Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 96

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-22
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Storskarv Kråkudden, Hönö 2002-01-19
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-03-21
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-20
Gråhäger Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-19
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-19
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-09
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-04
Kanadagås Välen, Göteborg 2002-02-01
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-04
Gräsand Grevedämmet, Mölndal 2002-01-17
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Brunand Torslandaviken 2002-01-19
Vigg Torslandaviken 2002-01-19
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Ejder Kråkudden, Hönö 2002-01-19
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-01-19
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-03-21
Knipa Grevedämmet, Mölndal 2002-01-17
Salskrake Torslandaviken 2002-01-19
Småskrake Kråkudden, Hönö 2002-01-19
Storskrake Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-19
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-09
Duvhök Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-31
Ormvråk Sandby, Hisingen 2002-01-20
Fjällvråk Gamla flygfältet, Torslanda 2002-01-20
Tornfalk Arendalstippen, Hisingen 2002-01-20
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-22
Fasan Välen, Göteborg 2002-02-01
Rörhöna Välen, Göteborg 2002-03-20
Sothöna Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-19
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-22
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Tofsvipa Fässberg, Mölndal 2002-02-28
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-19
Storspov Torslandaviken 2002-04-22
Skogssnäppa Torslandaviken, Hisingen 2002-04-12
Skrattmås Kråkudden, Hönö 2002-01-19
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2002-01-19
Gråtrut Vantgatan, Göteborg 2002-01-07
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Kråkudden, Hönö 2002-01-19
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-19
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Tamduva Vantgatan, Göteborg 2002-01-07
Ringduva Sandby, Hisingen 2002-01-20
Turkduva Chalmers, Göteborg 2002-04-24
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-19
Gröngöling Brottkärr, Askim 2002-02-10
Sånglärka Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-20
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-19
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-02-10
Sädesärla Torslandaviken, Hisingen 2002-04-12
Sidensvans Näsetvägen, Göteborg 2002-01-28
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-17
Gärdsmyg Rundbergsgatan, Mölndal 2002-01-25
Rödhake Mölndals centrum 2002-01-23
Koltrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-17
Björktrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-16
Kungsfågel Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-06
Stjärtmes Rya skog, Hisingen 2002-01-20
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-20
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-08
Svartmes Välen, Göteborg 2002-02-01
Blåmes Vantgatan, Göteborg 2002-01-07
Talgoxe Vantgatan, Göteborg 2002-01-07
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-01-20
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-02-22
Skata Vantgatan, Göteborg 2002-01-07
Kaja Grönsakstorget, Göteborg 2002-01-07
Kråka Vantgatan, Göteborg 2002-01-07
Korp Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-10
Stare Välen, Göteborg 2002-02-01
Gråsparv Chalmers, Göteborg 2002-01-21
Pilfink Vantgatan, Göteborg 2002-01-07
Bofink Ersdalen, Hönö 2002-03-21
Bergfink Sandby, Hisingen 2002-01-20
Grönfink Gamla flygfältet, Torslanda 2002-01-20
Steglits Välen, Göteborg 2002-01-28
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-20
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-20
Gråsiska Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-17
Domherre Rya skog, Hisingen 2002-01-20
Gulsparv Sandby, Hisingen 2002-01-20
Sävsparv Torslandaviken 2002-04-22