Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 230

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Storlom Stora Amundön, Askim 2002-04-01
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Smådopping Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-20
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Rådasjön, Råda 2002-04-11
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-05-13
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Storskarv Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Toppskarv Vinga 2002-03-16
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-10
Gråhäger Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-01-19
Knölsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Sångsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Sädgås Uppegården, Säve, Hisingen 2002-01-19
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-02
Bläsgås Kråkudden, Hönö 2002-05-14
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-02
Kanadagås Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Gravand Torslandaviken 2002-02-02
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Snatterand Torslandaviken 2002-04-01
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-13
Gräsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-04-24
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-04
Vigg Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-22
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Vitnackad svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Svärta Torslandaviken 2002-04-20
Knipa Gullbergsmotet, Göteborg 2002-01-04
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Storskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Bivråk Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-06
Havsörn Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-11
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-17
Stäpphök Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-06
Duvhök Blixås, Mölndal 2002-03-12
Sparvhök Björnekulla, Göteborg 2002-01-18
Ormvråk Skräppekärr, Göteborg 2002-01-04
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-04
Kungsörn Säve flygplats, Hisingen 2002-02-17
Fiskgjuse Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-14
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-04
Stenfalk Breviken, Hönö 2002-05-11
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-04
Tjäder Vättlefjäll, Angered 2002-12-08
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-10
Fasan Eklanda, Mölndal 2002-02-03
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-04
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-25
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-13
Rörhöna Torslandaviken 2002-01-27
Sothöna Göteborgs fiskhamn 2002-01-04
Trana Oxsjön, Askim 2002-04-03
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-11
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-10
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-01
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Tofsvipa Eklanda, Mölndal 2002-02-03
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-01
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Småsnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-03
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-10
Spovsnäppa Hjälvik, Öckerö 2002-08-03
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Välen, Göteborg 2002-10-03
Enkelbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-03-03
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-05-08
Morkulla Hålsjön, Mölndal 2002-03-10
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Småspov Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Storspov Brottkärr, Askim 2002-03-28
Svartsnäppa Stora Hästholmen, Björlanda 2002-06-02
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-23
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-12
Grönbena Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Drillsnäppa Välen, Göteborg 2002-05-01
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Bredstjärtad labb Vinga 2002-10-27
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Skrattmås Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-04
Fiskmås Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-04
Silltrut Välen, Göteborg 2002-03-20
Gråtrut Björnekulla, Göteborg 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut Vinga 2002-03-23
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-04
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-03-30
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-24
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-23
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Alkekung Vinga 2002-10-27
Lunnefågel Vinga 2002-10-27
Tamduva Tynnered, Göteborg 2002-01-13
Skogsduva Hökälla, Hisingen 2002-02-04
Ringduva Göteborgs fiskhamn 2002-01-04
Turkduva Ersdalsvägen, Hönö 2002-03-02
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Berguv Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Kattuggla Björnekulla, Göteborg 2002-01-08
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-07
Jorduggla Torslandaviken 2002-03-29
Nattskärra Sisjöns skjutfält, Mölndal 2002-05-25
Tornseglare Ersdalen, Hönö 2002-05-18
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-12
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Gröngöling Björnekulla, Göteborg 2002-01-02
Spillkråka Björnekulla, Göteborg 2002-01-04
Större hackspett Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-01-19
Mindre hackspett Iskällareliden, Göteborg 2002-02-17
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Torslandaviken 2002-07-14
Sånglärka Amundön, Askim 2002-02-03
Berglärka Torslandaviken 2002-01-04
Backsvala Torslandaviken 2002-04-14
Ladusvala Hökälla, Hisingen 2002-04-27
Hussvala Hökälla, Hisingen 2002-04-27
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Askesby, Säve, Hisingen 2002-05-04
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-10
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Gulärla Torslandaviken 2002-05-01
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-02-17
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-28
Sidensvans Hönö 2002-02-09
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-13
Gärdsmyg Björnekulla, Göteborg 2002-01-01
Järnsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-29
Rödhake Björnekulla, Göteborg 2002-01-05
Näktergal Hökälla, Hisingen 2002-05-08
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-21
Rödstjärt Torslandaviken 2002-05-04
Buskskvätta Gamla Flygfältet, Torslanda 2002-05-01
Stenskvätta Arendalstippen, Hisingen 2002-04-11
Koltrast Björnekulla, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Björnekulla, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Rödvingetrast Askimsbadet, Göteborg 2002-03-20
Dubbeltrast Askesby, Säve, Hisingen 2002-01-19
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-13
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-03
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-13
Ärtsångare Björnekulla, Göteborg 2002-05-02
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-04
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö 2002-05-11
Svarthätta Grimmered, Göteborg 2002-02-24
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Grönsångare Kockhed, Rödbo, Hisingen 2002-05-04
Gransångare Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-24
Kungsfågel Labbera, Råda 2002-02-17
Grå flugsnappare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Kockhed, Rödbo, Hisingen 2002-05-04
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-02-16
Stjärtmes Labbera, Råda 2002-02-17
Entita Hökälla, Hisingen 2002-01-19
Talltita Orrås, Mölndal 2002-03-12
Tofsmes Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Svartmes Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-13
Blåmes Björnekulla, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Björnekulla, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-01-04
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Törnskata Balltorp, Mölndal 2002-06-22
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Nötskrika Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-04
Skata Björnekulla, Göteborg 2002-01-01
Nötkråka Björnaråsen, Partille 2002-12-08
Kaja Skräppekärr, Göteborg 2002-01-04
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-24
Kråka Björnekulla, Göteborg 2002-01-01
Korp Lexby, Björlanda 2002-01-17
Stare Uppegården, Säve, Hisingen 2002-01-19
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Beryllgatan, Göteborg 2002-01-07
Pilfink Lyse, Torslanda 2002-01-12
Bofink Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Bergfink Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Grönfink Björnekulla, Göteborg 2002-01-01
Steglits Välen, Göteborg 2002-02-02
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-04
Hämpling Torslandaviken 2002-03-29
Vinterhämpling Röd, Hönö 2002-02-09
Gråsiska Skräppekärr, Göteborg 2002-01-04
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Knaxås, Mölndal 2002-03-12
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-26
Rosenfink Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-05-28
Domherre Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Stenknäck Gamla flygfältet, Torslanda 2002-01-12
Lappsparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-24
Snösparv Vinga 2002-03-23
Gulsparv Lyse, Torslanda 2002-01-12
Ortolansparv Saltsjönäs, Göteborg 2002-08-22
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-12