FÅGELLOKALER 
» Göteborg
» Härryda


» Hårssjön
» Maderna-Haketjärn
» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      HÅRSSJÖN  
Läge


Hårssjön ligger på gränsen mellan Mölndal och Härryda.

Karta


» Lokalinformation i Svalan.

Vägbeskrivning


Bil
Kör Pixbo/Mölndalsvägen från Mölnlycke eller från Mölndal. Sväng av rakt söderut på Hårskerödsvägen (vid avtagsvägen ligger vid Djurskyddsföreningens hus). Efter 1 km finns en bom på en väg till höger. På andra sidan vägen finns en parkeringsficka där cirka fyra bilar kan få plats. Därefter får man gå till fots förbi bommen och in i området. Området kan även nås från söder. Då kör man till Tulebo i Kållered och därifrån går man in till vänster tills vägen tar slut. Därefter letar man sig via en stig upp på Hökekärrskullen, det så kallade berget.


Buss
Ta buss från Mölnlycke till hållplats Hårskeredsvägen. Gå rakt söderut på den vägen ungefär 1 km tills du kommer till bommen på höger sida vägen. Från söder kan området nås med buss till hållplats Tulebo. Därifrån går man tills vägen tar slut. Där tar man en stig upp på berget.

Biotop


Hårssjön och dess omgivningar är ett av Mölndal/Härrydas finaste naturområden med intressant fauna och flora. Sjöns medeldjup på bara dryga metern gör den till en bra fågelsjö. Lokalen består även av lövträd med insprängd gran samt lite ängsmark.

Fåglar


Häckande fåglar är bland annat brun kärrhök, skäggdopping, sothöna, grågås, rörsångare, sävsparv, större och mindre hackspett, ormvråk, stjärtmes. Rördrommen finns de flesta år vid sjön liksom vattenrall.
Fiskgjuse besöker ofta sjön. Studier på trädkrypare bedrivs inom området.


» Art- och skådarlista från Svalan


» De senaste obsarna från Svalan

Övrigt


Inom området finns ett fågeltorn, där man kan få regnskydd samt spana över vassarna. Vid bra väder är Berget bästa plats för fikapausen.
Området gränsar till Rambo Mosse – nattskärrans paradis – som även kan nås från Horsickan vid Kikås sopstation.
Hårssjön har tidigare kallats Hålsjön.
      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .