Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 227

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-17
Skäggdopping Torslandaviken 2002-03-24
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Rådasjön, Råda 2002-04-11
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-05-13
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Storskarv Torslandaviken 2002-02-06
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-19
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-04
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-04
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-04
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Grågås Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-03
Kanadagås Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-22
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Bläsand Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Snatterand Torslandaviken 2002-04-27
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-23
Gräsand Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Brunand Torslandaviken 2002-02-11
Vigg Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Ejder Torslandaviken 2002-01-04
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-25
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Knipa Torslandaviken 2002-01-04
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Torslandaviken 2002-01-04
Storskrake Torslandaviken 2002-01-04
Bivråk Hålsjön, Mölndal 2002-05-21
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-08
Blå kärrhök Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Duvhök Torslandaviken 2002-01-27
Sparvhök Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-12
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-03
Kungsörn Skändla, Tuve, Hisingen 2002-02-03
Fiskgjuse Hålsjön, Mölndal 2002-05-21
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-11
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-21
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-02
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-27
Fasan Hökälla, Hisingen 2002-01-13
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-19
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-26
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-16
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-02-24
Sothöna Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-13
Trana Smedstorp, Björketorp 2002-04-25
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Skärfläcka Torslandaviken 2002-04-27
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-11
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Ljungpipare Torslandaviken 2002-04-25
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-03
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-22
Mosnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-25
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Kärrsnäppa Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Brushane Torslandaviken 2002-06-07
Dvärgbeckasin Eklanda, Mölndal 2002-10-10
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-22
Dubbelbeckasin Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-19
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Torslandaviken 2002-05-07
Storspov Torslandaviken 2002-04-15
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-07
Rödbena Torslandaviken 2002-04-06
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-23
Skogssnäppa Hökälla, Hisingen 2002-04-10
Grönbena Torslandaviken 2002-05-07
Drillsnäppa Lundbyhamnen, Hisingen 2002-04-29
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-27
Brednäbbad simsnäppa Vinga 2002-10-26
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-03
Skrattmås Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-12
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Silltrut Backaplan, Hisingen 2002-04-01
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Kentsk tärna Torslandaviken 2002-05-07
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-25
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Tobisgrissla Hjälvik, Öckerö 2002-03-24
Alkekung Vinga 2002-10-26
Lunnefågel Vinga 2002-10-26
Tamduva Göteborgs fiskhamn 2002-01-04
Skogsduva Hålsjön, Mölndal 2002-02-06
Ringduva Hökälla, Hisingen 2002-01-29
Turkduva Gjutaregatan, Lundby, Hisingen 2002-02-09
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-03-24
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-02-21
Kattuggla Hålsjön, Mölndal 2002-03-18
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-09
Jorduggla Torslandaviken 2002-04-08
Nattskärra Bolsten, Rödbo, Hisingen 2002-06-04
Tornseglare Hökälla, Hisingen 2002-05-17
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-12
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-09
Gröngöling Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Spillkråka Klippans naturreservat, Björketorp 2002-02-06
Större hackspett Hökälla, Hisingen 2002-01-13
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-04-08
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Sånglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-27
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-27
Backsvala Torslandaviken 2002-04-25
Ladusvala Smedstorp, Björketorp 2002-04-25
Hussvala Smedstorp, Björketorp 2002-04-25
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Smedstorp, Björketorp 2002-04-25
Ängspiplärka Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Gulärla Torslandaviken 2002-04-25
Forsärla Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-03-18
Sädesärla Hjälvik, Öckerö 2002-03-24
Sidensvans Slottsskogen, Göteborg 2002-02-02
Strömstare Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-09
Gärdsmyg Torslandaviken 2002-01-13
Järnsparv Rambo mosse, Mölndal 2002-04-02
Rödhake Lindholmen, Lundby, Hisingen 2002-02-06
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-12
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-19
Rödstjärt Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Stenskvätta Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-15
Ringtrast Helenedal, Mölndal 2002-04-04
Koltrast Torslandaviken 2002-01-13
Björktrast Torslandaviken 2002-01-04
Taltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-02
Rödvingetrast Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-03-20
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2002-04-08
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-13
Rörsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Ärtsångare Torslandaviken 2002-05-04
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-07
Trädgårdssångare Kärralunds camping, Göteborg 2002-05-16
Svarthätta Hålsjön, Mölndal 2002-05-02
Grönsångare Hålsjön, Mölndal 2002-05-02
Gransångare Gjutaregatan, Lindholmen 2002-04-01
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-25
Kungsfågel Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Svartvit flugsnappare Hålsjön, Mölndal 2002-04-25
Skäggmes Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-06
Stjärtmes Labbera, Råda 2002-04-11
Entita Bråta, Råda 2002-01-09
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-06
Tofsmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-06
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-06
Blåmes Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Talgoxe Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Nötväcka Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Trädkrypare Gunnebo, Mölndal 2002-02-09
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Varfågel Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-01-13
Nötskrika Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-24
Skata Torslandaviken 2002-01-04
Nötkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-23
Kaja Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-24
Kråka Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Korp Ramberget, Hisingen 2002-01-04
Stare Nolvik, Björlanda 2002-02-03
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Ramberget, Hisingen 2002-01-04
Pilfink Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Bofink Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-13
Bergfink Biskopsgården, Hisingen 2002-01-29
Grönfink Torslandaviken 2002-01-04
Steglits Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-06
Grönsiska Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-06
Hämpling Stora Amundön, Askim 2002-04-10
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-13
Gråsiska Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Snösiska Grevedämmet, Mölndal 2002-03-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-23
Större korsnäbb Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-21
Rosenfink Orrekulla, Säve, Hisingen 2002-06-04
Domherre Hökälla, Hisingen 2002-01-04
Stenknäck Wendelsberg, Mölnlycke, Råda 2002-02-07
Lappsparv Torslandaviken 2002-04-06
Snösparv Ersdalen, Hönö 2002-10-19
Gulsparv Biskopsgården, Hisingen 2002-01-29
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-12