Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 177

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Storlom Vättlefjäll, Angered 2002-05-09
Smådopping Välen, Göteborg 2002-02-02
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-03-24
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-26
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-08-30
Storskarv Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-23
Gråhäger Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Knölsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Sångsvan Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Grågås Torslandaviken 2002-01-26
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-26
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-04
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-02
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-08-22
Snatterand Torslandaviken 2002-04-26
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-02
Gräsand Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Stjärtand Torslandaviken 2002-09-22
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-24
Brunand Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Vigg Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Bergand Torslandaviken 2002-03-09
Ejder Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-22
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-05-16
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Knipa Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Salskrake Torslandaviken 2002-01-20
Småskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Storskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Bivråk Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-24
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-17
Blå kärrhök Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Sparvhök Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-09
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-20
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-20
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-04-26
Tornfalk Hökälla, Hisingen 2002-01-20
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-16
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-17
Fasan Fässberg, Mölndal 2002-02-02
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-16
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-26
Sothöna Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Trana Chalmers, Göteborg 2002-03-19
Strandskata Saltholmen, Göteborg 2002-03-14
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-17
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-24
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-01
Tofsvipa Lilleby, Björlanda 2002-02-10
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-08-30
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Brushane Torslandaviken 2002-08-22
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-03-02
Morkulla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-14
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-07-10
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storspov Torslandaviken 2002-04-17
Svartsnäppa Välen, Göteborg 2002-07-07
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-04
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-26
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-17
Grönbena Välen, Göteborg 2002-07-10
Drillsnäppa Vättlefjäll, Angered 2002-05-09
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-16
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-26
Skrattmås Slottsskogen, Göteborg 2002-01-27
Fiskmås Stora Amundön, Askim 2002-02-02
Silltrut Götaälvbron, Göteborg 2002-04-23
Gråtrut Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-26
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Tordmule Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Tobisgrissla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Tamduva Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-02
Ringduva Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Turkduva Långedrag, Göteborg 2002-01-19
Gök Vättlefjäll, Angered 2002-05-09
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-23
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-17
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-16
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-26
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Spillkråka Hålsjön, Mölndal 2002-04-17
Större hackspett Chalmers, Göteborg 2002-01-10
Mindre hackspett Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Sånglärka Lilleby, Björlanda 2002-02-10
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-26
Backsvala Torslandaviken 2002-04-26
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-26
Hussvala Torslandaviken 2002-04-26
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-16
Trädpiplärka Aspen, Partille 2002-05-09
Ängspiplärka Kråkudden, Hönö 2002-03-24
Skärpiplärka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Gulärla Torslandaviken 2002-05-05
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-26
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-24
Sidensvans Buråsskolan, Krokslätt, Göteborg  2002-02-14
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-26
Gärdsmyg Falkenbersgsgatan, Göteborg 2002-02-05
Järnsparv Rambo mosse, Mölndal 2002-04-17
Rödhake Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Näktergal Torslandaviken 2002-05-11
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-24
Rödstjärt Sörgården, Göteborg 2002-05-26
Buskskvätta Hökälla, Hisingen 2002-05-11
Stenskvätta Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-23
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-24
Koltrast Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Björktrast Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-23
Rödvingetrast Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-23
Sävsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-11
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-23
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-11
Härmsångare Rya skog, Hisingen 2002-06-02
Ärtsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-11
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-16
Trädgårdssångare Sörgården, Göteborg 2002-05-26
Svarthätta Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-09
Grönsångare Tultered, Partille 2002-05-09
Gransångare Hålsjön, Mölndal 2002-04-17
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-26
Kungsfågel Rya skog, Hisingen 2002-01-26
Grå flugsnappare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-08
Svartvit flugsnappare Aspen, Partille 2002-05-09
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Entita Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-10-12
Talltita Maderna, Partille 2002-01-27
Tofsmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Svartmes Rambo mosse, Mölndal 2002-04-17
Blåmes Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Talgoxe Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Nötväcka Hökälla, Hisingen 2002-01-20
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Varfågel Prästegården, Björlanda 2002-02-17
Nötskrika Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Skata Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Kaja Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Kråka Chalmers, Göteborg 2002-01-10
Korp Chalmers, Göteborg 2002-01-10
Stare Torslandaviken 2002-01-26
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Pilfink Torslandaviken 2002-01-26
Bofink Rya skog, Hisingen 2002-01-26
Bergfink Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Grönfink Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Steglits Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Grönsiska Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Hämpling Torslandaviken 2002-04-17
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-03-24
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-20
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-13
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-08
Domherre Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Stenknäck Torslandaviken 2002-02-02
Snösparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Gulsparv Lilleby, Björlanda 2002-02-10
Sävsparv Arendalstippen, Hisingen 2002-03-16