Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 192

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-06-27
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-06-27
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-06-06
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-19
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-08-16
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-06-27
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-06-27
Storskarv Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Gråhäger Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Knölsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Sångsvan Mölnlycke, Härryda  2002-01-18
Sädgås Saltsjönäs, Göteborg 2002-09-14
Grågås Torslandaviken 2002-03-02
Kanadagås Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-05-31
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Bläsand Torslandaviken 2002-06-19
Kricka Stora Amundön, Askim 2002-01-13
Gräsand Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Stjärtand Torslandaviken 2002-06-10
Skedand Torslandaviken 2002-08-06
Brunand Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Vigg Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-14
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-27
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-06-27
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Knipa Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Salskrake Torslandaviken 2002-01-22
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Storskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Bivråk Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-01
Brun kärrhök Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-07-31
Blå kärrhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-10-02
Duvhök Ryet, Askim 2002-04-21
Sparvhök Ramberget, Hisingen 2002-02-16
Ormvråk Årekärr, Askim 2002-03-24
Fjällvråk Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-03-24
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-06-17
Tornfalk Arendalstippen, Hisingen 2002-01-22
Pilgrimsfalk Kråkudden, Hönö 2002-11-01
Orre Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-03-24
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-19
Fasan Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Vattenrall Välen, Göteborg 2002-06-18
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-14
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2002-04-03
Sothöna Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Strandskata Askimsviken, Göteborg 2002-05-14
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Hökälla, Hisingen 2002-05-14
Större strandpipare Torslandaviken 2002-05-13
Ljungpipare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-07-31
Tofsvipa Årekärr, Askim 2002-04-25
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-06-27
Brushane Torslandaviken 2002-06-10
Dvärgbeckasin Fässberg, Mölndal 2002-10-12
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-03
Morkulla Ryet, Askim 2002-04-19
Myrspov Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-07-30
Småspov Torslandaviken 2002-07-22
Storspov Stora Varholmen, Askim 2002-04-20
Svartsnäppa Välen, Göteborg 2002-06-09
Rödbena Torslandaviken 2002-05-14
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Gluttsnäppa Välen, Göteborg 2002-07-08
Skogssnäppa Årekärr, Askim 2002-04-25
Grönbena Hökälla, Hisingen 2002-05-14
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-05-14
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-08-06
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-11-01
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-06-27
Labb Kråkudden, Hönö 2002-06-27
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-11-01
Skrattmås Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Fiskmås Gropegårdsgatan, Lundby, Hisingen 2002-03-25
Silltrut Oxsjön, Askim 2002-04-14
Gråtrut Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-06-27
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-06-27
Fisktärna Stora Varholmen, Askim 2002-04-20
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-06-27
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Tobisgrissla Råbena, Askim 2002-04-23
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Tamduva Wieselgrensplatsen, Hisingen 2002-02-15
Skogsduva Hovås Vassgång, Askim 2002-09-04
Ringduva Hovås Vassgång, Askim 2002-01-20
Turkduva Älvsborgsgatan, Göteborg 2002-07-03
Gök Årekärr, Askim 2002-05-16
Kattuggla Hovås Vassgång, Askim 2002-09-05
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-01
Nattskärra Sisjöns skjutbana, Askim 2002-06-06
Tornseglare Årekärr, Askim 2002-06-05
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-03-02
Gröngöling Hovås Vassgång, Askim 2002-01-20
Spillkråka Bokedalen, Jonsered 2002-07-27
Större hackspett Hovås Vassgång, Askim 2002-01-27
Mindre hackspett Gropegårdsgatan, Hisingen 2002-08-21
Trädlärka Oxsjön, Askim 2002-04-25
Sånglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-03-02
Backsvala Torslandaviken 2002-06-10
Ladusvala Årekärr, Askim 2002-04-25
Hussvala Årekärr, Askim 2002-05-16
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-11
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-10
Trädpiplärka Oxsjön, Askim 2002-05-16
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-05-13
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Gulärla Arendalstippen, Hisingen 2002-07-22
Forsärla Jonsereds fabriker, Säveån 2002-07-27
Sädesärla Billdal, Askim 2002-04-13
Sidensvans Oxsjön, Askim 2002-11-19
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-18
Gärdsmyg Oxsjön, Askim 2002-01-20
Järnsparv Oxsjön, Askim 2002-04-14
Rödhake Hovås Vassgång, Askim 2002-01-20
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-06-06
Svart rödstjärt Postgatan, Göteborg 2002-06-19
Rödstjärt Hovås Vassgång Askim 2002-05-16
Buskskvätta Årekärr, Askim 2002-05-16
Stenskvätta Torslandaviken 2002-06-10
Koltrast Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Björktrast Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Taltrast Ryet, Askim 2002-04-03
Rödvingetrast Hovås Vassgång, Askim 2002-10-27
Gräshoppsångare Välen, Göteborg 2002-05-14
Sävsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-14
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-06-06
Rörsångare Välen, Göteborg 2002-06-18
Härmsångare Rya skog, Hisingen 2002-06-06
Ärtsångare Gropegårdsgatan, Lundby, Hisingen 2002-05-14
Törnsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-14
Trädgårdssångare Hovås Vassgång Askim 2002-05-28
Svarthätta Årekärr, Askim 2002-04-25
Grönsångare Årekärr, Askim 2002-04-25
Gransångare Oxsjön, Askim 2002-04-14
Lövsångare Oxsjön, Askim 2002-04-25
Kungsfågel Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-03-24
Grå flugsnappare Årekärr, Askim 2002-06-30
Svartvit flugsnappare Hökälla, Hisingen 2002-05-14
Skäggmes Ersdalen, Hönö 2002-11-01
Stjärtmes Ryet, Askim 2002-04-21
Entita Hovås Vassgång Askim 2002-01-20
Talltita Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-01
Tofsmes Oxsjön, Askim 2002-02-16
Svartmes Hovås Vassgång, Askim 2002-01-27
Blåmes Hovås Vassgång, Askim 2002-01-20
Talgoxe Hovås Vassgång, Askim 2002-01-20
Nötväcka Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Törnskata Oxsjön, Askim 2002-07-18
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Nötskrika Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-03-24
Skata Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-09-04
Kaja Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Råka Årekärr, Askim 2002-03-24
Kråka Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Korp Oxsjön, Askim 2002-01-23
Stare Årekärr, Askim 2002-03-24
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-19
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Pilfink Brottkärr, Askim 2002-01-20
Bofink Ryet, Askim 2002-01-20
Bergfink Ryet, Askim 2002-01-20
Grönfink Stora Amundön, Askim 2002-01-20
Grönsiska Hovås Vassgång, Askim 2002-01-20
Hämpling Torslandaviken 2002-05-13
Vinterhämpling Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Gråsiska Oxsjön, Askim 2002-04-25
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-19
Mindre korsnäbb Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-03-24
Större korsnäbb Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-03-24
Rosenfink Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-06-06
Domherre Hovås, Askim  2002-01-22
Stenknäck Svalebogatan, Göteborg 2002-03-02
Gulsparv Torslandaviken 2002-01-22
Sävsparv Årekärr, Askim 2002-03-24