Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 191

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Stora Amundön, Askim 2002-12-28
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Smådopping Partihallarna, Säveån, Göteborg 2002-01-01
Skäggdopping Härlanda tjärn, Göteborg 2002-03-03
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-25
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-07-28
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storskarv Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Toppskarv Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-16
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-16
Gråhäger Runiusgatan, Göteborg 2002-01-13
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-12
Sångsvan Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Grågås Hålsjön, Mölndal 2002-03-16
Kanadagås Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-03
Gravand Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Bläsand Hökällan, Hisingen 2002-03-16
Snatterand Torslandaviken 2002-07-14
Kricka Hökälla, Hisingen 2002-03-18
Gräsand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-17
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Vigg Partihallarna, Säveån, Göteborg 2002-01-01
Ejder Torslandaviken 2002-01-19
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-12-08
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-03-16
Knipa Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Salskrake Torslandaviken 2002-01-19
Småskrake Torslandaviken 2002-01-19
Storskrake Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Bivråk Rödbo 2002-07-28
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Blå kärrhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-09-14
Duvhök Hålsjön, Mölndal 2002-03-16
Sparvhök Stensjön, Mölndal 2002-02-23
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-19
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-19
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-08-17
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-19
Stenfalk Hökälla, Hisingen 2002-10-16
Pilgrimsfalk Västra Frölunda, Göteborg 2002-11-17
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-07
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-13
Fasan Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-04-13
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-27
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-16
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-03-04
Sothöna Torslandaviken 2002-01-12
Strandskata Torslandaviken 2002-03-16
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-20
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-16
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Tofsvipa Västra Frölunda, Göteborg 2002-03-16
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Småsnäppa Torslandaviken 2002-07-28
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-25
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-12-08
Kärrsnäppa Torslandaviken 2002-08-31
Brushane Torslandaviken 2002-07-14
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-10-16
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-03-02
Morkulla Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Småspov Torslandaviken 2002-05-25
Storspov Torslandaviken 2002-04-20
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-07-14
Rödbena Torslandaviken 2002-04-20
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-14
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-14
Skogssnäppa Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Grönbena Torslandaviken 2002-05-20
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-07-14
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-28
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Skrattmås Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Fiskmås Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Silltrut Lindholmen, Hisingen 2002-04-10
Gråtrut Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-01
Havstrut Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Tretåig mås Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-16
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Fisktärna Torslandaviken 2002-05-25
Silvertärna Torslandaviken 2002-07-28
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-03-16
Tordmule Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-16
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-03-16
Tamduva Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Skogsduva Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-03
Ringduva Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Turkduva Vidkärrsgatan, Göteborg 2002-01-01
Gök Torslandaviken 2002-05-25
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-01-06
Hornuggla Alleby, Björlanda 2002-06-12
Nattskärra Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-26
Tornseglare Runiusgatan, Göteborg 2002-05-22
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-12-26
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Gröngöling Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-06
Spillkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-06
Större hackspett Runiusgatan, Göteborg 2002-01-06
Mindre hackspett Skatås, Göteborg 2002-01-06
Trädlärka Rambo mosse, Mölndal 2002-04-07
Sånglärka Hökällan, Hisingen 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Backsvala Torslandaviken 2002-05-14
Ladusvala Torslandaviken 2002-05-14
Hussvala Torslandaviken 2002-05-25
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-11
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-07-14
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-05-25
Ängspiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-15
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-03-16
Gulärla Torslandaviken 2002-05-25
Forsärla Kärralunds camping, Göteborg 2002-04-07
Sädesärla Runiusgatan, Göteborg 2002-04-07
Sidensvans Runiusgatan, Göteborg 2002-01-26
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-02-23
Gärdsmyg Vidblicksgatan, Göteborg 2002-01-03
Järnsparv Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Rödhake Vidblicksgatan, Göteborg 2002-01-03
Näktergal Torslandaviken 2002-05-25
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-20
Rödstjärt Arvid Wallgrens backe 2002-06-15
Buskskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-16
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-20
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-19
Koltrast Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Rödvingetrast Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-13
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-26
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-26
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-10
Kärrsångare Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-26
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-14
Härmsångare Kärralunds camping, Göteborg 2002-05-26
Ärtsångare Torslandaviken 2002-05-14
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-14
Trädgårdssångare Ullevi, Göteborg 2002-05-14
Svarthätta Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-05-16
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Grönsångare Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-05-16
Gransångare Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-05-16
Lövsångare Runiusgatan, Göteborg 2002-05-01
Kungsfågel Skatås, Göteborg 2002-01-06
Grå flugsnappare Delsjöområdet, Göteborg 2002-05-26
Svartvit flugsnappare Runiusgatan, Göteborg 2002-05-01
Skäggmes Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-11-16
Stjärtmes Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-03
Entita Rambo mosse, Mölndal 2002-04-07
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20
Tofsmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20
Svartmes Härlanda tjärn, Göteborg 2002-01-06
Blåmes Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Trädkrypare Stora Delsjön, Göteborg 2002-01-06
Varfågel Hökälla, Hisingen 2002-03-02
Nötskrika Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-06
Skata Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Kaja Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Råka Hökälla, Hisingen 2002-10-11
Kråka Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Korp Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-01
Stare Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-03
Gråsparv Vidkärrsgatan, Göteborg 2002-01-01
Pilfink Råstensgatan, Göteborg 2002-01-02
Bofink Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Bergfink Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Grönfink Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Steglits Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20
Grönsiska Runiusgatan, Göteborg 2002-01-02
Hämpling Torslandaviken 2002-04-12
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Gråsiska Stora Delsjön, Göteborg 2002-01-06
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-12
Mindre korsnäbb Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-02
Större korsnäbb Lillhagsparken, Hisingen 2002-10-09
Rosenfink Rödbo, Hisingen 2002-05-29
Domherre Runiusgatan, Göteborg 2002-01-01
Stenknäck Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-15
Lappsparv Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-11-10
Snösparv Madkulla, Säve, Hisingen 2002-11-10
Gulsparv Torslandaviken 2002-01-19
Sävsparv Hålsjön, Mölndal 2002-04-07