Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 220

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-03-23
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-03-10
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-04
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-27
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Storskarv Kalvsund, Gbg:s norra skärgård 2002-01-20
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-10
Gråhäger Torslandaviken 2002-02-02
Knölsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-05
Sångsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-05
Sädgås Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-09
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Grågås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Kanadagås Fässberg, Mölndal 2002-01-02
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-26
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Snatterand Torslandaviken 2002-04-26
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-15
Gräsand Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Årta Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Torslandaviken 2002-01-20
Vigg Röd, Hönö 2002-01-20
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Ejder Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-20
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Knipa Stensjön, Mölndal 2002-01-05
Salskrake Torslandaviken 2002-01-20
Småskrake Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Storskrake Stensjön, Mölndal 2002-01-18
Bivråk Kakelösagatan, Mölndal 2002-06-29
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Duvhök Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Sparvhök Sörred, Björlanda 2002-02-03
Ormvråk Fässberg, Mölndal 2002-01-13
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Fiskgjuse Rådasjön, Råda 2002-07-12
Tornfalk Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Pilgrimsfalk Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-06
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-16
Fasan Balltorp, Mölndal 2002-01-01
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-14
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-25
Kornknarr Torrekulla, Kållered 2002-05-25
Rörhöna Torslandaviken 2002-01-20
Sothöna Stensjön, Mölndal 2002-01-05
Trana Eklanda, Mölndal 2002-04-13
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-13
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-24
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-15
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Mosnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-08
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Brushane Torslandaviken 2002-06-07
Dvärgbeckasin Fässberg, Mölndal 2002-01-27
Enkelbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Dubbelbeckasin Eklanda, Mölndal 2002-05-09
Morkulla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-12
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-07-08
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-07
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-26
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-26
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-13
Grönbena Torslandaviken 2002-05-12
Drillsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-27
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Labb Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-06-16
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-27
Skrattmås Stensjön, Mölndal 2002-01-05
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Silltrut Solängen, Mölndal 2002-04-04
Gråtrut Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Kalvsund, Gbg:s norra skärgård 2002-01-20
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-06-16
Fisktärna Burö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-21
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Tamduva Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-03
Ringduva Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Turkduva Solängen, Mölndal 2002-01-12
Gök Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Berguv Torslandaviken 2002-08-23
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-11
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-13
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-07
Jorduggla Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-07
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-12
Nattskärra Sisjöns skjutfält, Mölndal 2002-05-26
Tornseglare Kakelösagatan, Mölndal 2002-05-20
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-03-03
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Gröngöling Rya skog, Hisingen 2002-01-27
Spillkråka Fässberg, Mälndal 2002-01-13
Större hackspett Gunnebo, Mölndal 2002-01-05
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-03-10
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-15
Sånglärka Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-20
Backsvala Torslandaviken 2002-04-26
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-13
Hussvala Torslandaviken 2002-05-05
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-12
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Balltorp, Mölndal 2002-04-28
Ängspiplärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-16
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Gulärla Torslandaviken 2002-05-01
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-02-09
Sädesärla Välen, Göteborg 2002-03-19
Sidensvans Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-03
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-02-13
Gärdsmyg Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Järnsparv Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-06
Rödhake Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-20
Rödstjärt Kakelösagatan, Mölndal 2002-04-23
Buskskvätta Eklanda, Mölndal 2002-05-01
Stenskvätta Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-21
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-19
Koltrast Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Björktrast Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Taltrast Rådasjön, Råda 2002-03-25
Rödvingetrast Stora Amundön, Askim 2002-03-30
Dubbeltrast Välen, Göteborg 2002-03-20
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Eklanda, Mölndal 2002-05-13
Rörsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Ärtsångare Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Trädgårdssångare Sisjöns skjutfält, Mölndal 2002-05-21
Svarthätta Hålsjön, Mölndal 2002-05-07
Grönsångare Änggårdsbergen, Mölndal 2002-05-01
Gransångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-31
Lövsångare Västerberget, Mölndal 2002-04-23
Kungsfågel Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-08
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Svartvit flugsnappare Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-27
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-26
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Entita Balltorp, Mölndal 2002-01-19
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Tofsmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Blåmes Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Talgoxe Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Nötväcka Balltorp, Mölndal 2002-01-01
Trädkrypare Gunnebo, Mölndal 2002-01-18
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Nötskrika Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Skata Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-09-03
Kaja Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Råka Fässberg, Mölndal 2002-02-05
Kråka Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Korp Fässberg, Mölndal 2002-01-06
Stare Balltorp, Mölndal 2002-01-19
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Pilfink Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Bofink Balltorp, Mölndal 2002-01-01
Bergfink Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Grönfink Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Steglits Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-01
Grönsiska Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-19
Hämpling Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-02-02
Vinterhämpling Fässberg, Mölndal 2002-01-06
Gråsiska Fässberg, Mölndal 2002-01-06
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-07
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-07-30
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-12-30
Rosenfink Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-30
Domherre Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-13
Stenknäck Kakelösagatan, Mölndal 2002-01-08
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Snösparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-12-29
Gulsparv Balltorp, Mölndal 2002-01-01
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-24
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-20