Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 210

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-03-08
Storlom Kalvsund, Gbg:s norra skärgård 2002-05-07
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Vitnäbbad islom Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-30
Smådopping Torslandaviken 2002-06-11
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-24
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-29
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-06-26
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Storskarv Sandvik, Torslanda 2002-01-02
Toppskarv Vinga 2002-03-16
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Gråhäger Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-01-03
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-02
Mindre sångsvan Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-02
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-06
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Grågås Gamla flygfältet, Torslanda 2002-01-31
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-02
Vitkindad gås Stenskär, Gbg:s norra skärgård 2002-06-03
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Gravand Hälsö, Gbg:s norra skärgård 2002-03-04
Bläsand Kråkudden, Hönö 2002-04-20
Snatterand Torslandaviken 2002-07-11
Kricka Hökälla, Hisingen 2002-02-05
Gräsand Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-01-03
Stjärtand Torslandaviken 2002-04-29
Årta Torslandaviken 2002-05-02
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-15
Brunand Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-05
Vigg Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-05
Bergand Torslandaviken 2002-03-20
Ejder Sandvik, Torslanda 2002-01-02
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-25
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-08
Sjöorre Vinga 2002-03-16
Svärta Vinga 2002-03-16
Knipa Torslandaviken 2002-01-02
Salskrake Torslandaviken 2002-01-09
Småskrake Lilla Varholmen, Torslanda 2002-02-21
Storskrake Torslandaviken 2002-01-02
Bivråk Torslanda, Hisingen 2002-07-11
Havsörn Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-11-11
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-06
Duvhök Torslandaviken 2002-01-28
Sparvhök Torslandaviken 2002-01-12
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-02
Fjällvråk Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-01-03
Kungsörn Hökälla, Hisingen 2002-02-13
Fiskgjuse Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-02
Stenfalk Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-14
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-26
Orre Stora Hästholmen, Björlanda 2002-04-21
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-27
Fasan Torslandaviken 2002-01-02
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-05
Småfläckig sumphöna Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-06-17
Kornknarr Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-12
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Sothöna Torslandaviken 2002-01-06
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-03-04
Skärfläcka Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-13
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-04
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Tofsvipa Hökälla, Hisingen 2002-02-05
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Brushane Torslandaviken 2002-05-23
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-10-13
Enkelbeckasin Stora Amundön, Askim 2002-03-19
Dubbelbeckasin Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-19
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-07
Storspov Torslandaviken 2002-04-10
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-10
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-03
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-24
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-18
Grönbena Torslandaviken 2002-05-02
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-08-04
Bredstjärtad labb Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Labb Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 2002-05-21
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-06-24
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-02
Skrattmås Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-05
Fiskmås Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-05
Silltrut Åbro, Mölndal 2002-04-12
Gråtrut Torslandaviken 2002-01-02
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Havstrut Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-05
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-03-04
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-29
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-03-08
Tordmule Vinga 2002-03-16
Tobisgrissla Vinga 2002-03-16
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Lunnefågel Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Tamduva Kvilletorget, Hisingen 2002-01-05
Skogsduva Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-05
Ringduva Rya skog, Hisingen 2002-01-05
Turkduva Ersdalsvägen, Hönö 2002-04-20
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-07
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-03-25
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-19
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-01-09
Hornuggla Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Jorduggla Torslandaviken 2002-04-04
Nattskärra Rambo mosse, Mölndal 2002-05-31
Tornseglare Högåsa, Björlanda 2002-05-15
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-02
Gröngöling Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-01-02
Spillkråka Torslanda, Hisingen 2002-04-06
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-05
Mindre hackspett Privatvägen, Mölndal 2002-03-24
Trädlärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-22
Sånglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-04
Berglärka Torslandaviken 2002-01-02
Backsvala Torslandaviken 2002-04-24
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-13
Hussvala Torslandaviken 2002-05-02
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-19
Trädpiplärka Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-04-30
Ängspiplärka Lilleby båthamn, Björlanda 2002-02-23
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-03-04
Gulärla Torslandaviken 2002-04-29
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-05
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-03-21
Sidensvans Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-30
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-04
Gärdsmyg Slottsskogen, Göteborg 2002-01-04
Järnsparv Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödhake Sandvik, Torslanda 2002-01-02
Näktergal Torslandaviken 2002-05-12
Svart rödstjärt Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödstjärt Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-07
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-03
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-18
Ringtrast Torslandaviken 2002-04-19
Koltrast Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-01-02
Björktrast Torslandavallen, Hisingen 2002-01-02
Taltrast Torslanda, Hisingen 2002-03-26
Rödvingetrast Välen, Göteborg 2002-03-19
Dubbeltrast Torslanda golfbana, Hisingen 2002-01-31
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-07
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-16
Kärrsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-24
Rörsångare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-07
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-24
Ärtsångare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-07
Törnsångare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-07
Svarthätta Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-05-02
Gransångare Torslanda, Hisingen 2002-04-01
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-24
Kungsfågel Torslanda, Hisingen 2002-02-07
Svartvit flugsnappare Lysenvägen, Torslanda 2002-05-12
Skäggmes Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-09-28
Stjärtmes Alleby, Björlanda 2002-02-06
Entita Rya skog, Hisingen 2002-03-20
Tofsmes Torslanda, Hisingen 2002-05-21
Svartmes Torslanda, Hisingen 2002-02-07
Blåmes Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-01-02
Talgoxe Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-01-02
Nötväcka Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-01-02
Trädkrypare Torslanda, Hisingen 2002-02-07
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-24
Varfågel Prästegården, Björlanda 2002-02-05
Nötskrika Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-01-02
Skata Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-01-02
Kaja Torslanda torg, Hisingen 2002-01-02
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-26
Kråka Torslandaviken 2002-01-02
Korp Sandvik, Torslanda 2002-01-02
Stare Torslanda golfbana, Hisingen 2002-01-11
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-01-03
Pilfink Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Bofink Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-01-03
Bergfink Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-01-02
Grönfink Gamla Hjuviksvägen, Torslanda 2002-01-03
Steglits Torslandaviken 2002-01-02
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-05
Hämpling Torslandaviken 2002-04-02
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-01-02
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-02
Snösiska Torslandaviken 2002-01-02
Bändelkorsnäbb Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-12
Mindre korsnäbb Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-30
Domherre Sandvik, Torslanda 2002-01-02
Stenknäck Åbyvägen, Mölndal 2002-01-07
Snösparv Södra Röden, Björlanda 2002-02-23
Gulsparv Trångets Södra väg, Torslanda 2002-02-10
Sävsparv Hökälla, Hisingen 2002-03-15