Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 163

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Strömstare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-11-22
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-16
Sidensvans Lärjeåns dalgång, Angered 2002-11-16
Skäggmes Kippholmen, Björlanda 2002-11-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-10-28
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Stenfalk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-09-23
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-22
Kärrsnäppa Björlanda kile, Hisingen 2002-09-14
Forsärla Lärjeåns dalgång, Angered 2002-09-05
Vattenrall Torslandaviken 2002-08-03
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-03
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-08-03
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-03
Större korsnäbb Kippholmen, Björlanda 2002-07-30
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-28
Grönbena Torslandaviken 2002-07-22
Brushane Torslandaviken 2002-07-22
Ljungpipare Torslandaviken 2002-07-22
Nattskärra Kippholmen, Björlanda 2002-07-15
Kentsk tärna Röd, Hönö 2002-07-15
Törnskata Björlanda strand, Hisingen 2002-07-15
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-13
Gräshoppsångare Björlanda, Hisingen 2002-06-11
Bivråk Nolvik, Björlanda 2002-06-11
Fiskgjuse Nolvik, Björlanda 2002-06-09
Trädgårdssångare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-06-09
Härmsångare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-06-09
Skärpiplärka Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-06-09
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-03
Tornseglare Kippholmen, Björlanda 2002-05-29
Skogssnäppa Kippholmen, Björlanda 2002-05-29
Kärrsångare Kippholmen, Björlanda 2002-05-29
Rörhöna Kippholmen, Björlanda 2002-05-29
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-21
Skedand Torslandaviken 2002-05-21
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-21
Rödstjärt Slätta damm, Hisingen 2002-05-21
Smådopping Slätta damm, Hisingen 2002-05-21
Grönsångare Slätta damm, Hisingen 2002-05-21
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Gök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Svarthätta Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Trädpiplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Sjöorre Kippholmen, Björlanda 2002-05-09
Pilgrimsfalk Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Steglits Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Svartsnäppa Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-05-09
Råka Kippholmen, Björlanda 2002-05-03
Trädkrypare Kippholmen, Björlanda 2002-05-03
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-05-03
Näktergal Torslandaviken 2002-05-03
Gulärla Torslandaviken 2002-05-03
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-03
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-03
Svartvit flugsnappare Kippholmen, Björlanda 2002-05-03
Ärtsångare Kippholmen, Björlanda 2002-05-03
Drillsnäppa Kippholmen, Björlanda 2002-05-03
Turkduva Torslandaviken 2002-04-29
Gravand Torslandaviken 2002-04-29
Sothöna Torslandaviken 2002-04-29
Silltrut Torslandaviken 2002-04-29
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Kricka Torslandaviken 2002-04-29
Backsvala Torslandaviken 2002-04-29
Hussvala Torslandaviken 2002-04-29
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-29
Bläsand Torslandaviken 2002-04-29
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-29
Gransångare Torslandaviken 2002-04-29
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-29
Skäggdopping Torslandaviken 2002-04-29
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-29
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-29
Storspov Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Hämpling Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Järnsparv Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Sädesärla Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Rödbena Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Enkelbeckasin Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Större strandpipare Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Strandskata Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-04-13
Rödhake Kippholmen, Björlanda 2002-04-02
Stenknäck Kippholmen, Björlanda 2002-04-02
Svartmes Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Dubbeltrast Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Rödvingetrast Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Taltrast Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Ängspiplärka Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Mindre hackspett Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Morkulla Kippholmen, Björlanda 2002-03-30
Tofsmes Vättlefjäll, Angered 2002-03-16
Spillkråka Vättlefjäll, Angered 2002-03-16
Talltita Vättlefjäll, Angered 2002-03-16
Mindre korsnäbb Kippholmen, Björlanda 2002-03-14
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-03-14
Skogsduva Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-14
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-14
Duvhök Alleby, Björlanda 2002-03-14
Sädgås Kippholmen, Björlanda 2002-03-14
Grågås Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-14
Ejder Torslandaviken 2002-02-03
Fasan Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Tamduva Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Kungsfågel Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Stjärtmes Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Entita Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Talgoxe Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Nötskrika Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Bergfink Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Sävsparv Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Havstrut Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Fiskmås Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Sånglärka Kippholmen, Björlanda 2002-02-03
Grönsiska Kippholmen, Björlanda 2002-02-01
Varfågel Kippholmen, Björlanda 2002-02-01
Kanadagås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Grönfink Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Gärdsmyg Kippholmen, Björlanda 2002-01-27
Gröngöling Kippholmen, Björlanda 2002-01-27
Blå kärrhök Kippholmen, Björlanda 2002-01-27
Sparvhök Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Småskrake Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Skrattmås Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Gråtrut Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Större hackspett Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Gråsparv Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Gråhäger Kippholmen, Björlanda 2002-01-26
Gråsiska Kippholmen, Björlanda 2002-01-16
Korp Kippholmen, Björlanda 2002-01-16
Domherre Kippholmen, Björlanda 2002-01-16
Kattuggla Kippholmen, Björlanda 2002-01-13
Pilfink Kippholmen, Björlanda 2002-01-13
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-13
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-13
Brunand Torslandaviken 2002-01-13
Vigg Torslandaviken 2002-01-13
Storskarv Torslandaviken 2002-01-13
Storskrake Torslandaviken 2002-01-13
Bofink Torslandaviken 2002-01-13
Ringduva Torslandaviken 2002-01-12
Gräsand Torslandaviken 2002-01-12
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-12
Koltrast Kippholmen, Björlanda 2002-01-12
Björktrast Torslandaviken 2002-01-12
Skata Torslandaviken 2002-01-12
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Knipa Torslandaviken 2002-01-12
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-12
Stare Torslanda golfbana, Hisingen 2002-01-12
Nötväcka Kippholmen, Björlanda 2002-01-12
Blåmes Kippholmen, Björlanda 2002-01-12
Gulsparv Kippholmen, Björlanda 2002-01-12
Kaja Nolvik, Björlanda 2002-01-11
Ormvråk Nolvik, Björlanda 2002-01-11
Kråka Nolvik, Björlanda 2002-01-11