Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 238

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Storlom Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-03-24
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-23
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-24
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Storskarv Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-27
Knölsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Mindre sångsvan Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Sångsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Sädgås Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-12-30
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Grågås Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-27
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-01
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Snatterand Torslandaviken 2002-04-27
Kricka Välen, Göteborg 2002-03-10
Gräsand Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Stjärtand Torslandaviken 2002-04-29
Årta Torslandaviken 2002-05-04
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Vigg Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-22
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Knipa Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Salskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Storskrake Torslandaviken 2002-01-13
Bivråk Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-06-01
Röd glada Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-14
Havsörn Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-14
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-09-21
Duvhök Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-21
Sparvhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-24
Ormvråk Hökälla, Hisingen 2002-02-09
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-16
Kungsörn Uppegården, Säve, Hisingen 2002-03-24
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-06-02
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-27
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-09
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-17
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-07
Tjäder Ugglemossen, Partille 2002-04-28
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-07
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-06-05
Fasan Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Vattenrall Torslandaviken 2002-04-02
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-27
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-03-18
Sothöna Torslandaviken 2002-01-13
Trana Smedstorp, Björketorp 2002-05-18
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Skärfläcka Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-13
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-11
Kustpipare Bolleskären, Hönö 2002-05-20
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-03-10
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-08-30
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-11
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-20
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-03
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö 2002-04-06
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Torslandaviken 2002-05-04
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-04-09
Dubbelbeckasin Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-19
Morkulla Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Billdals gård, Askim 2002-08-04
Storspov Torslandaviken 2002-04-19
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-07
Rödbena Torslandaviken 2002-03-30
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-24
Skogssnäppa Hålsjön, Mölndal 2002-04-14
Grönbena Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Drillsnäppa Lundbyhamnen, Hisingen 2002-05-04
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-11
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-08-04
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-27
Skrattmås Brunnsparken, Göteborg 2002-01-02
Fiskmås Arendalstippen, Hisingen 2002-03-09
Silltrut Arendalstippen, Hisingen 2002-03-17
Gråtrut Brunnsparken, Göteborg 2002-01-02
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-27
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Tamduva Brunnsparken, Göteborg 2002-01-02
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-02
Ringduva Kobbehall, Askim 2002-01-01
Turkduva Askims Röseväg, Askim 2002-03-11
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Berguv Torslandaviken 2002-06-05
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Kattuggla Kärret, Björketorp 2002-02-24
Hornuggla Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Jorduggla Torslandaviken 2002-04-01
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-15
Nattskärra Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-05-18
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-20
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-27
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Spillkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-31
Större hackspett Svartemossen, Askim 2002-01-20
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-21
Sånglärka Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-02
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-27
Backsvala Torslandaviken 2002-04-28
Ladusvala Hålsjön, Mölndal 2002-05-02
Hussvala Torslandaviken 2002-05-04
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Ugglemossen, Partille 2002-04-28
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-24
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-15
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Vattenpiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulärla Välen, Göteborg 2002-05-02
Forsärla Grevedämmet, Mölndal 2002-04-07
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-04-01
Sidensvans Välen, Göteborg 2002-01-06
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-26
Gärdsmyg Ringestensvägen, Askim 2002-03-13
Järnsparv Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-06
Rödhake Kobbehall, Askim 2002-01-01
Näktergal Hökälla, Hisingen 2002-05-09
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-22
Rödstjärt Kobbehall, Askim 2002-05-07
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Stenskvätta Kråkudden, Hönö 2002-04-06
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-20
Koltrast Kobbehall, Askim 2002-01-01
Björktrast Välen, Göteborg 2002-01-06
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-23
Rödvingetrast Välen, Göteborg 2002-03-20
Dubbeltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-31
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Sävsångare Eklanda, Mölndal 2002-05-09
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Eklanda, Mölndal 2002-05-13
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-04
Härmsångare Rya skog, Hisingen 2002-05-18
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-04
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö 2002-05-25
Svarthätta Hålsjön, Mölndal 2002-05-02
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Grönsångare Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-05-08
Gransångare Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-03
Lövsångare Kobbehall, Askim 2002-04-30
Kungsfågel Östra Trollåsen, Askim 2002-01-27
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Kobbehall, Askim 2002-05-11
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-29
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Entita Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Talltita Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-05-08
Tofsmes Kobbehall, Askim 2002-01-01
Svartmes Kobbehall, Askim 2002-01-01
Blåmes Kobbehall, Askim 2002-01-01
Talgoxe Kobbehall, Askim 2002-01-01
Nötväcka Kobbehall, Göteborg 2002-01-05
Trädkrypare Klippans naturreservat, Björketorp 2002-02-24
Pungmes Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Törnskata Torslandaviken 2002-05-19
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Nötskrika Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Skata Kobbehall, Askim 2002-01-01
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-08-17
Kaja Brunnsparken, Göteborg 2002-01-02
Råka Välen, Göteborg 2002-03-24
Kråka Järnbrott, Göteborg 2002-01-06
Korp Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-01-20
Stare Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Brunnsparken, Göteborg 2002-01-02
Pilfink Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Bofink Svartemossen, Askim 2002-01-27
Bergfink Kobbehall, Askim 2002-01-01
Grönfink Kobbehall, Askim 2002-01-01
Steglits Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Grönsiska Kobbehall, Askim 2002-01-26
Hämpling Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-03-24
Gråsiska Slottsskogen, Göteborg 2002-03-18
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Större korsnäbb Risbacka, Härryda 2002-06-15
Rosenfink Kobbehall, Askim 2002-05-10
Domherre Kobbehall, Askim 2002-01-27
Stenknäck Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-14
Snösparv Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-02
Gulsparv Lexby, Björlanda 2002-02-16
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Sävsparv Arendalstippen, Hisingen 2002-03-17