Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 206

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Storlom Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-14
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Smådopping Askimsviken, Göteborg 2002-01-06
Skäggdopping Askimsviken, Göteborg 2002-01-13
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-20
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-30
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Storskarv Välen, Göteborg 2002-01-01
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-24
Gråhäger Välen, Göteborg 2002-01-02
Knölsvan Välen, Göteborg 2002-01-01
Mindre sångsvan Kråkudden, Hönö 2002-03-20
Sångsvan Smithska udden, Göteborg 2002-01-02
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-08
Grågås Smithska udden, Göteborg 2002-02-03
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2002-01-09
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-27
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-02
Gräsand Välen, Göteborg 2002-01-02
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Årta Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Skedand Slottsskogen, Göteborg 2002-04-10
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-09
Vigg Smithska udden, Göteborg 2002-01-02
Bergand Välen, Göteborg 2002-01-16
Ejder Smithska udden, Göteborg 2002-01-02
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-25
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Knipa Smithska udden, Göteborg 2002-01-02
Salskrake Torslandaviken 2002-01-11
Småskrake Välen, Göteborg 2002-01-01
Storskrake Smithska udden, Göteborg 2002-01-02
Bivråk Välen, Göteborg 2002-07-16
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-13
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-01
Duvhök Smithska udden, Göteborg 2002-02-07
Sparvhök Stora Amundön, Askim 2002-01-22
Ormvråk Stora Amundön, Askim 2002-01-03
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-11
Kungsörn Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-20
Fiskgjuse Hökälla, Hisingen 2002-05-28
Tornfalk Stora Amundön, Askim 2002-01-19
Stenfalk Välen, Göteborg 2002-10-24
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-01
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-14
Fasan Välen, Göteborg 2002-01-03
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-24
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-15
Rörhöna Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-09
Sothöna Stensjön, Mölndal 2002-01-09
Trana Smithska udden, Göteborg 2002-03-27
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-17
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-20
Ljungpipare Smithska udden, Göteborg 2002-08-20
Tofsvipa Stora Amundön, Askim 2002-03-04
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Småsnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-05
Mosnäppa Torslandaviken 2002-07-19
Spovsnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-05
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Kärrsnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-05
Brushane Amundön, Askim 2002-05-12
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-10-15
Enkelbeckasin Välen, Göteborg 2002-01-08
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Småspov Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-08
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-04-17
Svartsnäppa Välen, Göteborg 2002-06-09
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-31
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-28
Skogssnäppa Hålsjön, Mölndal 2002-04-13
Grönbena Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Drillsnäppa Välen, Göteborg 2002-05-04
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-30
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-03
Skrattmås Stensjön, Mölndal 2002-01-09
Fiskmås Stensjön, Mölndal 2002-01-09
Silltrut Kråkudden, Hönö 2002-03-20
Gråtrut Välen, Göteborg 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Havstrut Välen, Göteborg 2002-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Kentsk tärna Lilla Varholmen, Torslanda 2002-04-24
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2002-04-24
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-24
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-01-11
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-01-23
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Tamduva Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Skogsduva Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Ringduva Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Turkduva Ersdalsvägen, Hönö 2002-01-11
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-07
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Tornseglare Hökälla, Hisingen 2002-05-28
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-09
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Gröngöling Smithska udden, Göteborg 2002-01-02
Spillkråka Smithska udden, Göteborg 2002-01-02
Större hackspett Smithska udden, Göteborg 2002-01-02
Mindre hackspett Svalebogatan, Göteborg  2002-01-04
Trädlärka Kråkudden, Hönö 2002-03-20
Sånglärka Torslandaviken 2002-02-20
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-11
Backsvala Torslandaviken 2002-04-28
Ladusvala Stora Amundön, Askim 2002-04-27
Hussvala Torslandaviken 2002-04-28
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-16
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-07-03
Trädpiplärka Smithska udden, Göteborg 2002-08-19
Ängspiplärka Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Skärpiplärka Lappesand, Hönö 2002-01-11
Gulärla Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-08
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-02-20
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-03-20
Sidensvans Stensjön, Mölndal 2002-01-09
Strömstare Stensjön, Mölndal 2002-01-09
Gärdsmyg Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Järnsparv Svalebogatan, Göteborg  2002-01-04
Rödhake Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-07
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-30
Rödstjärt Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-08
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-03
Stenskvätta Ersdalen, Hönö 2002-04-24
Ringtrast Kråkudden, Hönö 2002-04-24
Koltrast Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Rambo mosse, Mölndal 2002-04-13
Rödvingetrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-04
Dubbeltrast Rambo mosse, Mölndal 2002-04-13
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-07
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-11
Kärrsångare Kråkudden, Hönö 2002-06-28
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-03
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-18
Ärtsångare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-08
Törnsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Svarthätta Smithska udden, Göteborg 2002-01-02
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Grönsångare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-08
Gransångare Kråkudden, Hönö 2002-04-05
Lövsångare Smithska udden, Göteborg 2002-05-03
Kungsfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-03
Grå flugsnappare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-08
Svartvit flugsnappare Smithska udden, Göteborg 2002-05-03
Skäggmes Välen, Göteborg 2002-03-25
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-03-07
Entita Topasgatan, Göteborg 2002-01-04
Talltita Topasgatan, Göteborg 2002-03-28
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-04
Svartmes Smithska udden, Göteborg 2002-01-16
Blåmes Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Stora Amundön, Askim 2002-01-03
Trädkrypare Smithska udden, Göteborg 2002-01-16
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-03
Nötskrika Smithska udden, Göteborg 2002-01-16
Skata Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Nötkråka Björnaråsen, Partille 2002-12-18
Kaja Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Råka Kråkudden, Hönö 2002-04-17
Kråka Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Korp Välen, Göteborg 2002-01-01
Stare Askims badplats, Göteborg 2002-01-21
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-21
Gråsparv Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Pilfink Topasgatan, Göteborg 2002-01-01
Bofink Svalebogatan, Göteborg  2002-01-04
Bergfink Smithska udden, Göteborg 2002-01-08
Grönfink Välen, Göteborg 2002-01-01
Steglits Välen, Göteborg 2002-01-06
Grönsiska Stora Amundön, Askim 2002-01-19
Hämpling Kråkudden, Hönö 2002-04-11
Vinterhämpling Ersdalen, Hönö 2002-01-11
Gråsiska Välen, Göteborg 2002-01-06
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Smithska udden, Göteborg 2002-07-30
Rosenfink Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-07-01
Domherre Topasgatan, Göteborg 2002-01-04
Stenknäck Välen, Göteborg 2002-01-16
Lappsparv Maderna, Partille 2002-04-19
Gulsparv Välen, Göteborg 2002-01-01
Ortolansparv Smithska udden, Göteborg 2002-08-15
Sävsparv Välen, Göteborg 2002-03-22