002-04-22
Hussvala Torslandaviken 2002-04-29
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-11
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-04-28
Ängspiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Gulärla Hökälla, Hisingen 2002-04-27
Forsärla S:t Jörgens golfbana, Tuve, Hisingen 2002-03-12
Sädesärla Hökälla, Hisingen 2002-04-02
Sidensvans Ersdalsvägen, Hönö 2002-02-18
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-03-18
Gärdsmyg Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Järnsparv Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-25
Rödhake Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Näktergal Torslandaviken 2002-05-03
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-17
Rödstjärt Backatorp, Backa, Hisingen 2002-05-14
Buskskvätta Bredungen, Rödbo, Hisingen 2002-04-30
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-06
Koltrast Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Björktrast Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Taltrast Backatorp, Backa, Hisingen 2002-03-24
Rödvingetrast S:t Jörgens golfbana, Tuve, Hisingen 2002-03-12
Dubbeltrast Skändla, Tuve, Hisingen 2002-03-25
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-05
Sävsångare Tuvevägen, Hisingen 2002-05-11
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Skändla, Tuve, Hisingen 2002-05-21
Rörsångare Råda säteri, Råda 2002-04-27
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-17
Ärtsångare Torslandaviken 2002-05-01
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-02
Trädgårdssångare Torslandaviken 2002-05-17
Svarthätta Råda säteri, Råda 2002-04-27
Grönsångare Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-04-24
Gransångare Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Lövsångare Backatorp, Backa, Hisingen 2002-04-22
Kungsfågel Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-28
Grå flugsnappare Delsjöområdet, Göteborg 2002-05-24
Svartvit flugsnappare Svankällan, Säve, Hisingen 2002-04-24
Skäggmes Bredungen, Rödbo, Hisingen 2002-08-26
Stjärtmes Fridhem, Backa, Hisingen 2002-03-15
Entita Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-28
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-09
Tofsmes Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Svartmes Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Blåmes Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Talgoxe Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Nötväcka Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Trädkrypare Ersdalen, Hönö 2002-02-18
Törnskata Torslandaviken 2002-05-27
Varfågel Hökälla, Hisingen 2002-01-28
Nötskrika Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-28
Skata Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-11-11
Kaja Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Råka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-21
Kråka Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Korp Ramberget, Hisingen 2002-01-21
Stare Hökälla, Hisingen 2002-02-18
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Pilfink Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Bofink Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Bergfink Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Grönfink Kråkudden, Hönö 2002-01-21
Steglits Backatorp, Backa, Hisingen 2002-04-12
Grönsiska Skogome, Säve, Hisingen 2002-02-04
Hämpling Hökälla, Hisingen 2002-03-30
Vinterhämpling Bredungen, Rödbo, Hisingen 2002-04-08
Gråsiska Backatorp, Backa, Hisingen 2002-02-19
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken, Hisingen 2002-08-16
Mindre korsnäbb Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-25
Större korsnäbb Ersdalen, Hönö 2002-03-11
Rosenfink Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-05-27
Domherre Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-06
Stenknäck Lillhagen, Säve, Hisingen 2002-03-15
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-23
Snösparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-12-27
Gulsparv Hökälla, Hisingen 2002-01-21
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-24
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-21