Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 238

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-01-18
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Smådopping Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-08
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Gråhakedopping Lappesand, Hönö 2002-01-18
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-20
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-30
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-18
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Storskarv Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-21
Gråhäger Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Knölsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Mindre sångsvan Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Sångsvan Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-08
Sädgås Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-14
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-08
Bläsgås Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Grågås Stora Amundön, Askim 2002-01-31
Kanadagås Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-02
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Snatterand Kråkudden, Hönö 2002-04-03
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-07
Gräsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-03-22
Årta Kråkudden, Hönö 2002-04-03
Skedand Yttre Tistlarna 2002-03-30
Rödhuvad dykand Kråkudden, Hönö 2002-04-12
Brunand Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Vigg Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Bergand Torslandaviken 2002-01-16
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Alförrädare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-08
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-18
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Knipa Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Salskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-09
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2002-01-03
Bivråk Amerikaliden, Jonsered, Partille 2002-05-26
Röd glada Lunnagården, Mölndal 2002-04-09
Havsörn Brottkärr, Askim 2002-03-13
Brun kärrhök Bredungen, Rödbo, Hisingen 2002-03-31
Blå kärrhök Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-08
Duvhök Kungsladugård, Göteborg 2002-01-03
Sparvhök Svalebogatan, Göteborg 2002-01-04
Ormvråk Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Fjällvråk Jonsered, Partille 2002-01-06
Kungsörn Maderna, Partille 2002-01-20
Fiskgjuse Knapegården, Askim 2002-04-02
Tornfalk Eklanda, Mölndal 2002-01-02
Stenfalk Lilla Varholmen, Torslanda 2002-04-26
Lärkfalk Maderna, Partille 2002-05-10
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-05
Orre Maderna, Partille 2002-02-17
Tjäder Kåsjön, Partille 2002-05-11
Rapphöna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-14
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-16
Fasan Välen, Göteborg 2002-01-04
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-16
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Sothöna Brottkärr, Askim 2002-01-04
Trana Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-19
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-17
Större strandpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-08
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-28
Tofsvipa Fässberg, Mölndal 2002-03-03
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Sandlöpare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-12
Mosnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-14
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-12
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Kärrsnäppa Yttre Tistlarna 2002-03-30
Brushane Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Dvärgbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-08
Enkelbeckasin Brottkärr, Askim 2002-01-04
Dubbelbeckasin Eklanda, Mölndal 2002-05-09
Morkulla Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Rödspov Kråkudden, Hönö 2002-03-27
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-04-24
Småspov Askimsviken, Göteborg 2002-05-02
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Svartsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-02
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-27
Skogssnäppa Maderna, Partille 2002-04-05
Grönbena Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Drillsnäppa Välen, Göteborg 2002-05-02
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-06-17
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Skrattmås Högsbogatan, Göteborg 2002-01-03
Fiskmås Högsbo industriområde, Göteborg 2002-01-03
Silltrut Pinan, Hönö 2002-03-20
Gråtrut Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-04-12
Fisktärna Pinan, Hönö 2002-04-24
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-24
Småtärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-14
Svarttärna Vinga 2002-05-12
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-18
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Tamduva Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Skogsduva Svalebogatan, Göteborg 2002-02-05
Ringduva Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Turkduva V:a begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-08
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-08
Berguv Göteborgs kommun 2002-02-14
Sparvuggla Maderna, Partille 2002-01-06
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Hornuggla Kåhög, Partille 2002-06-03
Jorduggla Torslandaviken 2002-03-29
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-08
Nattskärra Maderna, Partille 2002-06-23
Tornseglare Pilegården, Askim 2002-05-21
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-11
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-06
Göktyta Västra Gärdet, Hönö 2002-04-26
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Spillkråka Maderna, Partille 2002-01-05
Större hackspett Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Mindre hackspett Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-19
Sånglärka Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-11
Backsvala Torslandaviken 2002-04-27
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-27
Hussvala Torslandaviken 2002-04-30
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-13
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-07-03
Trädpiplärka Knapegården, Askim 2002-04-22
Ängspiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Rödstrupig piplärka Smithska udden, Göteborg 2002-09-04
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Gulärla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-27
Forsärla Jonsered, Partille 2002-03-01
Sädesärla Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Sidensvans Backaplan, Hisingen 2002-01-05
Strömstare Jonsered, Säveån 2002-01-06
Gärdsmyg Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Järnsparv Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Rödhake Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Näktergal Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-14
Blåhake Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-14
Svart rödstjärt Kråkudden, Hönö 2002-04-03
Rödstjärt Svalebogatan, Göteborg 2002-04-30
Buskskvätta Välen, Göteborg 2002-05-02
Stenskvätta Ersdalen, Hönö 2002-04-24
Ringtrast Kråkudden, Hönö 2002-04-24
Koltrast Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Björktrast Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Taltrast Hönö 2002-03-22
Rödvingetrast Högsbogatan, Göteborg 2002-01-03
Dubbeltrast Slottsskogen, Göteborg 2002-02-05
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-06-02
Sävsångare Stora ån, Frölunda, Göteborg 2002-05-13
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-15
Kärrsångare Stora ån, Knapegården, Askim 2002-05-22
Rörsångare Otterbäck, Askim 2002-05-04
Härmsångare Kåsjön, Partille 2002-05-11
Ärtsångare Västra Gärdet, Hönö 2002-04-30
Törnsångare Otterbäck, Askim 2002-05-04
Trädgårdssångare Svalebogatan, Göteborg 2002-05-22
Svarthätta Ersdalen, Hönö 2002-04-30
Grönsångare Amerikaliden, Jonsered, Partille 2002-05-03
Gransångare Vinga 2002-03-29
Lövsångare Knapegården, Askim 2002-04-24
Kungsfågel Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Grå flugsnappare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-08
Svartvit flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-04-30
Skäggmes Välen, Göteborg 2002-01-04
Stjärtmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Entita Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Talltita Maderna, Partille 2002-01-05
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Svartmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Blåmes Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Talgoxe Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Nötväcka Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Trädkrypare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Pungmes Askimsviken, Göteborg 2002-10-16
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-23
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Nötskrika Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Skata Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Nötkråka Högsbogatan, Göteborg 2002-01-02
Kaja Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Råka Långeberg, Göteborg 2002-03-26
Kråka Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Korp Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Stare Askimsviken, Göteborg 2002-01-15
Rosenstare Stora Amundön, Askim 2002-09-24
Gråsparv Högsbo, Göteborg 2002-01-03
Pilfink Högsbo, Göteborg 2002-01-03
Bofink Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Bergfink Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Grönfink Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Steglits Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Grönsiska Högsbo, Göteborg 2002-01-03
Hämpling Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-02-13
Vinterhämpling Askimsviken, Göteborg 2002-01-07
Gråsiska Svalebogatan, Göteborg 2002-01-02
Snösiska Brasebacken, Öjersjö, Partille 2002-01-05
Bändelkorsnäbb Lunnagården, Mölndal 2002-08-06
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Större korsnäbb Maderna, Partille 2002-01-19
Rosenfink Tultered, Partille 2002-05-26
Tallbit Kåhög, Partille 2002-11-29
Domherre Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Stenknäck Svalebogatan, Göteborg 2002-01-03
Lappsparv Stora Amundön, Askim 2002-04-02
Snösparv Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Gulsparv Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-03
Ortolansparv Smithska udden, Göteborg 2002-08-22
Sävsparv Brottkärr, Askim 2002-01-22