FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Bokedalen
» Maderna-Haketjärn
» Öckerö


      ALLMÄNT  
Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Partille Mölndal ÖckeröOmråde


Här presenteras vägbeskrivningar till fågellokaler i Göteborgsområdet.

Utförligare beskrivningar


Många av lokalerna är utförligt beskrivna i Fåglar på Västkusten (FpV).
Prenumeration på FpV ingår i medlemskapet i GOF.
Lösnummer kan köpas för 45 kr/st på Ekliden.


      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .