Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 149

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smådopping Änggårdsbergen, Göteborg 2002-06-02
Skäggdopping Torslandaviken 2002-03-25
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-27
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-08-07
Storskarv Välen, Göteborg 2002-01-20
Gråhäger Välen, Göteborg 2002-01-20
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-12
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-12
Grågås Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Kanadagås Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-12
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-20
Gräsand Torslandaviken 2002-01-12
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-07
Årta Torslandaviken 2002-05-27
Skedand Torslandaviken 2002-05-05
Brunand Torslandaviken 2002-03-25
Vigg Torslandaviken 2002-01-12
Ejder Välen, Göteborg 2002-01-20
Sjöorre Askimsviken, Göteborg 2002-10-27
Knipa Torslandaviken 2002-01-12
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Storskrake Torslandaviken 2002-01-12
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-05-12
Duvhök Kungsladugård, Göteborg 2002-10-02
Sparvhök Torslandaviken 2002-05-05
Ormvråk Hökälla, Hisingen 2002-02-26
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-06-05
Tornfalk Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-21
Fasan Välen, Göteborg 2002-03-23
Vattenrall Torslandaviken 2002-05-12
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-14
Rörhöna Välen, Göteborg 2002-04-03
Sothöna Torslandaviken 2002-01-12
Strandskata Torslandaviken 2002-03-12
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-05-05
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-25
Tofsvipa Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-12
Kustsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-09-05
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Kärrsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-09-05
Brushane Välen, Göteborg 2002-06-16
Dvärgbeckasin Välen, Göteborg 2002-10-06
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-03-25
Morkulla Torslandaviken 2002-05-27
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-09-05
Storspov Torslandaviken 2002-05-12
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-08-07
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-05
Skogssnäppa Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-23
Grönbena Torslandaviken 2002-05-12
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-05
Skrattmås Slottsskogen, Göteborg 2002-01-20
Fiskmås Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Silltrut Nya varvet, Göteborg 2002-04-01
Gråtrut Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-13
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Välen, Göteborg 2002-01-20
Kentsk tärna Torslandaviken 2002-05-27
Fisktärna Torslandaviken 2002-05-05
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-09-27
Tamduva Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-12
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-12
Ringduva Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-13
Turkduva Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-19
Gök Torslandaviken 2002-05-12
Kattuggla Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-09-03
Tornseglare Fridhemsgatan, Göteborg 2002-05-23
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-03-25
Gröngöling Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-13
Större hackspett Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-02-08
Mindre hackspett Sjöbergen, Majorna, Göteborg 2002-06-19
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Torslandaviken 2002-09-22
Sånglärka Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Backsvala Torslandaviken 2002-05-05
Ladusvala Torslandaviken 2002-05-05
Hussvala Torslandaviken 2002-05-05
Trädpiplärka Botaniska trädgården, Göteborg 2002-09-21
Ängspiplärka Stora Amundön, Askim 2002-03-14
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-03-23
Gulärla Torslandaviken 2002-05-05
Forsärla Stora Amundön, Askim 2002-09-27
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-03-23
Sidensvans Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-13
Strömstare Sisjön, Askim 2002-11-09
Gärdsmyg Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-13
Järnsparv Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Rödhake Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-17
Näktergal Torslandaviken 2002-05-12
Rödstjärt Stora Amundön, Askim 2002-05-12
Stenskvätta Torslandaviken 2002-05-12
Koltrast Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-13
Björktrast Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-19
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Rödvingetrast Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-04-01
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-23
Sävsångare Torslandaviken 2002-05-05
Kärrsångare Torslandaviken 2002-05-27
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-05
Härmsångare Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-06-06
Ärtsångare Torslandaviken 2002-05-05
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-05
Trädgårdssångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-06-02
Svarthätta Torslandaviken 2002-05-05
Grönsångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-06-02
Gransångare Sjöbergen, majorna 2002-04-01
Lövsångare Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-05-04
Kungsfågel Sisjöns skjutfält, Mölndal 2002-09-29
Svartvit flugsnappare Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-05-04
Talltita Sisjön, Askim 2002-11-09
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-11
Svartmes Botaniska trädgården, Göteborg 2002-09-21
Blåmes Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-13
Talgoxe Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-13
Nötväcka Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-13
Trädkrypare Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-13
Törnskata Torslandaviken 2002-06-05
Varfågel Sisjöns skjutfält, Mölndal 2002-09-29
Nötskrika Stora Amundön, Askim 2002-03-14
Skata Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-13
Kaja Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-16
Råka Trädet, Säve, Hisingen 2002-02-26
Kråka Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-13
Korp Fridhemsgatan, Göteborg 2002-02-03
Stare Välen, Göteborg 2002-01-20
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-21
Gråsparv Sannaskolan, Göteborg 2002-03-01
Pilfink Sannaskolan, Göteborg 2002-02-08
Bofink Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-13
Bergfink Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-20
Grönfink Fridhemsgatan, Göteborg 2002-01-13
Steglits Välen, Göteborg 2002-01-20
Grönsiska Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-06-05
Hämpling Torslandaviken 2002-05-05
Gråsiska Änggårdsbergen, Göteborg 2002-06-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-11
Mindre korsnäbb Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-08-22
Domherre Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-03
Stenknäck Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-05-04
Gulsparv Trädet, Säve, Hisingen 2002-02-26
Sävsparv Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-12