FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Bokedalen
» Maderna-Haketjärn
» Öckerö


      MADERNA-HAKETJÄRN  
Läge


Maderna och Haketjärn ligger i Partilles södra delar (en del tillhör Härryda). Det är ett skogsområde med tillhörande vattensystem.

Karta


» Lokalinformation i Svalan.

Vägbeskrivning


Bil
Kör till Kåsjön via Landvettervägen och parkera där. Utgå sedan från Bohusleden som tar dig runt området. Ett alternativ kan vara att parkera vid vandrarhemmet i Åstebo där du når de norra delarna snabbare.


Buss
Tag buss till Kåsjön.

Biotop


Maderna är ett vattensystem med tillhörande kalhyggen, myrmark samt skog. Barrträd dominerar.

Fåglar


Bland mer eller mindre regelbundna häckfåglar kan nämnas kricka, tofsvipa, skogssnäppa, knipa, enkelbeckasin och sävsparv. I skogslandet häckar bland annat stjärtmes, morkulla, törnskata, nattskärra och större korsnäbb. Orre och tjäder ses regelbundet, men sällsynt, och vid Madernas utlopp syns ibland forsärla och strömstare. Bland sällsyntare arter som har setts inom området kan ortolansparv och sparvuggla nämnas. Den sistnämnda kan säkert häcka i området vissa år. Vintertid kan varfågel ses.


» Art- och skådarlista från Svalan


» De senaste obsarna från Svalan

Övrigt


Området är ett Natura 2000-område och en promenad utmed Vildmarksleden söderut rekommenderas varmt under i stort sett alla årstider.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .