Saknade arter: Göran Karlsson

Här ser du de arter som Göran Karlsson inte har sett ännu men andra har sett.
·
Vill du veta var de andra deltagarna sett arterna är det bara att klicka på ett artnamnen så kommer en sådan lista upp.

Art  Kryssad av
Svartnäbbad islom 24
Vitnäbbad islom 11
Gråhakedopping 46
Stormfågel 39
Gulnäbbad lira 7
Grålira 23
Mindre lira 13
Klykstjärtad stormsvala 3
Toppskarv 32
Rördrom 46
Silkeshäger 1
Mindre sångsvan 14
Bläsgås 9
Vitkindad gås 45
Prutgås 19
Snatterand 29
Årta 29
Rödhuvad dykand 1
Bergand 45
Alförrädare 26
Alfågel 51
Vitnackad svärta 5
Röd glada 9
Havsörn 22
Stäpphök 4
Kungsörn 26
Lärkfalk 18
Orre 28
Tjäder 13
Rapphöna 17
Vaktel 26
Småfläckig sumphöna 24
Kornknarr 37
Trana 25
Skärfläcka 8
Tjockfot 22
Fjällpipare 1
Kustpipare 26
Kustsnäppa 33
Sandlöpare 24
Småsnäppa 23
Mosnäppa 32
Spovsnäppa 20
Skärsnäppa 44
Dvärgbeckasin 29
Dubbelbeckasin 20
Rödspov 1
Myrspov 42
Småspov 31
Roskarl 24
Brednäbbad simsnäppa 18
Bredstjärtad labb 18
Labb 33
Fjällabb 9
Storlabb 22
Vitvingad trut 48
Vittrut 7
Silvertärna 33
Småtärna 3
Svarttärna 17
Tobisgrissla 45
Alkekung 25
Berguv 31
Sparvuggla 32
Jorduggla 24
Pärluggla 12
Kungsfiskare 51
Härfågel 24
Göktyta 12
Korttålärka 17
Trädlärka 41
Större piplärka 3
Fältpiplärka 24
Rödstrupig piplärka 19
Vattenpiplärka 10
Blåhake 17
Svart rödstjärt 30
Ringtrast 26
Sävsångare 41
Taigasångare 14
Grå flugsnappare 38
Pungmes 7
Nötkråka 23
Gulhämpling 2
Vinterhämpling 46
Snösiska 16
Bändelkorsnäbb 33
Rosenfink 30
Tallbit 1
Lappsparv 26
Snösparv 28
Ortolansparv 20